۲۰۴ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی تحت word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی تحت word

چکیده  
فصل اول :  
تعریف شهادت  
احکام شهادت :  
فصل دوم :  
مبحث اول شرایط شهادت  
شهادت، حق است یا تکلیف؟  
فصل سوم :  
اول -اهمیت شهادت  
دلایل وجوب شهادت  
فصل چهارم :  
الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه  
مبحث سوم : جلب شاهد  
فصل پنجم :  
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن  
شهادت زن در نظریه رایج فقها  
گواهی زنان  
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی  
شهادت بر شهادت زنان  
حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد  
فصل ششم :  
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران  
انطباق با کنوانسیون  
فصل هفتم :  
ارزش شهادت زن  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی تحت word

مهر پور – حسین  مباحثی از حقوق زن

قاسمی حامد – عباس  تحلیل حقوق شهادت در مذهب امامیه

طباطبایی سید محمد حسین تفسیر المیزان

زن و حقوق کیفری دکتر نسیرین **

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی

انجمن زنان ایران – دفاع از حقوق زنان

بررسی فقهی شهادت زن در اسلام آیت الله صانعی

چکیده

      امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره       می شود

 هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات  قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم

 برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها  سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند        کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ 3april (

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد  بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود .  در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط  با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود

فصل اول

تعریف شهادت

در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان ( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد

 عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود 

احکام شهادت

الف- شهادت بر شهادت

هر گاه کسی خود آگاهی نسبت به مشهود پیدا کند (خواه از راه حواس ظاهر می شود خواه از راه شایع از راه قرائن مفید علم) و انگاه نزد شخص دیگری گواهی داده و او را تحمل شهادت گرداند  تا در صورت داشتن عذر حضور در دادگاه آن شخص که متحمل شهادت شده

دروغ گواهی دادند از همه آنها با در خواست ولی دم (قصاص به عمل می آید )و بایستی به هر کدام از آنها دیه مازاد بر جنایتش را بپردازد . (یا اینکه قصاص می شوند) و دیه مازاد بر جنایت آنها به ایشان رد می شود و جنایت ارتکابی پرداخت می کنند اما اگر بگوید در شهادت حظا کردیم پرداخت بر عهده همگی ایشان  است . که بین خود تقسیم می کنند و اگر بعضی بگویند عمدا شهادت دروغ دادیم و بعضی بگویند شهادتشان به خطا بوده است با هر  دسته مطابق اعتراف خود رفتار می شود بنا براین کسی که اعتراف به عهد دارد پس از رد دیه مازاد بر جنایتش قصاص می شود و ان که قرار به خطا دارد باید سهم دیه خود را بپردازد

ب-تعهد شهادت :

شهادت بر شهادت این است که فردی انچه را در خارج از دادگاه شنیده است در محضر دادگاه نسبت به آن شهادت دهد علی الا صول شهادت بر شهادت مسموع نیست مگر در مواردی که شاهد اصلی فوت شده ، یا اگر زنده است به موانعی از قبیل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد

ج-ارزش شهادت :

در فقه امامیه شهادت بر شهادت در حق الناس مورد قبول است . در مجازات مانند قصاص و در امور حقوقی مانند طلاق و نسبت و در امور مالی مانند مضاربه و قرض و عقود یا چیز هایی که مردان مطلع نمی شود مانند عیوب زنان و زائیدن و امثال آن و در حق الله شهادت بر شهادت مقبول نیست مانند زنا و لواط و سحق

شهادت بر شهادت به طور کلی به حق الناس است اما اگر چیزی هم به عنوان حد و حق الناس محض مجازات نداشته باشد (چنانچه شهادت برشهادت به حق الناس خواه مجازات باشد مثل قصاص یا نه مثل طلاق ، نسبت ،آزادی برده )که حقوق غیر مالی هستند (یا مال باشد مانند قرض و عقود معاوضی و عیوب النساء) لازم است (در شهادت در شهادت )دو شاهد عادل بر شهادت هر شاهد اصل شهادت دهند . تا بدین ترتیب شهادت اثبات گردد و اگر این دو شاهد عادل بر شاهد فرع بر دو یا چند شاهد اصل شهادت دهند ) مانند چهار شاهد مرد در اثبات زنا و چهار زن به جای دو شاهد مرد هم جایز است چون منظور حاصل شود زیرا مقصود این است که هر شاهد اصل شاهد فرع داشته باشیم .  همچنین می توان شاهد اصل را به جای شاهد اصل دیگر به ضمیمه یک شاهد فرع دیگر استفاده کرد ، در مواردی که شهادت زنها مورد قبول است برای شهادت بر شهادت هر یک زن چهار زن به عنوان فرع لازم است  مانند مردان. برخی فقها شهادت زنان را به شکل شهادت فرع نپذیرفته اند بدین جهت که شهادت فرع وجود شهادت اصل را  باید ثابت کند نه مضمون ان را و قبول شهادت فرع زمانی است که شاهد  اصل نتواند نزد حاکم حاضر شود به واسطه اموات- بیماری باشد . شهادت بر امیزش با حیوانات حکم شهادت بر شهادت را دارد چنانچه شهود شهادت دهند که شخص اقرار  به وطی با حیوان کرده است با شهادت این دو شاهد صرفا حرمت آن گوشت آن حیوان و حرمت خرید و فروش آن ثابت می شود ولی مجازات حد شرعی او ثابت نمی شود  و چون از موردی که (حق الناس و حق الله) وجود دارد

 د- رجوع از شهادت :

اهمیت شهادت در ائین دادرسی اسلامی طبعا مبحث رجوع شهادت عواقبی در پی دارد . به همین جهت این مبحث مطرح می شود

جرح عبارت است از : ادعای فقدان یکی از شرایط که قانون برای مشاهده مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد . جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال داد گاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

بر طبق ماده 1319ق.م « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود»

رجوع از شهادت محتاج به دلیل نیست و به نظر می رسد برای رجوع از شهادت متشبه بوده و یا اظهارات او مبنی بر کذب و خلاف حقیقت بوده است و یا در اثر تطمیع خلاف واقع گشته است و امثال آن

رجوع از شهادت موجب می شود که محکمه به دلیل شهادت تر تیب اثر ندهد . رجوع از شهادت اگر قبل از صدور حکم بسد شهادت از عداد لایل دیگری حکم قضیه را صادر می کنند ولی اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد ، در خواست اعاده دادرسی به این جهت پذیرفته نمی شود  و به نظر می رسد متضرر از حکم می تواند گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده اند اقامه دعوی نموده اند و از باب تسبیت مطالعه زیان وارد برخود را بنماید. صاحب شرایع در این مورد می فرمایند: (( اروجعا عن الشهاده قبل الحکم ولم بحکم و لو رجعا بعد الحکم و الا ستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقص الحکم و کان الضمان علی الشهود ))

((اگر شاهد از شهادت خود رجوع کنند چنانچه قبل از صدور حکم باشد پس از رجوع از شهادت حکم صادر نمی شود  و اگر بعد از صدور حکم و استیفاء حق تلف شدن محکوم به از شهادت رجوع نماید حکم قاضی نقض نمی شود ولی موجب ضمان است بر شهود

در تبصره 2345 ق.م ((در صورتی که طرف دعوا برای گواه از دادگاه استعمال نماید ، دادگاه حد اکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد و فایدان در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می توان محصور کرد . دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خود داری می کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود))

171آ.د.ک(( چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدان شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می کند و اگر ار وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان حد از شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید .))

ممکن است در مورد قتل و جرح باشد و شاهد پس از صدور حکم و بیش از آن از گواهی باز گردد در این مورد دو نظر است

الف) حکم نقض نمی شود و مسئو لیت (کیفری یا مدنی ) توجه شاهد است این نظر مولف کتاب جواهر الکلام (6ج- ص 459-460)است . او عقیده دارد که قاعده ((ادرو الحدود

بالشبهات)) شامل قصاص و جرح نیست

ب) بعضی عقیده دارند که این مورد هم قاعده مذکور به کار می رود حد معانی مختلف دارد (مستند ج2-ص682-الظ وی الندیه- ج3 –ص534)

هر گاه عدد گواهان بیش از نصاب  قانونی باشد و گواه زائد بر نصاب از گواهی رجوع کند. مسئولیت متوجه او نیست زیرا گواهی داخل در نصاب برای صدور حکم کافی بوده است (مستند ج2 – ص485) گردند چون گواهی آنان موجب شرکت بینه دعوی در رسیدگی شده است مانند گواهان  دعوی مسئول هستند (مستند-ج2-ص685)

ضمان مالی گواهان بینه پس از رجوع از گواهی ، به صورت تضامنی تجمع در تسبیب به ضمان موجب ضمان تضامنی همه کسانی در این مورد هست

الف) نظریه تشریک که موجب تقسیم زیان به حسب عدد روس زیان زنندگان است

ب)نظریه تضامن که موجب مسئو لیت تضامنی هر یک نسبت به تمام  مبلغ خسارت است (در رابطه با متضرر) البته هر کس که تمام ضرر را جبران عدد بحصه دیگران حق رجوع به آنان را دارد

اگر شهادت بر قتل با رحم یا قطع عضو یا ایجاد زخمی و یا شهادت بر حدی بوده باشد و حکم صادر شده ولی هنوز اجراء نشده باشد آنگاه شاهد از شهادتش برگردد، در این صورت دیگر حکم اجرا نمی شود. زیرا حکم با وجود شبهه ساقط می شود و رجوع هم نوعی شبهه است اگر مرد حکم اجرا نمی شود زیرا حکم با وجود شبهه ساقط نمی شود و رجوع هم نوعی شبهه است. اگر مورد حکم مال باشد حکم  ساقط نمی شود این عدم اجرای حکم در مورد حد یا عقوبت که غیر مالی است به منزله نقض حکم محسوب می شود

چنانجه شهود شهادتش بر طلاق داده باشد (و ان زن بعداد از ان شوهر دیگری اختیار کرده باشد ) و انگاه شهود از شهادت خود بر گردند شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته است . آن زن به شوهر او بر گردد ( البته با پسری شدن عده )و بر شاهد ها است که خسارت مهری را که شوهر دوم به زن داده بپردازند ، ابوالصلاح حلبی هم از شیخ طوسی تبعیب نموده است ، این قول مستند به رویت حسنه ای است که دیگران این روایت را حمل بر این کرده اند که ان زن فقط فقط با شنیدن شهادت شهود و قبل از صدور حکم با مرد دوم ازدواج کرده باشد (همچنین شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته است : اگر رجوع شاهدها بعد از دخول شوهر اول با آن زن باشد خسارتی بر عهده شهود نیست) زیرا با دخول مهر بر ذمه شوهر اول استقرار یافته و تقویتی در بین نیست و اگر چه شوهر اول ، استمتاع از آن زن را از دست می دهد ولی این حالت موجب ضمان بودن شاهد نیست . و اگر برگشت شهود از شهادت قبل از دخول شوهر اول باشد لازم است شهود خسارت نصف را به شوهر اول بدهند

البته فقهاء در قضیه طلاق حکم به طور مطلق اورده اند بدون اینکه بین طلاق بائن و رجعی تفاوتی قائل باشد که سبب مزیل نکاح شود به ویژه بعد از انقضاء عده طلاق رجعی پس در هردو صورت یعنی بائن بودن رجعی بودن طلاق، تقویت حق حاصل شده است اگر اشکال شود که میان رجوع در این دو مطلب فوق وجود دارد و اگر شهود به وقوع طلاق رجعی شهادت دهند ضامن نیستند ، زیرا چیز ی را اتلاف نکرده زیرا شوهر می تواند با رجوع به همسر خود سبب جدایی را از بین ببرد و اگر رجوع نکند یا عده مقتضی گردد احتمال دارد که به طلاق بائن ملحق نگردد چون خود شوهر با عدم رجوع سهل انگاری نموده است . در هر دو صورت حکم قبلی در مورد  طلاق را بایستی مقید رد به اینکه چیزی که ازدواج را از بین ببرد عارض نگردد لذا اگر شهود به موقع طلاق شهادت دهند و شوهر از زن جدا شود و انگار شهود از شهادت خود رجوع کنند و سپس بینه شهادت بر وقوع رضاع بین زوجین دهد که در نتیجه نکاح را حرام و باطل ساخته باشد در این صورت بر شهود خسارتی لازم نیست چون چیزی را اتلاف نکرده اند

فصل دوم

مبحث اول شرایط شهادت

ماده 1313 اصلاح شده در سال 1370 به پیروی از فقه امامیه درباره شرایط شاهد مقرر است (در شاهد بلوغ –عقل ، عدالت-ایمان و طهارت مولد شرط است )) این حکم چهره اخلاقی و مذهبی دارد و نشان می دهد که شهادت بر حق تکلیفی اجتماعی و اخلاقی است شرایط ماده 1313 ق.م تبصره آن در سه شرط اصلی : 1-اهلیت 2- شایستگی اخلاقی 3-پرهیز اخلاقی بیان نموده که هر یک از این شرایط توضیح داده می شود

1- بلوغ : مگر در مورد شهادت بر جنایی که موجب زخم باشد تا جایی که منجر به مرگ نگردد. برخی گفته اند : گواهی غیر بالغ در خصوص زخم مطلقا پذیرفته است (یعنی ولو اینکه موجب مرگ باشد) (به شرطی که کودک شهادت دهنده به سن ده سالگی رسیده باشد و بر کار مباح جمع شده باشد و پس از آن تا زمان شهادت دادن از هم متفرقه نشده باشد) منظور این است که در این مورد شرط بلوغ منتفی است ولی بقیه شرایط در جای خود محفوظ است از جمله تعداد شهود که بایستی در این مورد دو نفر باشند ، مذکر بودن آنها هماهنگ بودن مضمون گواهی با دعوی و هماهنگ بودن شهادت یکی از شهادت دیگر و در روایت وارد شده است که در صورت اختلاف در مضون شهادت آنچه از آغاز گفته شده باشند قابل قبول است ولی بی پروایی بر جان مردم در مواردی که مساله اجتماعی نباشد صحیح نیست . اما شرط عدالت کودکان ، به حسب ظاهر این شرط حاصل نمی شود زیرا آنان مکلف نیستند و این تکلیف است که به لحاظ تقوا به اقدام و انجام وظیفه می گردد و رعایت مروت کافی نیست لازم دانستن صورت کارها واجب و ترک افعال حرام هم دلیلی بر آن نداریم

در کل شاهد باید بالغ باشد یعنی به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را بفهمد تبصره 1 ماده 1210 ق.م می گوید : سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده فقط ممکن است برای مزاید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد اگر این ماده در ارتباط با اطفال پسر بود با تبصره 1 ماده 1210 فوق الذکر مطابقت می کند

و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت ممیز مادام که به «حد رشد و بلوغ نرسیده ارزش ندارد »

2- عقل : عقل نیز یکی از شرایط گواه است ( بند 2 ماده 155 ق.آ.د.ک ) بنابراین گواهی مجنون معتبر شناخته نمی شود. اما گواهی مجنون ادواری چنانچه در حال افافه باشد و این امر احراز شود معتبر است با توجه به روح قانون شهادت کسی که در اثر کبر سن یا بیماری مبتلا به فراموشی است و اغلب امور یا بعض آنها را فراموش می نماید معتبر نمی باشد بله از این حیث در حکم مجنون است و آن کسی که عموماً به اموری که در برابر او می گذرد توجهی ندارد و ممکن است تمامی جزئیات امری را که نسبت به آن گواهی می دهد در دماغ خود ضبط نکرده باشد پس ، به گفتار بله نمی توان اعتماد نمود مگر آنکه دادرس به وسیله تحقیقات لازم بتواند حقیقت امر گفتار او به دست آورد. اما شهادت سفیه معتبر دانسته شده زیرا او عاقل است و عقلانی نبودن تصرفات او در اموال و حقوق مالیش مانع از اعتبار گواهی او نمی باشد

اسلام : شهادت کاندا گر چه ذمی باشد پذیرفته نیست و بنابراین قول صحیح تر ، حتی اگر کسی که بر  ضد او  شهادت داده می شود

- کافر باشد ، باذ اسلام شرط است ، زیرا اتصاف او به « فسق » مانع قبول شهادت او می باشد

- البته این نظریه شیخ طوسی – رحمت خدا بر او باد مخالف است ، چون ایشان به استناد روایت ضعیفی شهادت کفار

- ذمی را به نفع هم کیشان خود یا علیه آنان پذیرفته است و مخالف نظریه شیخ صدوق نیز می باشد ، زیرا

- وی شهادت کفار ذمی را علیه یکدیگر هر چند هم کیش نباشد ، مانند شهادت یهودی علیه مسیحی قبول کرده است و بنابر اجماع فقها ، شهادت غیر اهل ذمه و نیز شهادت کافر ذمی علیه مسلمان پذیرفته نمی شود ، مگر در خصوص وصیت و در موردی که مسلمان عادلی وجود نداشته باشد که در این صورت شهادت کافر ذمی به وصیت قبول می شود

- ایمان به تشخیص و معرفت قاضی یا به شهادت و یا به اقرار ثابت می شود . ایمان در شرع عبارت است از اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و در نزد اهل شرح تصدیق به کل ما جاء به النبی است و ارکان و مظاهر آن اقرار بلسان و تصدیق به دل و عمل به ارکان حضرت ختمی مرتبت (ص) فرموده اند ایمان عبارت است از تصدیق بما جاء به النبی و تصدیق کتاب نوشتگان و رسول حق

- داشتن عدالت : شاهد باید عادل باشد که بر اساس شرایط زیر عدالت تحقق پیدا می کند

الف ) حضور منظم شاهد در نماز جماعت  ب) حسن شهرت در داد و ستد و معاملات تجاری همچنین ابزار حسن و نیت و سلوک و مماشات در رفع اختلافات ککه در واقع زیر بنای عدالت است

ج) صداقت در حفظ اماناتی که احتمالا به شخص سپرده شده است.   د) علاقه همیشگی و مستمر به حقیقت ، راستی و درستی در امور  هـ ) برخورداری از ارتکاب گناه کبیره یا عدم تقصیر متهم.  و) عادت نداشتن به ارتکاب جرم کم اهمیت . موضوع وقوف بر اینکه شاهدی عادل است یا خیر بعد از ادای شهادت مطرح می گردد. در این مواقع است که متهم یا مدعی بر حسب مورد عادل بودن گواه را تایید یا رد می نماید . در صورت وجود ایراد ، قاضی پرونده را از جهت «تزکیه » (شهادت بر عدالت دیگری ) مورد بررسی قرار می دهد. یعنی از شخصی که شاهد را می شناسد دعوت به عمل می آورد تا عادل بودن وی را تایید نماید . شخص مزبور « مذکی » نامیده می شود مزکی که خود از شهود تزکیه است بایستی به داشتن عدالت معرون داد و ستد تجاری یا همراه در مسافرت بوده است و اگر چنانچه هیچ یک از طرفین دعوی به عدالت شاهد اعتراض نکند باز قاضی مکلف به قبول بدون قید و شرط شهادت نیست. چرا که اولا – در جرایم موجد حقوقی خاصی بود انسان ( حق الناس )، سکوت متهم به منزله اقرار وی بر عدالت شاهد تلقی می گردد و بنابراین طرح موضوع تزکیه در این مورد منتفی است

ثانیا – در جرایم موجد حقوق خاص برای خداوند ( جرایم بر ضد دین با حق اللَه ) موضوع لزوم یا منتفی بودن تزکیه در برایر سکوت متهم قابل بحث است

عدالت: شکی نیست که عدالت با انجام گناهان کبیره از بین می رود. همچنین با اسرار بر صغائر، اما گناهان کوچکی که به ندرت سر می زند به عدالت ضرر نمی زند

نگهداری کبوتر برای انس و برای فرستادن نامه، به عدالت ضرر نمی زند اما گرو قرار دادن (عینی شرط بندی کردن) بر آن به عدالت ضرر می زند چون قمار است. بازی شطرنج موجب مردود شهادت است و همچنین آوازه خوانی و گوش دادن به آن و نواختن با ابزار لهو و شنیدن آن وزدن دف مگر در خرید خانه و ختنه

و همچنین پوشیدن حریر برای مدد، موجب مردود شدن شهادت است مگر در جنگ، و همچنین انگشتر طلا بدست کردن و یا به طلا زینت کردن برای مردها

شهادت کسی که تهمت می زند (به زنا) قبول نیست و اگر توبه کند قبول می شود و معیار توبه او این است که خودش را تکذیب کند و در این مورد سخن دیگری است که تکلف دارد ( وآن این است ) که با توبه، می بباید کار خود را نیز اصلاح کند. )

5 – متهم نبودن

از این دو شهادت زنا زاده مردود است هر چند شهادت در مورد کوچکی باشد. این قول مشهورتر است، البته شهادت زنا زاده صرفا در جایی مردود است که شرعا زنا زاده بودن شخص محرز شده باشد لذا شهادت کسی که در عرف از او به عنوان زنا زاده یاد می کنند و لو زیاد، مادامی که قطع حاصل نشده، رد نمی شود. شرحه لمعه

6 – ذینفع نبودن

مراد از ذینفع بودن این است که شاهد با شهادت خود نفعی را تحصیل نماید یا به سبب آن ضرری را از خود دور سازد. از این دو شهادت شریک، به نفع شریکش نیست به مالی که میان آنها مشتری است به گونه ای که اگر شهادت قبول شود مال میان آنها مشترک می شود و نیز شهادت وصی درباره متعلق وصیت و نیز شهادت طلبکاران به نفع مفلس (ورشکسته محجور) و متوفی پذیرفته نخواهد بود لازم است مشروط معتبر در شهادت به هنگام ادای شهادت، نه زمان تحمل آن خواهم باشد بنابراین اگر تنها با وجود بخشی از این مشروط، تحمل شهادت کند و سپس به هنگام ادای شهادت تمامی این مشروط فراهم آید، شهادت مسسموع است

تهمت – تحمل – ادای شهادت

نظر اکثریت بر قبول تزکیه است. زیراشک و تردید با قیمت و در این صورت نباید اعمال مجازاتی قانونی را پذیرفت. به علاوه شک و تردید بنا به قاعده فقهی « الحدود تدرء بالشبهات» باید به نفع متهم باشد

ثالثا – در جرایم مختلف موجد حق اللَه و حق الناس، با توسل به قیاس « در مذاهب عامه » همان راه حل مذکور در بند قبل مورد واقع و تشریفات تزکیه به مورد اجراء گذارده می شود

عدالت شاهد در حین اداء شهادت شرط صحت شهادت است. عدالت حکم و منعی است که در عصر ما عدالت، از حقوق عمومی است که قابل حذف و اسقاط به اراده مدعی علیه نیست. یعنی خوانده نمی تواند بگوید که من شهادت بنیه مدعی را می پذیرم هر چند که گواهان، فاسق یا مجهول الحال باشد این نظر همه مسلمان است به جز حنیفه که عدالت را از حقوق عمومی نمی دانند. می گویند اگر خوانده از حاکم دادگاه بخواهد که مدعی، کسی که شهادت نفعی می برد، شهادت او قبول نیست مثل شهادت شریک در مواردی که شریک است و شهادت وصی در موردی که رعایت دارد، و همچنین کسی که با مشهود علیه دشمنی دنیوی دارد شهادتش قبول نیست و معیار آن این است که در موقع ناراحتی او خوشحال و در هنگام خوشحالی او ناراحت می شود، فامیلی مانع قبول شهادت نیست

قبول شهادت فرزند بر علیه پدر، خلاق است اظهر این است که قبول نیست

و همچنین شهادت، شوهر به نفع همسر خودش قبول است، برخی از اصحاب شرط کرده اند که غیر از شوهر، فرد دیگری که شایستگی شهادت دارد باید با شوهر همراه باشد شهادت زن نیز به نفع همسر صحیح است، چه بسان شرط که دیگری همراه باشد

در زن صحیح باشد هم صحبت بودن بنابراین به مانع قبول شهادت نیست مثل میهمان و کارگر

عدالت گواهان خویش ثابت کند حکم به این تقاضا ترتیب اثر خواهد داد. آیا اسلام شرط عدالت است؟ اسلام، شرط عدالت مسلم است زیرا به موجب قوانین اسلام، ذمی با شرایط قانونی می تواند بر کیش خود بماند. پس اگر در کیش خویش اعمال خود را با شرع خود می تواند عادل باشد و شهادت شهود نیز بر اساس رکن اصلی عدالت در اسلام است

الف ) نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط

بند 7 ماده 155 ق آ د ا م « عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا را از شرایط گواه قرار داده است این شرط در قانون مدنی نیامده است و یک از تفاوت های بارز و موثر این قانون آیین دادرسی در این خصوص است البته این شرط در ماده 413 ق آ ق آمده بود

در ماده 91 ق م « هر گاه دعوای حقوقی یا جذابی بین گواه و طرفی که علیه او گواهی داده می شود در جریان باشد یا در گذشته در جریان بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در آنها دو سال نگذشته باشد، این امر وجود دشمنی دنیوی بین آنها شمرده می شود ملاک مزبور منطقی بوده وجود دشمنی دنیوی را آسان می نماید، زیرا وجود اختلاف مالی و خانوادگی و ; زمانی که به صورت دعوا در مراجع متنا مطرح می شود نشان دهنده ی « دشمنی » طرفین با یکدیگر است در مورد دشمنی دنیوی ، هر گاه گواهی به نفع طرف باشد، پذیرفته می شود

ب – اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی

شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند « قابل پذیرش نیست زیرا وضعیت اخلاقی آنها موجب تهمن آنان می شود که در گفتار خود تطمیع شده باشد

شهادت، حق است یا تکلیف؟


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ا


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت word دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت word

چکیده:  
مقدمه:  
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه  
2-1) تاریخچه مطالعاتی  
3-1) بیان مسئله  
4-1) چارچوب نظری تحقیق  
5-1) فرضیه های تحقیق  
1-5-1)  فرضیه اصلی:  
2-5-1) فرضیه های فرعی:  
6-1) اهداف تحقیق  
7-1) اهمیت تحقیق  
8-1) حدود  مطالعاتی  
1-8-1) قلمرو زمانی  
2-8-1) قلمرو مکانی  
3-8-1) قلمرو موضوعی  
9-1) تعاریف علیاتی  
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2)مقدمه  
2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن  
1-2-2) هموار سازی سود  
2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران  
3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود  
4-2-2)ابعاد هموار سازی سود  
3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن  
1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش  
2-3-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل  
3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟  
4-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده  
1-4-3-2) معیارهای خارجی  
2-4-3-2) معیارهای داخلی  
5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی  
6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی  
7ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی  
8-3-2) سرمایه  
9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات  
10-3-2) تعریف و نحوه محاسبه هزینه سرمایه  
11-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه  
12-3-2) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران  
13-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی  
14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی  
15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی  
1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی  
2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی  
16-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام  
17-3-2 ) تعدیلات  
1-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه   
2-17-3-2 ) موجودی   
3-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی   
4-17-3-2 ) نامشهودها   
5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A)  
6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی  
7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز  
8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام  
18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی  
19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی  
20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR  
21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام  
4-2) پیشینه تحقیق  
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه  
2-3) جامعه ی آماری  
3-3) روش نمونه گیری  
4-3) مدل تحلیلی تحقیق  
5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات  
6-3) روش اجرای تحقیق  
7-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق  
1-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود  
2-7-3) ارزش افزوده اقتصادی  :  
8-3) روشهای آماری  
9-3) بررسی اعتبار تحقیق  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏  
2-4) توصیف دادهای آماری  
3-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق  
1-3-4) بررسی فرضیه فرعی  
4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق:  

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5) مقدمه  
2-5) نتایج فرضیه تحقیق  
3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق  
4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی  
5-5) محدودیت های تحقیق  
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی:  
منابع لاتین:  
چکیده انگلیسی:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت word

اسدی ، غ.و همکاران،1385،” بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر حسب اندازه شرکت و نوع صنعت” ، فصلنامه مطالعات حسابداری ، شماره 14
آقائی،م و حسن کوچکی، 1374، “گمانهایی پیرامون نمایش سود“، فصلنامه بررسیهای حسابداری، شماره14
آقائی،م و حسن کوچکی،1375،”گمانهایی پیرامون نمایش سود“، فصلنامه بررسیهای حسابداری، شماره15
بلکویی،الف،وعلی پارسائیان، 1381، “تئوری های حسابداری“، دفتر پژوهشهای فرهنگی
پورحیدری،الف و عباس افلاطونی،1385 ،” بررسی انگیزه های هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره
دلاور، ع، 1385، “روش تحقیق“، نشر ویرایش
سهیلی، ک،1381، “روابط پویای بین متغیرهای کلان موثربر تقاضای انرژی در ایران“، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 15
شباهنگ، ر. 1387، “تئوری حسابداری“، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
عشقی،م.1385،”بررسی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران“،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق
قائمی، م و همکاران، 1382 ،” تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی های حسابداری و حسابرسی ، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.سال دهم ، شماره 33
گجراتی ،د و حمید ابریشمی،1387، “مبانی اقتصاد سنجی” ، جلد دوم ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ پنجم
مشایخی، ب و داوود پناهی، 1386، “بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبتهای مالی به تفکیک شرکتهای هموار ساز و غیر هموار ساز سود“، تحقیقات مالی، دوره 9، شماره 24
13 میر اشرفی ، ز.1386 ،” بررسی تاثیر عدم افشای اطلاعات بر شکل گیری حبلب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران” ، پا یان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اراک
نوروش،الف.1381، “فرهنگ حسابداری نوروش“، انتشارات ایمان
نوفرستی ، م.1378،” ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی” ، موسسه خدمات فرهنگی رسا ، چاپ اول
نیرومند، ح و ابوالقاسم بزرگ نیا، 1386، “سری های زمانی ” ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ سوم


بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت word

Blanchard ,Oliver and Watson Mark W. J. (1982) »Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets«
Gan , Jie.(2006), »The Real Effects of Asset Market Bubble«. Hong KONG University of Science and Technology
Grrenwood , Robin. Nagel Stefan.(2009),»Inexperienced investors and bubble«. Jornal of Financial Economics
Hong, Harrison. Scheinkman, Jose. Xiong Wei.(2008), »Advisors And Asset Prices« Journal Of Financial Economics
Huddart  Steven, Louis Henock.(2005), » Manageriyal stock sales and earnings management during the 1990s stock market bubble« . The Pensylvania State Uinversity
Johnsson Mohena and Lindblom Henrik and Platan Peter,(2002) »Behavioral Finance, and the change of investors behavior during and after the speculation. Bubble at the end of the 1990s«, Masters Thesis in Finance, Lund University,
khairol anouar bin kamarodin,(2001), »market perception of income smoothing practices«,lecturers,mara university of technology
Michelson ,s ,e. J. Jordan-Wagner. W, Wootton.(1999) »Income Smoothing and Risk- Adjusted Performance« . Journal of Business Finance & Accunting
Mokhtar, Suraya Hanim.(2006) »Detecting Rationa Speculativel Bubble In The Malaysian Stock Market«. University Putra Malaysian, Serdang
R.J , Shiller.(1981), » Do Stock Move Too Much to Be Justified By Subsequent Changes in Dividends « American Economic Rewiew

چکیده

این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم

همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز  به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95  فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت

 

مقدمه

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و; و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و; همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ; و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[1]  تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[2]  استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود

 1-1) مقدمه

در فصل حاضر به مفاهیم و کلیات پ‍ژوهش اعم از؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق خواهد بود

2-1) تاریخچه مطالعاتی

توجکی در مقاله ای تحت عنوان «تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به این نتیجه می رسد که هموار سازی سود اثری بر بازده غیر عادی شرکتها نداشته ولی وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید می کند. همچنین در تحقیقاتی که مرادی، پورحیدری، مشایخی و; انجام داده اند، وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید کرده اند

در سال 1380 تحقیقی با عنوان کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی انجام شده است، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه  و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ما دریافتیم که فقط سود عملیاتی (OI) دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و ارزش افزوده اقتصادی در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . (جلیلی ، محمد، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه امام صادق)

در سال 1382 تحقیقی با عنوان بررسی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی سود آتی شرکتها انجام گردید. نتیجه نهایی تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده صحیح از ارزش افزوده اقتصادی و تعیین مدل پیش بینی مناسب، تغییرات سود قابل پیش بینی است و ازاین لحاظ دانش حسابداری در دستیابی به هدف تهیه اطلاعات سودمند گام مهمی برداشته است (معینی ،1378،56)1

در سال 1383 تحقیقی با عنوان بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی درمقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که هنوز سودحسابداری بعنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری، مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهار دار می باشد و در اغلب موارد دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین می باشد . ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهای تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضاً از خود محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نشان دهند. ولی وجوه نقد حاصل از عملیات مطابق نتایج این تحقیق نتوانسته اند ارتباط معنی داری با بازده سهام نشان دهند (مشایخی ،1383،24)1

در سال1383 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر اینست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کمتری با ارزش بازار دارد (سراجی ،1383،24)2

در سال 1384 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سود آوری در شرکتها گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1382 صورت گرفته است که پس از آزمون فرضیات تحقیق به این نتیجه دست یافت که بین سه متغیر PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد و بین متغیرهای MV,ROE,P/E رابطه معنی داری وجود ندارد . (شاکری ،احمد ،پایان نامه کارشناسی ارشد- موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی)

در سال 1384 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه همبستگی بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج تحقیق پس از آزمون فرضیات بیانگر این مطلب است که بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد (حراف عموقین ،1384، 31)3

3-1) بیان مسئله

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و ; و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و; همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ; و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[3]  تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[4]  استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود

جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب خواهد شد

دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 خواهد بود

4-1) چارچوب نظری تحقیق

هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود است. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند (شریعت پناهی و سمائی،1386،24)[5]

اهمیت دادن به درآمد و سود حسابداری گزارش شده ، یک فرضیه ای وجود دارد که مدیران جستجو می کند که سود را در طی تمام دوره هموار نماید بطوریکه جریان سود ثابت بیشتر با واریانس سالانه کمتر منتهی به ارزش گذاری شرکت بالاتر می شود . در برخی موارد این بحث پیشنهاد می گردد که یک بازار سهام طبیعی نمی تواند داده های حسابداری را بطور صحیح شرح دهد . رونن و سادن به تناوب پیشنهاد می کنند که مدیران هموار سازی سود را برای پیشگوئی کردن بهینه (بوسیله افراد برون سازمانی) از جریانات نقدی که ارزش شرکتها بر آن مبنا قرار می گیرد ، تسهیل می کند (هریسن،2008،61)[6]

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است

ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته تعریف‌های ناشی از به‌کارگیری اصول حسابداری را رفع می‌کند از نظر ریاضی، نتایج حاصل از ارزش افزوده اقتصادی دقیقاً برابر مقادیر است که از طریق جریانات نقدی تنزیل شده یا خالص ارزش فعلی به‌دست می‌آید

ابزار تحلیلی EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد. همان طوری که پیشتر گفته شد، توسعه تجاری EVA یک شبه اتفاق نیافتاده است. EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده است

نوآورانی مانند استرن که محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد. ابزار تحلیلی EVA از همان ابتدا از سوی جامعه شرکت‌ها مورد پذیرش قرار گرفت چراکه روشی نوآورانه، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود. برخلاف معیارهای سنتی مانند EBIT در EBITDA و NOPAT و ;، EVA سودآوری واقعی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، یعنی هزینه‌های مستقیم بدهی و غیرمستقیم حقوق صاحبان را مدنظر قرار می‌دهد. چون EVA به‌طور کاملا نزدیکی بر الزامات ماکزیمم‌سازی ثروت سهامداران منطبق است به عنوان یک ابزار مدرن روز، جهت سنجش موفقیت شرکت‌ها به‌کار گرفته می‌شود (کرامتی، 1388، 35)1

5-1) فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق و با در نظر گرفتن موضوع تحقیق « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » طی سالهای 1386 تا پایان  1388 فرضیه های پژوهشی زیر تدوین و ارائه می گردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آنها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم

1-5-1)  فرضیه اصلی

همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است

2-5-1) فرضیه های فرعی

ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز  به طور معناداری کمتر است

6-1) اهداف تحقیق

بدیهی است سرمایه گذاری زمانی می تواند به صورت فراگیر در کشور انجام پذیرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد. برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در بورس، دو نکته حائز اهمیت است

اول این که از طریق اعمال سیاست های ثبات اقتصادی نوسانهای و تکانهای اقتصادی کاهش یابد و بدین ترتیب، سرمایه گذاران بتوانند در یک فضای نسبتاً امن اقتصادی و بدون نگرانی از تکانهای شدید غیر قایل انتظار، اقدام به سرمایه گذاری کنند

دوم آنکه وضعیتی فراهم شود که دستیابی به اطلاعات وتحلیل آن برای تمام سرمایه گذاران به آسانی امکان پذیر باشد (مولایی نژاد،3،88،53)1

در این میان شفافیت اطلاعات حسابداری و ارائه منصفانه آنها از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات تهیه شده حسابداری می باشد. هدف عمده این پژوهش این است که آیا تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی EVA نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ در حقیقت دستکاری مدیریت در سود حسابداری (هموارسازی سود) چه اثراتی می تواند در شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد داشته باشد

7-1) اهمیت تحقیق

تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمند هایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیقتر ضرورت پیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. همچنین استفاده کنندگان داخلی به منظور اخذ تصمیم و یا برنامه ریزی برای آینده سازمان و همچنین کنترل و رهبری از اطلاعات حسابداری، استفاده می کنند (مرادزاده فرد،1383، 14). اهمیت این تحقیق زمانی بروز می کند که دستکاری مدیران در اطلاعات حسابداری که در این میان هموارسازی سود مطرح است آیا برای استفاده کنندگان از این اطلاعات گمراه کننده است؟

در حقیقت آیا این موضوع در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرات خود را می گذارد یا این که شاخص ارزش افزود ه اقتصادی توان افشای تغییرات در اطلاعات حسابداری را ندارد

 

8-1) حدود مطالعاتی

قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛

1-8-1) قلمرو زمانی

تحقیق حاضر در زمره تحقیقات تجربی در حوزه امورمالی و حسابداری می باشد. موضوعات مالی مانند سایر موضوعات علمی که از روش های آماری در پژوهشها و تحقیقات خود استفاده می نمایند، نیازمند داده ها و اطلاعاتی می باشند که در طول یک دوره زمانی ایجاد می شوند و بدیهی است که هر اندازه تعداد داده های مورد نیاز، مربوط به دوره زمانی طولانی تر باشند، نتایج بدست آمده از روشهای آماری با دقت و صحت بیشتری توأم خواهد بود. دوره زمانی پژوهش حاضر سه سال یعنی بین سالهای 1386 تا پایان 1388 خواهد بود

2-8-1) قلمرو مکانی

قلمرو تحقیق از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

3-8-1) قلمرو موضوعی

از لحاظ موضوعی بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود

9-1) تعاریف علیاتی

هموار سازی سود: به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد (پورحیدری و افلاطونی،1386  ،56)[7]

ارزش افزوده اقتصادی: ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده را پوشش می دهد یا خیر (واتسن و ویلز،2005،35) [8]

 1-2)مقدمه

این فصل از پژوهش در سه بخش اصلی زیر تدوین شده است که در ادامه هر بخش بطور تفضیل ارائه خواهد شد؛

بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن

بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن

2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن

1-2-2) هموار سازی سود

هموار سازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد. مدیران به دلایل مختلفی سود را هموار می کنند ، یکی از اهداف اصلی در هموار سازی سود ایجاد یک جریان با ثبات تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می باشد. جریان سود با ثبا ت تر می تواند به عنوان ریسک پایین تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه های استقراض پایین تر می گردد. هدف دیگر هموار سازی سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذازان و کاهش ریسک شرکت می باشد. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه گذاران می توانند پیش بینی دقیق تری از سودهای آتی داشته باشند. از اهداف دیگر هموار سازی سود می توان به ملاحظات هزینه های سیاسی ، مالیات و قرار دادهای بدهی اشاره نمود

2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران

 پور حیدری و افلاطون در بررسی عوامل موثر بر هموار سازی سود ، 5 عامل را به عنوان عوامل اصلی هموار سازی سود معرفی کردند

1ـ اندازه شرکت : شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک از نظر سیاسی حساس تر هستند

نوسانات مثبت با اهمیت در سود در شرکتهای بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید در مورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر ، افزایش قابل توجه در سود شرکتها ی بزرگ ممکن است این شبه را پدید آورد که این شرکتها با استفاده از قدرت انحصاری خود سود را افزایش داده اند. از سوی دیگر ، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکتهای بزرگ ممکن است سبب نگرانی در مورد ور شکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را در محیط تجاری که واحد تجاری در آن فعالیت منماید را خراب  نماید. هم چنین نوسانات قابل توجه در سود شرکتهای بزرگ ، احتمال ایجاد هزبنه های سیاسی  ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت ، محدودبتهای مهار کننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین ، شرکتهای بزرگ انگیزه بیشتری برای هموار کردن سود دارند

2ـ مالیات بر در آمد: در ایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزار شگری مالی شرکتها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی در انتخاب روشها و رویه های حسابداری می باشد. از آ نجا که سود بیشتر شرکتها ی ایرانی وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی ، خصوصاً در مواقعی که شرکتها دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد ، دست یه هموار سازی سود بزند

3ـ قراردادهای بدهی:  موسز و ندوبیز و تسته تسکو استدلال نمودند که شرکتها به منظور کاهش ریسک اقدام به هموار سازی سود می نمایند. شرکتهایی که از نسبت بدهی به کل دارایی های بالایی بر خوردار می باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتبار دهند گان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وامها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموار سازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه در سود این اطمینان را برای اعتبار دهندگان پدید می آورد که واحد تجاری در آینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود

4 ـ زمانی که فعا لیتهای عملیاتی واقعی از فعالیتهای عملیاتی مورد انتظار فاصله می گیرد، انگیزه هموار سازی سود افزایش می یابد. هر چه فعالیتهای عملیاتی واقعی از انتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری وجود خواهد داشت. شاخصهای ایده ال فعالیت عملیاتی دادهای غیر مالی می باشند که می توان به ساعات تولید، واحدهای تولید شده و فروش رفته اشاره نمود. مطالعات انجام شده راجع به رفتار هموار سازی سود، فروش را به عنوان معیاری برای فعالیت های عملیاتی شرکت در نظر گرفته و تغییرات فروش را مورد محاسبه قرار دادند

5 ـ تغییر پذیری سود : تغییر پذیری سود با شاخص های ریسک بازار مانند بتا ( ریسک نظام مند شرکت ) و انحراف معیار بازده مرتبط است

نوسانات زیاد در سود می تواند منجر به ارزیابی ریسک بالا گردیده و سبب افت قیمت سهام و افزایش نرخ استقراض توسط شرکت گردد. از طرف دیگر ، نوسانات کم در سود می تواند منجر به ارزیابی ریسک پایین و در نتیجه افزایش قیمت سهام و کاهش نرخ استقراض توسط شرکت گردد. در سال 1987 ، موسز در یافت که اگر نوسانات سود بطور معکوس روی نرخ استقراض و یا قیمت سهام تاثیر گذارد، یک رابطه مثبت بین تغییر پذیری سود و رفتار هموار سازی سود به وجود می آید (افلاطون و پور حیدری،1385 ، 57)1

3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود

دلیل اصلی انگیزه مدیران برای هموار سازی سود را می توان در غالب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار داد، آنجایی که امنیت شغلی مدیران حاصل از عملکرد شرکت در دوره جاری و دورهای آتی می باشد ، بسیاری از مدیران در صورت عدم موفقیت در عملکرد مطلوب در دوره جاری و با پیش بینی عدم موفقیت در دوره آتی با مخاطره بر کناری از کار مواجه بوده و به همین دلیل دست به هموار سازی سود می زنند. در چنین شرکت هایی امنیت شغلی مدیران افزایش خواهد یافت چون

اول اینکه : مدیران نگران منافع پولی و غیر پولی شان هستند و بر کناری از کار به معنی از دست دادن منافع حاصل از شرکت می باشد

دوم اینکه : سهامدارن شرکت منتظر مشوقهای بلند مدت نخواهند ماند ، بنابراین نتیجه عملکرد ضعیف دوره جاری ممکن است با بر کناری مدیر همراه باشد

وسوم اینکه: در ارزیابی مدیران سودهای جاری از سودهای حاصل شده گذشته بسیار مهمتر است

دو مورد اول بیان کننده انگیزه مدیران ، جهت افزایش سود دوره جاری با استفاده از انتقال سود دورهای آتی به دوره جاری می باشند ، تا امکان بر کنار شدن آنها را در کوتاه مدت کاهش دهند ، این انگیزه زمانی افزایش خواهد یافت که عملکرد دوره جاری ضعیف باشد. مورد سوم مبنی بر مهمتر بودن سودهای دوره آتی خواهد بود به عبارت دیگر مدیر خوب گذشته جبران مدیریت ضعیف آتی را نخواهد کرد. مدیران در دوره های عملکرد قوی ، کمتر نگران بر کناری خواهند بود ، اما ترجیحاً آنها در چنین دوره هایی تر غیب می شوند تا از ذخیره سود برای دوره هایی که عملکرد ضعیف دارند استفاده کنند. این کار به وسیله انتقال سود از دورهای جاری به دوره آتی میسر خواهد بود که انتقال سود موجب افزایش دوره تصدی آ نها خواهد شد

از سال 1953، هیورت مدعی شده است که انگیزه هموارسازی سود براین پایه قرار دارد که رابطه با اعتباردهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدام های روان شناسانه چرخه ها و نوسان های تجاری کاهش یابد. گوردن بر این باور است که

1- شاخصی که مدیریت شرکت در انتخاب از میان روش های حسابداری به کار می برد این است که روش مزبور، مطلوبیت یا رفاه را به حداکثر برساند

2- همین مطلوبیت تابعی از امنیت شغلی، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شرکت (از نظر اندازه یا بزرگی) می باشد

3- رضایت سهامداران از عملکرد شرکت باعث می شود که مقام و میزان پاداش مدیران بالا رود. یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد، هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری کنند، امنیت شغلی، درآمد وسایرخواسته های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد

- این رضایت به نرخ رشد و ثبات سود شرکت بستگی دارد

با توجه به انگیزه های فوق یک مدیر، 1) سود مورد گزارش را هموار می سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار می سازد. مقصود از هموارسازی نرخ رشد سود به شرح زیر است: اگر نرخ رشد بالا بود، رویه هایی به اجرا در می آید تا آن را کاهش دهد و عکس قضیه هم صادق است.»

“بیدل من” دو دلیل ارائه می کند که مدیریت بر آن اساس می کوشد سودهای خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستین دلیل بر این فرض استوار است که یک جریان ثابت سود می تواند انتظارات ذهنی سرمایه گذار را نسبت به نتایج احتمالی سود و سهام آتی تحت تاثیر قرار دهد در نتیجه بر ارزش سهام شرکت اثری مطلوب می گذارد، زیرا میزان ریسک کل شرکت را کاهش می دهد

بیدلمن دومین انگیزه را برای هموارسازی، توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار می داند و می گوید: « تا آنجا که عادی شدن موفقیت آمیز است و تا میزانی که سرمایه گذاران کاهش کواریانس بازده سهم و بازده بازار را تشخیص داده و در فرایند ارزش یابی شان دخالت می دهند، هموارسازی روی ارزش سهام، اثرات سودمندی خواهد داشت»(آقایی و کوچکی،  1374 ، 24)1

در واقع هموارسازی سود، ناشی از احساس به این نیاز است که مدیریت می خواهد پدیده عدم اطمینان محیط را خنثی نماید و نوسان های عملکرد سازمان را که ناشی از چرخه میان دوره ای که مبتنی بر رونق و کساد است، کاهش دهد

دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال 1999انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد(میچلسون و همکاران،1999، 64) [9]

اماتحقیقی که به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص کرده است که در مجموع 5/30 درصد شرکتهایی که متغیر هموارسازی در آنها برای دوره زمانی 1374-1379 مورد مطالعه قرارگرفته ، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران ، هموارسازی را نمی توان ابزاری موثر بر بازده سهام شرکتها دانست (قائمی و دیگران،1382 ، 148)2

همانطور که گفته شد هموار سازی سود در غالب تئوری نمایندگی تعریف می شود. اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می کنند در حا لی که این منافع لزوماً در تمامی دوره هی با منافع شرکتها همسو و همسان نیست. فرض با اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد

یک از فرضیه های تئوری نمایندگی حاکی از این است که مدیریت سعی در حداکثر نمودن منافع خود دارد که این هدف لزوماً همسان و همسو با حداکثر کردن ارزش شرکت نیست. در حالی که مدیریت سعی می کند حقوق و مزایای خود را به حداکثر ممکن برساند، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه گذاری یا معیارهای مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش قیمت اوراق بهادار شرکت را نیز مد نظر داشته باشد. اگر چه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روشهای حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران می شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیات مدیران، همسو با علایق و منافع سهامداران نباشد(شباهنگ، 1387، 31)3

4-2-2)ابعاد هموار سازی سود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل تحت word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل تحت word

مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
سوالات پژوهش
مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش
مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ –
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی
دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870)
نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت
نظریه کورت لوین)1890( در ارتباط با سلامت روان
نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان
مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف
پیشینه پژوهشی
سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر مشهد
یافته ها
روش تحقیق
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار مورد استفاده پژوهش
شیوه تجزیه و تحلیل داده
یافته های تحقیق
بحث، تفسیر، نتیجه گیری
محدودیت های پژوهشی
پیشنهادات
منابع
پیوست

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل تحت word

-       آدلین و همکاران (1999). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

-       آزاد فلاح و همکاران (1378). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

-             اتکینسون، ریتال. و همکاران (1378). زمینه روان شناسی هیلگارد، ج 1 ترجمه گروه مترجمان زیر نظر محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات رشد

- اسماعیلی شیرازی، مرضیه (1379). روان شناسی اجتماعی سالمندی، انتشارات دانشگاه شیراز

- شاملو، سعید (1381). بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد

- خدارحیمی، سیامک (1373). روان شناسی سالمندی، انتشارات آستان قدس رضوی

- دلاور، علی( 1370). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: مؤسسه نشر و ویرایش

- خدارحیمی، سیامک (1374). مفهوم سلامت روان شناختی، انتشارات جاودان

-  هرمن، هزلر (1999). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

- لطف آبادی، علی (1384). روان شناختی رشد: نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، تهران:  انتشارات سمت

- بابا پور، خیرالدین، جلیل، (1382). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسأله بر سلامت روان شناختی دانشجویان، سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

فصل اول (مقدمه)

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند

مولوی علیه الرحمه می فرماید

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست      لیک کس را دید جان دستور نیست

لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد

 

 

بیان مسأله

در طول قرن بیستم انسان پیش از تمام تاریخ بشریت دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل اقتصادی گردیده است. تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است. با توجه به شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد. مهمترین مسأله در این ارتباط پیشگیری از مسائلی است که باعث می گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد. پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی با وضعیت موجود سلامت روان در افراد جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را به اوضاع امیدوار می سازد و یا ما را جهت بکارگیری روشهای مناسب، در جهت از بین بردن عوامل مخل سلامت روان و بکارگیری ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید. بحث سلامت روان سالمندان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این پژوهش سعی شده است تا بر سلامت روان سالمندان ساکن در خانه سالمندان و ساکن در خانه خود را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم و سعی نموده ایم این مقایسه بین ( مشهد و اطراف) آن انجام می گیرد

اهداف تحقیق

در این پژوهش مهمترین هدف محققین دستیابی به وضعیت موجود سلامت روان سالمندان نمونه مورد نظر سالمندان ساکن در خانه خود و مقایسه این دو می­باشد

سوالات پژوهش

1-  وضعیت سلامت روان سالمندان بر حسب جنسیت چگونه است؟

2-  وضعیت سلامت روان سالمندان بر حسب وضعیت سکونت (منزل و سرای سالمندان) چگونه است؟

3-  وضعیت سلامت روان بر حسب شهر (  مشهد و اطراف ) چگونه است؟

4-  وضعیت مقیاسهای 4 گانه GHQ28 بر حسب جنسیت چگونه است؟

مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش

1-   بهداشت روانی – بهداشت روانی به معنای سلامت فکر و اندیشه می باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که می تواند نسبت به ایجاد نظام ارزشمندی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین المللی کمک کند. (حسینی – 1374)

2-   بهداشت روانی: مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش موثر دارند. (شاملو – 1381)

3-   سالمندی – تغییری است که با گذشت زمان صورت می گیرد این روند دارای جنبه های مثبت و منفی بوده و پویایی فرآیندهای زیستی، ادراک، رشد و تکامل و بلوغ را در بر می گیرد یعنی اینکه سالمندی در طول زندگی ادامه دارد. سالمندی به طور عامیانه مرحله ای تصور می شود که در آن کاهش و زوال جسم و فکر شخص به وقوع می پیوندد و در حقیقت تنها جنبه خاصی از رشد و تکامل نشان داده می شود. (اسماعیلی شیرازی1379)

مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ –

1-   افسردگی – یک نوع اختلال خلقی که 2 مشخصه عمده آن ناامیدی[1] –و غمگینی[2] می باشد و در آن فرد علاوه بر این 2 مشخصه احساس بی کفایتی و بی ارزشی می نماید. (اتکینسون[3] – 1983)

2-   اضطراب – هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحاتی مانند – مدل نگرانی و دلشوره وحشت و ترس بیان می شود

(اتکینسون[4] – 1983)

3-   کارکرد اجتماعی – طرز تفکر فرد در ارتباط با کارکرد اجتماعی اش در اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر

(اتکینسون – 1983)

4-   وضعیت جسمانی – نگرشی که فرد در این پرسشنامه به وضعیت جسمانی در ارتباط با سلامت یا عدم سلامت آن دارا می باشد

(اتکینسون – 1983)


فصل دوم (پیشینه تحقیق)

مقدمه:

سازگاری افراد هر جامعه با مقتضیات همان اجتماع اصلی که بایست به آن توجه خاص نمود بی تردید این سازگاری نیز جز در پرتو سلامت افراد جامعه چه از لحاظ جسمانی و چه از بعد روانی امکان پذیر نخواهد بود. در این حیث سلامت روان به دلیل تأثیر فراوان آن بر وضعیت جسمانی اهمیت بیشتری می باشد لذا لزوم شناخت وضعیت موجود سلامت روان به منظور هر گونه برنامه ریزی جهت تأمین آن در جامعه ضروری به نظر می آید. به منظور شناخت وضع موجود ارزیابیهای روان شناختی افراد قطعا کمک موثری خواهد نمود. کما اینکه تنها اصول روان شناختی در این بین یگانه نیستند. بلکه قوانین جامعه شناختی نیز در ارتباط با بحث سلامت روان بکار می آیند. پدید آورنده بحث سلامت روان شناختی در جامعه و افراد مجموعه عواملی است که شناخت تک تک آنها میسر نخواهد بود لیکن آشنایی با نظریات گوناگون در مکاتب مختلف در ابتدای بررسی وضعیت سلامت روان قطعا مفید خواهد بود

اهمیت دیگر این مسأله آن است که در بحث در این ارتباط هیچ گاه به صورت یک بعدی و با پرداختن به یک جنبه عمل ننموده بلکه در این رابطه مجموعه عوامل را با توجه به نظریات مورد بررسی قرار دهیم. این مسأله بدون تردید ما را از تفکرات یک بعدی دور نموده، دیدگاهی کلی و منطبق با نظریات گوناگون به ما ارائه می دهد. این دیدگاه کمک خواهد نمود در برآورد وضعیت سلامت موجود یک جامعه با اطمینان و قاطعیت بیشتری عمل نمائیم. چرا که پشتوانه این ارزیابی نظریات چندین مکتب روان شناسی است که سالها بر روی نظریات خود تحقیق و بررسی نموده اند. در این پژوهش نیز عمده این نظریات به منظور فهم بهتر موضوع در پیشینه نظری پژوهش مطرح می گردد و از آنجا که عنوان سلامت روان در این تحقیق واژه کلیدی و با اهمیتی است. عمده پیشینه نظری تحقیق در ارتباط با این مقوله در نظر گرفته شده است

 

 

 

پیشینه نظری

مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان[5]

سازمان بهداشت جهانی[6]– سلامت را به صورت بهزیستی کامل فیزیکی – روانی و اجتماعی تعریف می کند. نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی. سلامت در دیدگاهی کلی نگر از جنبه های روانی – اجتماعی و فیزیکی مورد توجه قرار می گیرد. رابطه آن با محیط نیز در نظر قرار می گیرد. سلامت روان شناختی نیز تعریفی است که دانشمندان روان شناختی و علوم اجتماعی و رفتاری در مورد کارآمدی و عملکرد روان شناختی متناسب انسان ارائه کرده اند. مفهوم سلامت و بیماری روانی در طول زمان تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته اند. ارسطو در کتاب اخلاق می گوید: هر انسان به اندازه ای سالم است که توانسته کنشهای بشری را در خود توسعه دهد. از آنجا که بشر بالاترین عملکرد هوش را دارد پس بهترین زندگی، زندگی خردمندانه است و سلامت روانی یعنی نوعی زندگی که استدلال بر آن کاملا حکومت کند. مفهوم طبیعت گرایانه سلامت روانی توسط ارسطو، در قرون وسطی نادیده گرفته شد، از قرن هفتم و شانزدهم سلامت روان شناختی بصورت پرهیزکاری تعریف شد. پس از قرن شانزدهم مجددا سلامت روان شناختی بصورت طبیعت گرایانه تعریف شد. همزمان با رنسانس روانپزشکی در اواخر قرن 19 سلامت روان شناختی نوعا به صورت «فقدان بیماری روانی» تعریف گردید

[1] – hopelessness

[2] – aqپروژه دانشجویی تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل تحت word ted

[3] – Atkinson

[4] — Atkinson

[5]- psychological Health

[6] -who-


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت تحت word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت تحت word

مقدمه
مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات
حفاظت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل
حمایت قانون از اقلیت در مقابل اکثریت
مفهوم شخص حقوقی
طرز فکر قراردادی
فکر تاسیس حقوقی
حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل
نتیجه
منابع

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید

 

مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات

الف_ حقوق فرانسه

پرفسور کاله _ اولوی فرانسه برای تعریف سوء استفاده از اختیارات دو نمونه ارائه میدهد: اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یک شرکت که در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ایست که وسیله اعضاء شرکت مانند مدیران, هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و هیئت مراقبت که اختیارات لازم از شرکاء یا سهامداران کسب نموده اند, صورت میگیرد(8). دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات که سبب صدور آراء متعددی گردیده, (9) تحت عنوان سوء استافده اکثریت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر میرسد ذکر دو نموده مذکور برای تعریف سوء استفاده و عناصر تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد

ب ) حقوق سویس

پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سویسی در بحث قرار داده و اصل استقلالی موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار میگردد لذا اصل استقلال حقوقی مذکور را در مواردیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبی قبول می کند زیرا سهامدار ممکن است با تغییر هدف, خود را در پوشش شخصیت حقوقی مخفی نماید(10)

در نظریه فوق اساسی قراردادی بو.دن شرکت سهامی مورد تردید قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شرکت و داشتن هدف انحرافی اشاره شده است در مقام مقایسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) که در قانون مدنی مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم ذهنی اخیر قلمرو وسعتری از سوء استفاده از اختیارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتیجه عملی چنین طرز فکری در تقسیم بار دلیل در سوء استفاده از اختیارات , بین سهامدار اقلیت ( در اثبات عدم رعایت تساوی) و شرکت ( در اثبات غیر قابل انطباق بودن عدم رعایت تساوی با سوء استفاده از ختیارات) ظاهر میگردد

ج_ حقوق هلند

برفسور ژ. وان. ولیه (J . Van vi vi iet) بطور کلی اساس قراردادی بودن شرکت سهامی وشرکت با مسئولیت محدود را در میکند و در تائید نظریه پرفسور گرنتون Grinton موقعیت سهامداران را با یکدیگر تابع قواعد حسن نیت عینی و نوعی Regles de bonne fol objoctive) میداند که میبایستی جوابگوی الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوریکه ملاحظه میشود, قلمرو سوء استفاده از اختیارات محدود به رعایت قواعد حسن نیت عینی و عقل و انصاف گردیده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و یا سایر اعمال ناشی از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر میرسد مفاهیم حسن نیت عینی و عقل و انصاف قابل بحث بوده و میبایستی رویه قضائی حدئود و مصادیق آنرا تعیین نماید و در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا حقوق هلند شکل خاصی به سوء استفاده از اختیارات داده و آنرا نوعی از سوء استفاده از حق دانسته است؟

د _ حقوق لوگزامبورک

پرفسور فابری فمن نوئن در سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل دو اصل نیت la bonne foi و نفع شرکت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت دیگر هر شرکتی بایستی کلیه تصمیمات خود را با در نظر گرفتن منافع شرکت اتخاذ نماید(12)

بدینترتیب در صورتیکه تصمیمات متخذه بر مبنای شخصی باشد سوء استفاده از اختیارات محسوب خواهد شد. میتوان گفت که در اینجا سوء استفاده از اختیارات در بسیاری از جهات قابل قیاس با تئوری کلی سوء استفاده از حق میباشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی تحقیق عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور تحت word دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور تحت word

مقدمه
نقش مذهب درپیشرفت
تشریح راه حل
عوامل رشد و بالندگی ازنگاه نهج البلاغه و قرآن
موانع رشد و بالندگی از نظر قرآن
نقش اهل قلم در پیشرفت وتعالی جامعه
اصحاب قلم، رسالت‌ها و وظایف، موانع و مشکلات
پیشرفت کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی
تاثیر معلمان کشور بر پیشرفت و تعالی جامعه از نظر رهبر معظم انقلاب
فرهنگ، اساس توسعه
توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره)
جامعیت مفهوم توسعه
رشد اقتصادی وموانع آن
میراث مشترک
مشکلات مشترک
نگاهی به آینده
خودباوری عامل پیشرفت یک جامعه
نقش علم و ایمان در پیشرفت فرد و جامعه
توسعه اجتماعی و چالش‌های پیش رو
استقلال توسعه اجتماعی از توسعه اقتصادی
عوامل و موانع پیشرفت از نظر رییس جمهور محترم جناب آقای احمدی نژاد
توسعه ایرانی
جایگاه مدیریت در جامعه اسلامی
انواع آسیب های مدیریتی در کشور
توسعه پایدار و کارآفرینی در دولت
سرمایه اجتماعی
توسعه انسانی
نقش دولت
الگوی توسعه از طریق کارآفرینی
کارآفرینی در دولت
کارآفرینی و نقش دولت در اقتصاد
سازمان کارآفرین و کارگزاران کارآفرین
اقدام‌های انجام شده در سال دوم برنامه سوم توسعه
نتیجه‌گیری
پی نوشت ها
منابع

مقدمه

ایران امروز گرچه در مسیر رشدو شکوفایی گام برمیدارد اما باید توجه داشت که  شکوفایی هر کشور و ملتی در گرو تلاش جوانان و نوجوانان و در اصل باورهای اعتقادی آنهاست . پس آنچه را که  باید از ریشه محکم ساخت ،اساس و اصول باورهای جوانان است

آنچه که به وضوح رخ می نماید این است که عقاید مذهبی هر فرد بر افکار او وافکارش بر گفتار وی و گفتارش بر افکار وی تاثیر میگذارد و در نتیجه کردار وی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت آنچنان که امروز می بینیم جهان غرب از طریق رسانه های عمومی چون اینترنت ،ماهواره و ; دقیقا عقاید و باورهای مذهبی جوانان کشور را هدف قرار داده  .چرا که گویا آنان سریع تر متوجه شده اند که برای نابودی هر ملت باید از ریشه جوانانش را خشکاند .حال به این موضوع می پردازیم که چگونه جهان غرب می تواند ما را از طریق تضعیف هویت مذهبی مان از پیشرفت علمی بازدارد ،چه عواملی و شرایطی تسریع کننده ی این هجوم و حشیانه و واضح اند؟و مهم تر آنکه چگونه و از چه طریق میتوان جوانان را از آماج حملات بی رحمانه و سیاستمدارانه ی جهان غرب حفظ کرد. تحقیق و دراصل پاسخ ما به پرسش ریاست جمهوری ،مبتنی بر علائق نوجوانان و جوانان امروز و گرایشات دینی و مذهبی ،همچنین  عوامل دور کننده ی آنها از پیشرفت و حتی علاقه مندی به این جهت است . در اصل در مسیر پاسخ به این سوال و در مسیر رسیدن به کلیدهایی برای بازگشایی این درهای بسته ما با پرسش و پاسخ های متعددی از جوانان اطلاعاتی بدست آورده و با مطالعه ی آثاری چند از استادان مذهبی ،علمی و تاریخی چون استاد اصغر طاهر زاده ،استاد شهید مرتضی مطهری ،دکتر علی شریعتی و با بهره گیری از تفسیر المیزان به اهتمام استاد بزرگ علامه طباطبائی و سایر منابعی که در پایان تحقیق ذکر شده اند توانسته ایم پاسخی مناسب  و مطابق با نظر بسیاری از جوانان هم وطنمان  را در چندین صفحه گرد آوری کنم.امید است با بررسی این پرسش و تحلیل راه کارهای ارائه شده اسلامی حقیقی و ایرانی جاوید را نظاره گر باشیم

نقش مذهب درپیشرفت

مذهب یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و برداشتن موانع و سدها در مسیر این هدف است حال به چندین نکته در این باب اشاره میکنیم

ایجاد اتحاد و پیوستگی و تحکیم  بنیاد خانواده

ایجاد کنفرانس های مذهبی سیاسی و حضور پیدا کردن شخصیت های مطرح سیاسی ،اجتماعی و پاسخ به پرسش های جوانان در مورد فعالیت های سیاسی کشور

ایجاد برنامه های تلویزیونی تاریخی ،سیاسی و اجتماعی و سپس طراحی مسابقاتی مبنی بر اطلاعات داده شده در این برنامه ها و سپس معرفی افراد برتر

الگو گیری از فیلم های اروپایی در مورد القا کردن خودباوری  و نشان دادن تاثیر والای مذهب در پیشرفت و تعالی یک کشور

تشریح راه حل

اولین و مهمترین موضوع تحکیم خانواده است چرا که خانواده مبنای شکل گیری هرگونه اخلاق و ارزش فردی و اجتماعی است. پس اگر فردی در خانواده به گونگه ای تربیت شود که وطن و پیشرفت آن برای وی یکی از مهمترین ارزش ها تلقی شود به طور حتم هنگام ورود به جامعه فردی خواهد شد که والاترین هدفش خدمت به جامعه است اما مشکل عمده و بزرک ایران امروز خانواده هاست .هر چند خانواده ها بر اساس ارزش های دینی سعی در تربیت فرزندان شایسته ای دارند اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که خانواده ای که از طرف دولت در رفاه اقتصادی کامل قرار میگیرد حامی دولت و کشور و وطن خواهد بود و این نه تنها به تداوم حکومت و دولت می انجامد بلکه کشور رو به پیشرفت و ترقی گام بر میدارد . پس دولت باید در اولین گام محاصره های اقتصادی و تورم را از بین ببرد به گونه ای که تمام خانواده های ایرانی ماهیانه از دولت به تعداد افراد خانوار مایحتاج زندگی را در حدی متناسب دریافت کند .به عبارتی میتوان برنامه را با اختصاص دادن سرانه ای به عنوان سرانه ی خانوارها در جامعه و دولت اجرا کرد و از راه تامین خانواده ها از نظر بزرگترین مشکل یعنی مشکل اقتصادی از آنها خواست تا حامی دولت و کشور باشند و در پیشرفت علمی کشور بکوشند

از پیامدهای تامین مالی خانواده ها از طرف دولت به صورت ماهیانه و جدا از مستمری میتوان به چندین مورد اشاره کرد

1- با تامین نیاز اقتصادی ،رشوه خواری، کم کاری، عدم ارائه خدمات مناسب و تمامی اختلالات اداری در کشور کاهش یافته و مردم با میل و رغبت برای پیشرفت کشور تلاش میکنند

2- غرب گرایی و توجه به جهان غرب کاهش می یابد و تمرکز مردم برای پیشرفت و تکیه بر استعداد های خودی خواهد بود

3- فرار مغزها که شایع ترین و مهمترین عامل عقب ماندن و کند پیشروی کردن ایران امروز است از بین رفته و جوانان شایسته ایرانی برای خدمت به کشور میکشوند

با توجه به پیامد های این عمل در صورت اجرای چنین طرحی در مدت زمان کوتاهی پیشرفت بی سابقه ای را شاهد خواهیم بود

عوامل رشد و بالندگی ازنگاه نهج البلاغه و قرآن

عوامل رشد و بالندگی انسان عناصر و عواملی را که برای رشد و تعالی انسان مطرح است از نگاه قرآن و نهج‌البلاغه مورد بررسی قرار می ‌گیرد. از جمله موارد رشد و بالندگی عبارتند از

 علم و تفکر علم و دانش، تفکر و تعقل یکی از عوامل سازنده انسان به شمار می ‌رود، قرآن کریم برای علم و آگاهی ارزش بسیاری قایل است در ارزش علم و دانش همین بس که نخستین آیاتی که بر پیامبر(ص) نازل شده است سخن از علم به میان آمده است اگر کسی علم و آگاهی نداشته باشد نمی ‌تواند تکلیف الهی را بشناسد تا به اطاعت صحیح از آنها تن دردهد. کسی که از دانش تهی باشد از کجا می ‌تواند به هدف حیات خویش دست یابد تا در آن مسیر گام بردارد خود قرآن علت سقوط بسیاری از تبهکاران را عدم تعقل می ‌داند. «و قالوا لَو کُنّا نسمع او نَعْقِل ما کُنّا فی اصحابِ السَّعیر» «و گفتند: اگر ما به سخنان آنان گوش می دادیم یا تعقل می ‌کردیم هرگز از یاران دوزخ نبودیم»آیه فوق از زبان دوزخیان نقل می ‌کند که ایشان در پاسخ به فرشتگان می‌گویند اگر ما در دنیا دعوت رسولان را گوش داده بودیم و به آنها عمل می ‌کردیم و یا پیامها و فرامین‌ها و حق بودن خود رسولان را درست تعقل کرده بودیم هرگز از زمره گمراهان و دوزخیان نبودیم

پلیدی و زشتی را خداوند مربوط به عدم تعقل و اندیشه می ‌داند، و افرادی که نمی ‌اندیشند قرآن پلید می ‌داند

«و یَجعل الرِّجْسَ علی الذَّین لایعقلون»

«و پلیدی را برای کسانی که تعقل نمی کنند قرار می ‌دهد» انگیزه قرآن از دعوت انسان به مطالعه و تفکر و آگاهی سطحی نیست که منشأ اثری نباشد بلکه دعوتش اینست که انسان هدفداری خلقت را دریابد که جهان بیهوده خلق نشده است، دریابد که جهان دارای خالقی است او ناظر به تمام اعمال و رفتار انسان است

ایمان و خداباوری: منظور از ایمان و خداباوری عبارت از اعتقاد قلبی به خدا و فرامین او همراه با تسلیم در برابرش، ایمان غیر از علم است چرا که قرآن از کافرانی سخن می گوید که با وجود علم و آگاهی به سوی کفر گرایش داشتند از جمله باید از شیطان نام برد که خدا را می ‌شناخت به معاد هم اعتقاد داشت و می ‌دانست که انبیاء از سوی خدا مبعوث شده‌اند ولی با این وجود قرآن او را کافر می داند. «اَبی و اسْتَکْبَر و کانَ من الکافرین» (ابا کرد و کبر ورزید و از کافران بود.)

 یا فرعون و اطرافیان وی علم به وجود و علم به رسالت موسی داشتند ولی در برابر آن حضرت موضع‌‌گیری خصمانه می ‌کردند حضرت موسی در خطاب به فرعون می گوید: تو می ‌دانستی آنچه به من نازل شده از سوی خدای آسمانها و زمین است

 «لقد عَلِمَتُ ما انزل هولاءِ اِلّا ربُّ السموات و الارض» به تحقیق شما می دانستید (آنچه ارائه شد) از جانب خداوند آسمان و زمین نازل شده است

«من کان یرید العِزَّه فِللهِ العِزَّهَ جمعیاً‌الیه یَصْعَد الکَلِم و العمل الصالح یَرفَعُه» کسی که خواهان عزت است (باید از خدا بخواهد) چرا که تمام عزت برای خداست، سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند و عمل صالح را بالا می برد


موانع رشد و بالندگی از نظر قرآن

آیا در قرآن نیز به این مسئله اشاره ای شده است یا خیر. البته باید قبل از آن به این نکته اشاره داشت که انسانی رشد دنیوی کاملی خواهد داشت که رشد معنوی کاملتری دارد

 آیات قرآن در رابطه با انسان رشد نیافته

مهم ترین مانع انسان برای رشد وبالندگی اعراض از یاد خداست که مانعی برای رسیدن انسان به مقام قرب ومنزلت های والای معنوی وکمالات خداوندی است(اعراف 176 و175 )

 پیروی از شیطان واطاعت وهمراهی با وی ویا پیروی از هوای نفس

 تجاوز گری (مطففین آیه 15 و 12)

 دنیا طلبی (اعراف 176 )

 شرک (زمر آیه 3)

 گناه (مطففین آیه 15 )

اما به عنوان جمع بندی مطالب تمامی موضوعات بررسی شده را در چند سطر خلاصه میکنیم

1-اولین موضوع برای پیشرفت هر کشوری خودباوری است و خودباوری یکی از پیامدهای مثبت دین داری و خداباوری است

2-در درجه ی دوم  ایجاد امکانات و دادن خدمات مورد نیاز جوانان برای تحقیق ،پژوهش و علم آموزی و در نتیجه جلوگیری از فرار مغزها  است

3-تامین مالی تمامی خانواده ها و به خصوص  تامین همه جانبه ی  جوانان مخترع و پژوهشگر

4-دادن امتیازات خاص به افرادی که در مسائل سیاسی و اقتصادی و مذهبی حائز رتبه های برتر مسابقات تلویزیونی  شده اند

5-آگاهی بخشیدن به جوانان و نوجوانان از اسلام واقعی  و حقیقی

6- آگاهی بخشیدن به جوانان در مورد تاریخ ایران طی مسابقات تاریخی

7-ساخت سری فیلم های تلویزیونی  مبنی بر ساده زیستن و نشان دادن نقش خداباوری در سالم زیستن و پیشرفت  انسان و تکامل وی در همه ی جهت

8- مبارزه با ساخت فیلم های  تجملگرای فعلی و دور از دین و مذهب و سنت ایرانی و متمایل به فرهنگ غرب

نقش اهل قلم در پیشرفت وتعالی جامعه

اصحاب قلم، رسالت‌ها و وظایف، موانع و مشکلات

اهالی قلم به عنوان نوعی از راهبران فکر می‌بایست مروج اندیشه‌های نو در جامعه باشند. اندیشه‌هایی که باعث بالندگی و ایجاد حرکت به سوی تعالی، رشد و در مسیر پیشرفت و ترقی جامعه باشد، نه این‌که سکون و کم‌تحرکی جامعه را در پی داشته باشد. اصحاب قلم می‌بایست شرافت قلم خود را به هیچ چیز جز آن‌چه مورد رضای حق تعالی است قرار ندهند. یکی از رسالت‌های اهالی قلم بیان واقعیات به منظور رفع نواقص و کمبودها و نیز ایجاد انگیزه برای بروز و شکوفا شدن استعدادهای بالقوه‌ی افراد جامعه می‌باشد. رسالت دیگر این فرهیختگان هموار کردن راه ورود فعالان دلسوز و متعهد در کلیه‌ی عرصه‌های خدمت‌گزاری و فعالیت‌ در کشور به منظور پیشرفت سریع جامعه می‌باشد. هم‌چنین می‌بایست اضافه نمود از مهم‌ترین وظایف و مسؤولیت‌های این قشر ارزش‌مند جامعه، آماده‌سازی بستر لازم جهت انتخاب آگاهانه‌ی مردم و افکار عمومی برای مواجهه نمودن مردم با مسائل و شکلات و اتخاذ تصمیمات در مواقع مقتضی می‌باشد. حال که در خصوص وظایف و رسالت‌های این قشر مطالبی بیان گردید، یکی از مشکلات که به نظر می‌رسد ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد محدود شدن اهالی قلم در دوران خفقان ستم‌شاهی می‌باشد که در آن هیچ زمینه‌ی فکری به جز مداحان و ثناگویان تاج و تخت، حق بروز و ظهور استعدادها و تفکرات خود را در جامعه نداشتند، به نحوی که اگر ایران، امروزه به عنوان کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته شناخته نمی‌شود شاید به جرأت بتوان گفت بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به اهالی قلم و فرهیختگان در زمان خفقان شاهنشاهی یکی از دلایل عمده‌ی آن می‌باشد. امروزه که به برکت نظام مقدس اسلامی زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی جامعه مهیاست رسالت و وظیفه متولیان و مسؤولین جامعه در توجه جدی‌تر به اهالی قلم و فرهیختگان امری کاملاً ضروری و واجب است که این توجه می‌بایست با دو رویکرد (حل مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ایشان همراه باشد. مشکلات نرم‌افزاری اصحاب قلم برمی‌گردد به ویژگی‌های شخص نویسنده، این‌که چه مقدار از فضای علمی و وجاهت در میان جامعه برخوردار است و به طور کلی به کاراکتر اهل قلم برمی‌گردد و مشکلات سخت‌افزاری این قشر بیشتر در زمینه‌ی نشر اندیشه است و معضلات فنی و هزینه‌های مادی که دامن‌گیر اهل قلم می‌باشد.)

توجه جدی مقام معظم رهبری به فرهیختگان در عرصه‌های مختلف علم و ادب در کشور و دیدارهای حضوری ایشان با نام‌آوران و صاحب‌نظران علم و ادب و اهل قلم نشان‌دهنده‌ی اهمیت و نقش روشنفکران جامعه در نزد معظم‌له می‌باشد. در دیدارهایی که رهبر انقلاب با فرهیختگان جامعه دارند در حضور ایشان مسائل و مشکلات و تنگناهای موجود در جامعه مطر می‌شود. حال که مقام معظم رهبری به اعتلا و رشد فرهنگی و رفع موانع موجود بر سر راه فرهیختگان جامعه علاقه‌مندند و در جهت نیل به آن اهتمام جدی دارند سایر مسؤولین و متولیان نیز می‌بایست با سعه‌ی صدر، مشکلات اهالی قلم و خردمندان را در ابعاد مختلف دقیقاً بررسی و در جهت رفع آن اقدام نمایند و اگر اصحاب قلم در جهت دلسوزی و حس میهن‌دوستی به بیان واقعیات و مشکلات جامعه می‌پردازند تاب تحمل انتقادهای آن را داشته و در جهت رفع موانع فرا روی ایشان گام بردارند. به امید آن روز که ایران سربلند ما همواره در مسیر پیشرفت، توسعه و تعالی باشد

پیشرفت کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله بررسی روند کار قلب تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی روند کار قلب تحت word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی روند کار قلب تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی روند کار قلب تحت word

مقدمه
آناتومی قلب
قلب چگونه کار می‌کند
شریانهای کرونری
سرخرگ‌های تاجی
بیماری های قلبی
بیماریهای کرونری قلب
نشانه‏های مهم بیماری قلبی
حوادث عروقی مغز (سکته مغزی)
بیماری رگهای محیطی
اصول پیشگیری از بیماری های قلب و عروق در افراد دیابتی
درد قلبی
محل درد قلبی
علایم‌ شایع همراه درد قلبی‌
عوامل خطرآفرین قلب
تشخیص
اقدامات درمانی اولیه
اقدامات درمانی در بیمارستان
علل غیر قلبی درد سینه
علل کم اهمیت درد سینه
علل اورژانسی درد سینه
ایست قلبی و تنفسی
علایم‌ شایع‌
علل بیماری
تشخیص ایست قلبی و تنفسی
اقدامات امدادی‌
درمان‌
زمان انجام عملیات احیاء
احیای قلبی – ریوی (CPR)
مراحل عملیات احیا
عملیات احیا در کودکان
نکات مهم احیا
غش قلبی
علل غش
غش قلبی
اقدامات اولیه در غش
تپش قلب
احساس تپش قلب
چه چیز سبب ادامه تپیدن قلب است؟
علل تپش قلب
علل روحی و روانی
علل فیزیولوژیک یا طبیعی
علل آریتمی قلبی
بیماریهای دیگر و داروها
علائم همراه
تشخیص علت تپش قلب
درمان
نگاه‌ داشتن‌ نفس‌ به‌ طور کوتاه‌مدت‌
درمان دارویی
ایست قلبی و مرگ ناگهانی
علائم مقدماتی
علل
علل قلبی
علل غیر قلبی مرگ ناگهانی
عاقبت یا پیش‌آگهی ایست قلبی
اقدامات درمانی
اقدامات کمکی پایه یا همان احیاء
اقدامات کمکی پیشرفته
پیشگیری
عوامل شناسایی و پیشگیری در بیماری های قلبی
تست ورزش
آماده سازی بیمار برای تست ورزش
روش انجام آزمایش
مدت زمان ورزش برای تست
کاربرد تست ورزش
موارد عدم استفاده از تست ورزش
تزریق داروی رادیواکتیو
اسکن قلب
کاربرد اسکن قلب
آماده سازی بیمار برای اسکن
مرحله اول اسکن ، توأم با آزمون ورزش
اسکن با دی‌پیریدامول
مرحله نگاره‌برداری (اسکن) قلب
مرحله دوم اسکن قلب ( اسکن در مرحله استراحت(
تفسیر و گزارش پاسخ اسکن
آنژیوگرافی
تاریخچه آنژیوگرافی
نحوه انجام آنژیوگرافی
کاربرد آنژیوگرافی
کاربرد درمانی (آنژیوپلاستی)
عوارض آنژیوگرافی
اندازه گیری فشار خون
لزوم اندازه‌گیری فشار خون
وضعیت مناسب برای اندازه‌گیری فشار خون
نحوه اندازه‌گیری فشار خون
اشتباهات اندازه‌گیری فشار خون
نحوه اندازه‌گیری فشار خون با دستگاههای دیجیتالی
آیا میزان فشار خون تغییر می‌کند؟
آیا داشتن دستگاه فشار خون در منزل مفید است؟
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی روند کار قلب تحت word

پیشگیری از بیماری های قلبی با ورزش

پدیدآورنده: مهران عسگری خانقاه، محمدحسین ماندگار (مترجم)

پیشگیری ثانویه در بیماری های قلبی – عروقی

پدیدآورنده: مژگان قاری پور (مترجم)، محمد هاشمی (زیرنظر)، محمد طلایی (ویراستار)

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

پدیدآورنده: میدرضا جوادی

مهار عوامل خطرساز در بیماری های قلبی و فشار خون بالا

پدیدآورنده: آرش بدایت (گردآورنده)، سینا مرادمند (مقدمه)، فریناز نیرومند

همه چیز درباره سکته قلبی و بیماری های عروقی قلب!

پدیدآورنده: نیلوفر نیلچی

بیماری های قلب و عروق و تفسیر سریع نوار قلبی

پدیدآورنده: مصطفی صابر

مقدمه

قلب یا دل یک تلمبه ماهیچه‌ای است که به گونه شبانه‌روزی خون را به سرتاسر بدن تلمبه می‌کند. قلب نزدیک صدهزار بار در روز می‌تپد. قلب در سینه قرار دارد و به گونه همیشگی در حال کار کردن و تلمبه زدن است. برای اینکه قلب بتواند این کار سنگین را انجام دهد , نیاز دارد که بدست سرخرگ‌های تاجی (کرونر)، به ماهیچه خودش هم خونرسانی مناسبی صورت پذیرد. دو سرخرگ‌ تاجی (چپ وراست) کمابیش کوچک بوده و خون در بر گیرنده اکسیژن بسیار را دریافت می ‌‌دارند

آناتومی قلب

این عضو مخروطی شکل بصورت کیسه‌ای عضلانی تقریباً در وسط فضای قفسه سینه (کمی متمایل به جلو و طرف چپ) ابتدا در دل اسفنج متراکم و وسیعی مملو از هوا یعنی ریه‌ها پنهان شده و سپس توسط یک قفس استخوانی بسیار سخت اما قابل انعطاف مورد محافظت قرار گرفته است. ابعاد قلب در یک فرد بزرگسال حدود 69×12 سانتیمتر و وزن آن در آقایان حدود 300 و در خانمها حدود 250 گرم (یعنی حدود 04 درصد وزن کل بدن) می ‌باشد

قلب توسط یک دیواره عضلانی عمودی به دو نیمه راست و چپ تقسیم می‌شود. نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است. هر یک از دو نیمه راست و چپ نیز مجدداً به‌وسیله یک تیغه عضلانی افقی نازکتر به دو حفره فرعی تقسیم می‌شوند. حفره های بالایی که کوچک ‌تر و نازکتر هستند بنام دهلیز موسوم بوده و دریافت کننده خون می ‌باشند. حفره‌های پایینی که بزرگ‌تر و ضخیم ‌ترند بطن های قلبی هستند و خون دریافتی را به سایر اعضاء بدن پمپ می‌کنند. پس قلب متشکل از چهار حفره است : دو حفره کوچک در بالا (دهلیزهای راست و چپ ) و دو حفره بزرگ در پایین (بطنهای راست و چپ)

قلب چگونه کار می‌کند

کارکرد اصلی قلب , تلمبه کردن خون قرمز و مقادیر فراوانی اکسیژن و مواد غذایی از راه سرخرگ‌های بزرگ به سرتاسر بدن می‌‌باشد وقتی اکسیژن این خون بدست بافت‌ها برداشته شد, سیاهرگها خون فاقد اکسیژن کافی را که به رنگ تیره‌تری در آمده است را دوباره به قلب بر می‌‌ گردانند

قلب دارای دو قسمت می‌‌باشد که هر قسمت آن به گونه یک تلمبه جداگانه عمل می‌کند. هر یک ازاین قسمت‌ها نیز به دو بخش تقسیم می‌شود. بنابراین قلب رویه مرفته دارای چهار اتاقک می‌‌باشد. حفره‌های بالایی را که اصطلاحاً دهلیز می‌‌نامند , به گونه جمع کننده خون ورودی به قلب عمل می‌کنند و حفره‌های پایینی که به آنها “بطن” گفته می‌شود , با انقباض خود مایه می‌شوند که خون از قلب به بیرون تلمبه شود. قسمت راست قلب , خون‌هایی را که از شاهرگ‌های تمام بدن می‌آید را گرفته و به سمت شش‌ها تلمبه می‌کند تا اکسیژن شش‌ها بتوانند وارد این خون شوند. قسمت چپ قلب , خونی را که از شش‌ها بیرون می‌شود را گرفته و سپس آن را به تمام قسمت‌های بدن می ‌‌فرستد تا نیازهای اکسیژن آنها را بر طرف نماید . برای اینکه خون به همراه اندام‌ها و ماهیچه‌های بدن برسد , باید با فشار فراوانی تلمبه گردد. شما وقتی یک سرخرگ ‌تان بریده می‌شود , می ‌‌بینید که خون باچه فشاری به بیرون فواره می ‌‌زند. برای اینکه این تلمبه زدن با قدرت کافی انجام شود , عضلات قلب باید خیلی نیرومند باشند و هیچگاه همانند دیگر عضلات (برای نمونه ماهیچه‌های پاها) دچار خستگی نگردند. بنابراین , عضلات قلب نیاز دارند که خودشان به خوبی خونرسانی شوند و اکسیژن و مواد غذایی به اندازه کافی به آنها رسانده شود. این خونرسانی خود عضلات قلب , بدست سرخرگ‌های تاجی و شاخه‌های آنها صورت می ‌‌پذیرد

شریانهای کرونری

شریانهای کرونری از آئورت بیرون می‌آیند. آئورت ، شریان یا سرخرگ اصلی بدن می‌باشد که از بطن چپ ، خون را خارج می‌ سازند. شریانهای کرونری از ابتدای آئورت منشا گرفته و بنابراین اولین شریانهایی هستند که خون حاوی اکسیژن زیاد را دریافت می ‌دارند. دو شریان کرونری ( چپ وراست ) نسبتاً کوچک بوده و هر کدام فقط 3 یا 4 میلیمتر قطر دارند

این شریانهای کرونری از روی سطح قلب عبور کرده و در پشت قلب به یکدیگر متصل می‌شوند و تقریباً یک مسیر دایره‌ای را ایجاد می‌کنند. وقتی چنین الگویی از رگهای خونی قلب توسط پزشکان قدیم دیده شد، آنها فکر کردند که این شبیه تاج می‌باشد به همین دلیل کلمه لاتین شریانهای کرونری (Coronary یعنی تاج) را به آنها دادند که امروزه نیز از این کلمه استفاده می ‌شود. از آنجایی که شریانهای کرونری قلب از اهمیت زیادی برخوردار هستند پزشکان تمام شاخه‌ها و تغییراتی که می‌تواند در افراد مختلف داشته باشد را شناسایی کرده‌اند. شریانهای کرونری چپ دارای دو شاخه اصلی می‌باشد که به آنها اصطلاحا نزولی قدامی و شریان سیرکومفلکس یا چرخشی می‌گویند و این شریانها نیز به نوبه خود به شاخه‌های دیگری تقسیم می ‌شوند

این شریانها ، باعث خونرسانی به قسمت بیشتر عضله بطن چپ می‌شوند. بطن چپ دارای عضلات بیشتری نسبت به بطن راست می ‌باشد زیرا وظیفه آن ، تلمبه کردن خون به تمام قسمت‌های بدن است. شریانهای کرونری راست ، معمولاً کوچک‌تر بوده و قسمت زیرین قلب و بطن راست را خونرسانی می‌کند . وظیفه بطن راست تلمبه کردن خون به ریه‌ها می‌باشد. شریانهای کرونری دارای ساختمانی مشابه تمام شریانهای بدن هستند اما فقط در یک چیز با آنها تفاوت دارند که فقط در زمان بین ضربانهای قلب که قلب در حالت ریلکس و استراحت قرار دارد، خون دراین شریانها جریان می‌ یابد

وقتی عضله قلب منقبض می‌شود، فشار آن به قدری زیاد می‌شود که اجازه عبور خون به عضله قلب را نمی‌دهد، به همین دلیل قلب دارای شبکه موثری از رگهای باریک خونی است که تمام نیازهای غذایی و اکسیژن رسانی آن را به خوبی برآورده می‌کند. در بیماران کرونری قلب ، شریانهای کرونری تنگ و باریک می‌ شوند و عضلات قلب از رسیدن خون و اکسیژن به اندازه کافی محروم می‌گردند. (مانند هنگامی که که یک لوله آب به دلایل مختلفی تنگ شود و نتواند به خوبی آبرسانی کند)

در این صورت ، در حالت استراحت ممکن است اشکالی برای فرد ایجاد نشود ، اما وقتی که قلب مجبور باشد کار بیشتری انجام دهد و مثلاً شخص بخواهد چند پله را بالا برود، شریانهای کرونری نمی‌توانند بر اساس نیاز اکسیژن این عضلات ، به آنها خون و اکسیژن برسانند و در نتیجه شخص در هنگام بالا رفتن از پله‌ها دچار درد سینه و آنژین قلبی می‌گردد. در چنین مواقعی اگر فرد کمی استراحت کند، درد معمولاً از بین خواهد رفت. اگر یک شریان کرونری به علت مسدود شدن آن توسط یک لخته خون ، به طور کامل جلوی خونرسانی‌اش گرفته شود، قسمتی از عضله قلب که دیگر خون به آن نمی‌رسد، خواهد مرد و این یعنی سکته قلبی

سرخرگ‌های تاجی

سرخرگهای تاجی (تاجی) از آئورت بیرون می‌‌آیند. آئورت , سرخرگ‌ اصلی بدن می‌‌باشد که از درون چپ , خون را بیرون می‌‌شازند. سرخرگ‌های تاجی از آغاز آئورت منشا گرفته و بنابراین نخستین سرخرگ‌هایی دام تنها 3 یا 4 میلیمتر قطر دارند

این سرخرگ‌های تاجی از روی سطح قلب عبور کرده و در پشت قلب به یکدیگر متصل می‌شوند و کم وبیش یک راه دایره‌ای را ایجاد می‌کنند. وقتی چنین الگویی از رگهای خونی قلب بدست پزشکان قدیم دیده شد , آنها فکر کردند که این همانند تاج می‌‌باشد از این روی واژه لاتین “سرخرگ‌های تاجی” (Coronary) را به آنها دادند که امروزه نیز از این واژه بهره گیری می‌ شود . از آنجایی که سرخرگ‌های تاجی قلب از اهمیت فراوانی برخوردار هستند , پزشکان تمام شاخه‌ها و دگرگونی‌هایی که می‌تواند در کسان گوناگون داشته باشد را شناسایی کرده‌اند. سرخرگ‌های تاجی چپ دارای دو شاخه اصلی می‌‌باشد که به آنها اصطلاحا “نزولی قدامی” و “سرخرگ‌ چرخشی می‌ گویند و این سرخرگ ‌ها نیز به نوبه خود به شاخه‌های دیگری نقسیم می‌شوند. این سرخرگ‌ها , مایه خونرسانی به قسمت بیشتر عضله درون چپ می‌ شوند. درون چپ دارای عضلات بیشتری در برابر درون راست می‌‌باشد زیرا وظیفه آن , تلمبه کردن خون به تمام قسمت‌های بدن است. سرخرگ‌های تاجی راست , بیشتر کوچک ‌تر بوده و قسمت زیرین قلب و درون راست را خونرسانی می‌کند. وظیفه درون راست تلمبه کردن خون به شش‌ها می‌‌باشد . سرخرگ‌های تاجی دارای ساختمانی همانند تمام سرخرگ‌های بدن هستند ولی تنها در یک چیز با آنها تفاوت دارند که تنها در زمان میان ضربان‌های قلب که قلب در حالت آسوده (ریلکس) قرار دارد , خون دراین سرخرگ‌ها جریان می‌‌ یابد. وقتی عضله قلب منقبض می‌شود , فشار آن به قدری بسیار می‌شود که اجازه عبور خون به عضله قلب را نمی‌دهد , از این روی قلب دارای شبکه کارسازی از رگهای باریک خونی است که مایه می‌شود تمام نیازهای غذایی و اکسیژن رسانی آن را به خوبی انجام دهد. در بیماران تاجی قلب , سرخرگ‌های تاجی تنگ و باریک می‌شوند و وعضلات قلب از رسیدن خون و اکسیژن به اندازه کافی محروم می‌‌گردند (مانند هنگامی که که یک لوله آب به دلایل گوناگونی تنگ شود و نتواند به خوبی آبرسانی کند). در حالت استراحت , می‌شود اشکالی برای فرد ایجاد نشود , ولی هنگامیکه قلب ناچار باشد کار بیشتری انجام دهد و برای نمونه شخص بخواهد چند پله را بالا برود , سرخرگ‌های تاجی نم توانند بر پایه نیاز اکسیژن این عضلات , به آنها خون و اکسیژن برسانند و برآیند اینکه شخص در هنگام بالا رفتن از پله‌ها دچار درد سینه (آنژین) می‌ گردد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر معاصر و کلاسیک فارسی با تاکید بر تصاویر اشع


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر معاصر و کلاسیک فارسی با تاکید بر تصاویر اشعار نیما تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر معاصر و کلاسیک فارسی با تاکید بر تصاویر اشعار نیما تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر معاصر و کلاسیک فارسی با تاکید بر تصاویر اشعار نیما تحت word

چکیده  
کلمات کلیدی:‌تصویر، ‌شعر معاصر و کلاسیک، اشعار نیما  
1ـ تصویر و توصیف در شعر  
2- ویژگی تصاویر  
3- ارتباط تصویر و معنی  
4- تصویر و توصیف در شعر نیما  
5-1- پیوند ساختاری در تصاویر بویژه در اشعار روایی  
5-3- دقت د رجزئیات تصاویر  
5-4- توجه به زمان و مکان در تصویر  
5-5- توجه به حالت مختلف افراد در تصاویر  
5-6- اقلیم گرایی یا محلی نمای تصاویر  
5-7- توجه به طبیعت در تصاویر  
5-8- فردیت در تصاویر  
پی نوشتها  

1ـ تصویر و توصیف در شعر

«تصویر در شعر ،‌بیانی است که به صور ذهنی حاصل از دریافتهای حسی شاعر زندگی می بخشد،‌ به عبارت دیگر ،‌سبب می شود تا خواننده احساس کند که چیزی را به گونه ای متمایز می بیند،‌ لمس می کند،‌ می بوید یا
می شنود.»1 یعنی شاعر دریافت خاصی دارد که سبب می شود به واسطه چنین دریافتی اشیایی را که همه روزه
می بینیم به گونه ای دیگر القا کند،‌ به گونه ای که گویا این اشیا را به نوعی دیگر می بینیم. نکته ای که تولستوی نیز به اشاره کرده و اذعان می کند که ما به واسطه عادت اشیاء اطرافمان را نمی بینیم و هنرمند، با دید دیگر آنها را کشف می کند.2 سارتر در تعریفی از تصویری می گوید: «تصویر عبارت از نحوه خاص ظهور یک شئ در شعور انسانی است و یا به طریق اولی، تصویر ، طریقه خاصی است که شعور انسانی، ‌به وسیله آن ، یک شی را به خود ارائه می دهد3» چنان که پیداست در این تعریف نیز درک روشنی از  تصویر ارائه نگردیده است. از آنجا که تصویر
(image) معادل تخیل دانسته شده4، مانند تخیل تعریف دقیق و جامع و مانعی از آن ارائه نگردیده است. می توان گفت تصویر هر نوع دریافت شاعر از اطراف خویش و ارائه آن به واسطه تشبیه،‌ استعاره و; است،‌ چه این دریافت شاعر حسی باشد و چه انتزاعی. شاید به خاطر همین دریافت شاعر چیزی از اطراف  وارائه این نگرش ،‌ باشلار اعتقاد دارد «تصویر، یک ادراک حسی میرا نیست،‌ بل زبانی است که زاده می شود»5 اهمیت تصویر در شعر تا بدان حد بوده است که هنر شاعر و توان وی بستگی به میزان خلق تصاویر داشته است. بر همین مبنا رمانتیک ها اعتقاد داشتند: «تمامیت کمال در زبان تصویری آن است ونه در تقریر و بیان اصول عقلانی، از این رو، شعر کلاسیک که تنها به جنبه های عقلانی می پرداخت آماج انتقاد گشت.»

تاکید بر تصویر تا آنجاست که عده ای اعتقاد داشتند که شعر باید به حدی تصویری باشد که پیش چشم شنونده و خواننده حاضر گردد7 و ازرا پاند یکی از اهداف مهم و غایی شعر را نقاشی کردن آنچه می بینیم دانست،8 یعنی شاعر باید چونان نقاشی زبردست به نقاشی بپردازد و دریافت خویش را برای خواننده و مخاطب نقاشی نماید و هیوم نا کامی کالریج به عنوان شاعر را غفلت وی از تصاویر می دانست.9 هیوم عقیده داشت: «زبان مستقیم، شعر است و از این جهت مستقیم است که سر و کارش با تصاویر است; شعر جدید بیشتر به مجسمه سازی شباهت دارد تا به موسیقی، زیرا بیشتر چشم را مخاطب قرار می دهد تا گوش را، و باید  تصاویر را قالب ریزی کند یعنی گل جان را در قالب شکل دقیق می ریزد و تصویری بصری می سازد که به خواننده منتقل
می شود.»

در هر صورت مجموع این سخنان و نظریات نشان می دهد که تصویر اهمیتی فوق العاده در ساختمان شعر دارد و شاعر توانمند کسی است که معانی را در قالب تصاویری ارزنده ارائه کند. نباید تصور کرد که هر شعری که تصویری نیست،‌ از مقوله ادبیات خارج می شود؛ از طرفی نمی توان  هر تصویری را یک تصویر کامل دانست بلکه باید توجه داشته تصاویر شعر باید شرایط و ویژگیهایی داشته باشند تا به واسطه این شرایط ارزشمند به
حساب آیند

2- ویژگی تصاویر

1-       اولاً تصاویر ارائه شده از سوی شاعر نباید بسیار کلی باشد که تصور گردد هیچ گونه بینش فردی در آن به کار نرفته است

2-       تصویر شاعرانه باید به همراه بار عاطفی باشد وصرفاً یک تصویر پوچ نباشد،‌ مثلاً اگر تصویر از رنج ارائه می دهد تنها یک تصویر مثل فیلم نباشد، بلکه بار عاطفی آن ،‌نیز رنج را القا کند

3-       تصاویر یک متن یا یک شعر نباید گسسته و از هم جدا باشند؛ بلکه باید منسجم باشند یک کل را ارائه دهند، یعنی «بین تصاویر پل زده می شود و سرانجام انسجام ساختمان ایجاد می گردد.»

4-       از آنجا که شعر در تلاش است عواطف را بیان کند هر چه تصاویر عینی تر باشند، در القا این مفاهیم موفق تر است

5-       تصاویر باید دارای قدرت القایی فراوان و تعمیم دادن باشند. مثلاً اگر ما واژه «خون» را در یک شعر بخوانیم،‌ بسرعت از بسیاری از مفاهیم وابسته به آن آگاه می شویم، به یاد زندگی،‌ مرگ درد، قربانی و نظایر آن می افتیم

در هر صورت یک تصویر شعری نباید تنها یک تصویر عینی صرف به حساب آید، زیرا در اینجا بحث شعر است و بی گمان باید همراه عاطفه باشد،‌ به همین دلیل ریچاردز می گوید:‌ «همیشه به کیفیت حسی تصویر اهمیت بیشتری از حد داده اند، آنچه تصویر را مؤثر می کند بیشتر خصلت آن است به عنوان واقعه ای ذهنی که به نحوه عجیبی با احساس ارتباط یافته است تا وضوح آن.»

با این توصیف باید در نظر داشت که همانطور که بیشتر اشاره شد تصویری که از چنین بار عاطفی تهی است؛ تنهایک نقاشی یا تصویر است، نه یک تصویر شاعرانه

3- ارتباط تصویر و معنی

با اندکی تامل می توان دریافت ارتباط و معنای شعر در زبان فارسی در همه انواع شعر یکسان نیست در پاره ای اشعار گویا تصاویر جدای از معنی هستند و بدون آن نیز معنی نقصی ندارد، در برخی اشعار، تصاویر معنای شعر را موثرتر جلوه می دهند و در پاره ای دیگر از اشعار، معنی و تصویر چنان با هم پیوند خورده اند که جدا شدن این دو از یکدیگر غیر ممکن است و گوئیا معنی تنها در همین تصاویر می تواند مؤثر و قابل بیان باشد

با توجه به این مطالب می توان گفت رابطه صور خیال یا تصویر با معنی در آثار متنوع ادب فارسی به این شرح است

1-       معنی از پیش در ذهن گوینده معلوم و مشخص است،‌ این معنی ناشی از برخورد عاطفی گوینده یا شاعر با موضوع نیست، این معنی از پیش معین را می توان با زبانی ساده و عاری از هر گونه تصویر بیان نمود، نویسنده به قصد بزرگ جلوه دادن معنی، آن را با تصویر همراه می کند. بسیاری از قصاید مدح آمیز شعر فارسی چنین هستند

2-       معنی به دلیل برخورد عاطفی نویسنده یا شاعر با موضوع در ذهن شکل گرفته است یا چنین
می نماید؛ در اینجا نیز اگر چه معنی از قبل در ذهن گوینده یا نویسنده بوده است،‌ تنها قصد انتقال آن ندارد، بلکه می خواهد احساسی در مخاطب برانگیزد در اینجا تصویر برای برانگیختن احساسی است، اینجا نیز معنی می تواند ساده باشد و به همراه تصویری نباشد،‌ لکن تاثیر خود را از دست می دهد،‌ تعزلات قصاید نمونه ای از این گونه اند

3-       نوع سوم، معنی و تصویر با یکدیگر پیوند ذاتی دارند،‌ اگر تلاش شود که این دو از هم جدا شوند،‌ آن گاه معنی دیگری خواهیم داشت. تصویر در اینجا بیش از آنکه به کار تزیین یا تاثیر گذاری بپردازد،‌ وظیفه ایضاح معنایی را دارد که از بیان می گریزد

بنابراین اگر شعر بتواند بدان پایه و مایه برسد که تصویر جزء لاینفک و جدا ناشدنی آن گردد؛ کمال یافته است و اگر بخواهیم با چنین دیدگاهی شعری را بسنجیم اجزا یک شعر باید دارای چنین خصوصیتی باشند و به قول اخوان:‌ «یک قطعه شعر خوب، با همه سادگی، آن چنان ترکیبی است و اجزاء آن با هم آن چنان پیوستگی و هماهنگی کامل دارند؛ که اگر نا تندرستی و نقصی در هر یک از اجزا وجود داشته باشد،‌ مجموعه واحد را از توفیق و کمال دور نگه می دارد و بالنتیجه از تخییل و تاثیر و ثبت و القا که هدف اصلی است،‌ بی بهرگی نصیب
می شود.»

4- تصویر و توصیف در شعر نیما

اگر اندکی در آثار نیما تامل و تدقق کنیم در می یابیم که وی موکداً ابراز می کند که شعر باید وصف کند و گویا عقیده دارد «شعر کهن از چنین مشخصه ای برخوردار نبوده است یا اینکه از وصفی که منظور نیماست دور است. و اشاره می کند «شعر ما ]باید[ در صورت موزن و در باطن مثل نثر تمام وقایع را وصف کننده باشد.»16 زیرا به عقیده او اساس و منظور هنر تصویر و توصیف است. در عالم هنر دانستن تنها کفایت نمی کند؛ اینکه انسان نسبت به چیزی آگاهی داشته باشد،‌ کافی نیست هنر می خواهد نشان بدهد و به تصویر بکشد17 و اگر در این هدف موفق شد هنر به کمال رسیده است، نیما این ویژگی هنر را مکرراً گوشزد می کند که: «هنر در خوب وانمود کردن و بر روی پرده آوردن است،‌ با قوت ساختن چیزهایی که مردم دیده اند. پیش چشم آوردن چیزهایی که مردم ندیده یا نسبت به آن بی اعتنا گذشته اند. هنرمند باید انصاف بمیان آورده از خود بپرسد: آیا گفتن چه لزومی داشت و آیا این شعر که می خواهد نام اورا بسر زبانها بیندازد چه بمردم می دهد که خودشان نداشته اند؟»18 یعنی شاعر اگر توانست خوب نشان دهد و خوب وصف کند طوری دیده که دیگران ندیده اند و این دید شاعر چیزی تازه به مردم داده است. وی نشانه های ادبیات نوین و جدید را در چنین رویکردی می داند از نظر وی تنها پس و پیش کردن مصرعها و یا دگرگونی در قافیه شعر نشان تحول در ادبیات نیست بلکه «ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود. موضوع تازه کافی نیست و نه این کافیست که مضمونی را بسط داده،‌ به طرز تازه ای بیان کنیم،‌ نه این کافی نیست که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراع ها یا وسائل دیگر ، دست به فرم تازهای زده باشیم. عمده این است که طرز کار عوض شود و آن مدل وصفی و روایی که در دنیای با شعور آدم هاست،‌ به شعر بدهیم (نکته ای که هنوز هیچ کس به آن پی نبرده است و شاید فرنگی هایی هم که نمونه هایی تازه ای از اشعار ما می برند بزودی اینها را در نیابند) تا این کار نشود هیچ اصلاحی صورت پیدا نمی کند،‌ هیچ میدان وسیعی در پیش نیست.»19 آنچنان که پیدا است،‌ نیما اصل اساسی تحول و نوگرایی شعر جدید را که موجب تمایز و تفاوت آن از شعر گذشته می شود؛ همین ویژگی «وصفی و روایی» آن می داند و معتقد است که اگر چنین اصلی رعایت شود، تحول به وجود آمده است. نیما خود را نخستین کسی می داند که چنین حالت وصفی و روایی را در شعر فارسی به وجود آورده: «درتمامی اشعار قدیم ما یک حالت تصنعی است که به واسطه ی انقیاد و پیوستگی خود با موسیقی این حالت را یافته است که هر وقت شعری را از قالب بندی نظم خود سوا می کنیم می بینیم تاثیر دیگر دارد. من این کار را کرده ام که شعر فارسی را از این حبس و قید وحشتناک بیرون آورده ام،‌ آن را در مجرای طبیعی خود انداخته ام و حالت توصیفی به آن داده ام. از آغاز جوانی که دست بکار شعر هستم بزودی این را دریافته بودم.»20 در هر صورت نیما از یکی از بدیهی ترین اصول هنر یعنی «تصویر به جای تصریح» سود برده است

حمیدیان درکتاب داستان دیگر دیسی می گوید: «به طور کلی از مهمترین خدمات نیما به شعر جدید این بود که غنای تصویری را که در حدود عصر مشروطیت کاستی گرفته بود به شعر بازگرداند.»22 باید توجه داشت که تصویرگری نیما در شعر فارسی بی سابقه است و از نوع تصویر پردازی ماقبل از مشروطیت نیست؛ این اصل پذیرفته ای است که اصولاً صنایع بلاغی مثل تشبیه،‌ استعاره و... اساس تصویرگری اند لیکن باید توجه داشت ویژگی تصاویری که با نیما وارد شعری فارسی شد اصولاً با تصویرپردازی در اشعار ما قبل بسیار تفاوت دارد. در اینجا تلاش می شود که به اهم ویژگیهای تصویری شعر نیما اشاره شود

5-1- پیوند ساختاری در تصاویر بویژه در اشعار روایی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله Hack و امنیت شبکه تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله Hack و امنیت شبکه تحت word دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله Hack و امنیت شبکه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله Hack و امنیت شبکه تحت word

مدل مرجع OSI و لایه بندی پروتکل   1
چگونه TCP/IP سازگار می باشد؟   3
مفهوم TCP/IP  5
پروتکل کنترل انتقال داده TCP  6
بیت کنترل TCP ، دست دادن سه طرفه   9
فیلدهای دیگر در هدر TCP  13
پروتکل دیتاگرام کاربر   14
پروتکل اینترنت (IP) و پروتکل کنترل پیام اینترنت (ICMP)  16
شبکه های محلی و مسیریابها   17
آدرس IP  18
بخش بندی یک بسته در IP  19
دیگر قسمت های تشکیل دهنده IP  21
امنیت یا کمبود در IP سنتی   23
ICMP  23
تفسیر آدرس شبکه   25
دیواره آتش   28
حفاظت افراد با دیواره آتش   30
راه حل های حفاظتی برای شبکه ها   22
حفاظت لایه کاربردی   33
Thesencure Socket Layer  34
امنیت در سطح ICSec-IP  36
هدرشناسایی (AH)IPSec  37
آیا IPsec و IPV6 ما را حفاظت می کند ؟   41
سیستم های شناسایی دخول سرزده   44
گریز از IDS ها در سطح شبکه   46
Frage Router  50
گریز از IDs در سطح برنامه کاربردی   51
Whisher  52
راه های مقابله با گریز های IDS  57
در جستجوی مودمهای شبکه   60
Thc-Scan2.0  65
حملات بعد از پیدا شدن مودم های فعال   68
مقابله با نفوذ از طریق مودم های ناامن   69
نقشه برداری از شبکه   73
Cheops  76
تعیین پورت های باز بر روی یک ماشین   78
مکانیزم پویش مؤدبانه   80
پویش مخفیانه   81
مقابله و دفاع در مقابل پویش و جستجوی پورت   88
firewalk بر علیه firewall  90
ابزارهای جستجوی نقاط آسیب پذیر   98
حمله به سیستم عامل   103
پیدا کردن نقاط آسیب پذیر   105
Xterms  107
ردیابی sniffing))  109
ردیابی از طریق هاب : کشف آرام   114
Snort  115
Sniffit  116
اسب های تراوا در سطح برنامه های کاربردی   117
ویژگی BO2K  121
سایت های وب   126
منابع و مآخذ.130

مدل مرجع ‎OSI و لایه‎بندی پروتکل

در 1980، یک سازمان بین‎المللی استانداردسازی، طرحی را به نام ‎Open System interconnection (DSI)  به وجود آورد. این مدر براساس لایه‎بندی پروتکل پایه‎گذاری شده است. و آن به این صورت است که وقتی دو کامپیوتر می‎خواهند با هم ارتباط برقرار ککنند، سریهایی از قسمتهای کوچک استاندارد نرم‎افزاری روی هر سیسیتم برای بهتر کردن این ارتباط، عملیاتی را انجام می‎دهند. یک قسمت برای حصول اطمینان از اینکه داده به طور مناسب بسته‎بندی شده است تلاش می‎کند و قسمت دیگر از فرستادن پیامهای گم شده به طور مجرد مراقبت می‎کند و قسمتهای دیگر پیامها را در سراسر شبکه می‎فرستند. هر کدام از این قسمتها که تحت عنوان لایه از آنها یاد می‎شود، کار مشخص و کوچکی برای انجام ارتباطات دارند. قسمت‎های ارتباطی که با هم استفاده می‎شوند. ‎Protocl Stack (پشته پروتکل) نامیده می‎شوند زیرا آنها شامل گروهی از این لایه‎ها هستند که بر روی هم سوال شده‎اند. مدل ‎OSI شامل هفت نوع از این لایه‎ها می‎باشد که هر کدام نقش مشخصی در انتقال داده‎ها را در شبکه دارند

در توده ارتباطاتی لایه‎بندی شده، یک لایه روی قسمت فرستنده با همان لایه روی سیستم (قسمت) گیرنده در ارتباط است. به علاوه لایه‎های پایین‎تر به لایه‎های بالایی سرویس می‎دهند. به عنوان مثال لایه پایین‎تر ممکن است پیامهای گم شده را به جای ارسال به لایه بالاتر که وظیفه فرمت‎بندی داده‎ها را به صورت دقیق به عهده دارد مجدداً به لایه پایین ارسال کند. این لایه، لایه سطح بالایی خود را که ممکن است داده‎ را در قسمت اول تولید می‎کند، سرویس دهد. وقتی که یک لایه برای انجام امور به لایه دیگر متکی می‎شود،‌لایه‎ها به وجود می‎آیند. بنابراین نرم‎افزار یک لایه می‎تواند در حالی که تمامی لایه‎های دیگر یکسان باقی می‎مانند، به جای برناه دیگر جایگزین شوند

مدل مرجع ‎OSI از هفت لایه زیر تشکیل شده است

         ·  لایه 7: لایه برنامه کاربردی ‎(Application layer): این لایه به عنوان پنجره‎ای به کانال ارتباطی برای برنامه کاربردی و البته با توصیف داده‎ها و تبدیل آنها به اطلاعات با مفهوم برای برنامه‎های کاربردی عمل می‎کند

         ·  لایه 6: لایه نمایشی ‎(Presentation layer): این لایه چگونگی نمایش المان‎های داده برای ارسال، از جمله منظم کردن بیت‎ها و بایت‎ها در اعداد و فرمت‎بندی اعداد نمایی و همانند آن را برعهده دارند

         ·  لایه 5: لایه جلسه ‎(Session layer): این لایه، ‌نشستهایی را بین ماشینهای ارتباطاتی با کمک به شروع، نگهداری و مدیریت آنها هماهنگ می‎کند

         ·  لایه 4: لایه انتقالی ‎(Transport layer): این لایه، برای تهیه جریان ارتباطی قابل اعتماد بین دو سیستم، که شامل انتقال دوباره پیامهای گم شده، قرار دادن آنها در جای مناسب و نظارت و بازرسی خطاها است، استفاده می‎شود

         ·  لایه 3: لایه شبکه ‎(Network layer): این لایه برای انتقال داده از یک سیستم از میان مسیریابها به ماشین نهایی در طول شبکه، مسئولیت‎پذیر است

          ·   لایه 2: لایه پیوند داده‎ها ‎(Data link layer): این لایه، داده را در طول شبکه حرکت می‎دهد

         ·  لایه 1: لایه فیزیکی ‎(Physical layer): این لایه بیت‎ها را در طول پیوند فیزیکی که می‎تواند فیبر نوری، ارتباط رادیویی، مس و یا هر رسانه فیزیکی دیگر انتقال می‎دهد

 چگونه ‎TCP/IP سازگار می‎باشد؟

وقتی که مفهوم مدل مرجع ‎OSI، پروتکل‎های گوناگون شبکه را پاسخ می‎دهد، ‌پس بیایید پروتکل ‎ TCP/IP را تجزیه کنیم. در ‎ TCP/IP لایه کاربردی، لایه‎های جلسه و نمایش مدل مرجع ‎OSI در لایه کاربردی قرار داده شده‎اند. TCP/IP روی داده ارسالی برای برنامه کاربردی تمرکز ایجاد می‎کند

         ·  لایه کاربردی:‌این لایه خود TCP/IP نمی‎باشد. بلکه متشکل از برنامه‎های خاصی است که سعی می‎کنند با استفاده از ‎ TCP/IP در طول شبکه با هم ارتباط برقرار کنند. مدل ارتباطی در این لایه ممکن است شامل دو ‎Mail Server، سرویس‎دهنده و سرویس‎ گیرنده ‎Telnet، سرویس دهنده و سرویس گیرنده ‎FTP و یا سایر برنامه‎های کاربردی باشد

           ·   لایه انتقال: این لایه شامل پروتکل کنترلی ارسالی، ‎(TCP) پروتکل دیتاگرام کاربر ‎(UDP)، و پروتکل ساده‎ای که ما در آینده در این قسمت با جزییات بیشتری تجزیه می‎کنیم، می‎باشد. این لایه اطمینان حاصل می‎کند که بسته‎ها به مکان مناسب روی ماشین مقصد تحویل داده شده‎اند. همچنین برای فراهم کردن بسته‎ها به صورت منظم برای برنامه‎ای کاربردی که احتیاج به این عمل دارند،‌ می‎تواند استفاده شود

         ·  لایه شبکه: این لایه به پروتکل اینترنت ‎(IP) وابسته است و هدف آن فرستادن پیامها از کامپیوتر منبع داده شده به ماشین نهایی داده شده در طول شبکه می‎باشد. بر طبق اصطلاح مدل مرجع ‎OSI، به لایه ‎IP گاهی اوقات لایه سوم نیز گفته می‎شود

         ·  لایه پیوند داده: این لایه پیامها را در طول شبکه از هر کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انتقال می‎دهد. به عنوان مثال، این لایه‎ها روی کامپیوتر داده‎ها را از کامپیوتر شما به مسیریاب ‎(Router) شبکه محلی شما حرکت می‎دهد. سپس مسیریاب ‎(Router) با استفاده از این لایه پیوندی، داده را به مسیریاب بعدی انتقال می‎دهد. باز هم طبق اصطلاح مدل ‎OSI، لایه پیوند داده به لایه‌ دوم ارجاع می‎شود

         ·  لایه فیزیکی: این لایه یک واسطه فیزیکی از قبیل سیم و یا کابل که اطلاعات از آن عبور داده می‎شود، می‎باشد

لایه‎های شبکه و انتقال با هم سیستم پشته‎ای TCP/IP را تشکیل می‎دهند که متشکل از نرم‎افزارهای اجرایی روی کامپیوتر است. همانند مدل ‎OSI، یک لایه با لایه‎ای مشابه در قسمت دیگر رابطه برقرار می‎کند. علاوه بر آن، لایه پایینی سرویسی را برای لایه‎های بالایی تهیه می‎کند

 مفهوم ‎ TCP/IP

اینکه که درک ابتدایی‎ای از لایه پروتکل داریم. ‎ TCP/IP را با جزئیات دقیق‎تری مورد آزمایش قرار می‎دهیم. خانواده پروتکل‎های ‎ TCP/IP از اجزای گوناگونی تشکیل یافته است: پروتکل کنترل  انتقال ‎*TCP) پروتکل ‎(UDP) User Datagram، پروتکل اینترنت ‎(IP) و پروتکل پیام کنترل اینتر ‎(ICMP)

‎ TCP/IP در رشته‎هایی از مدارک تولید و نگهداری شده توسط گروه ویژه مهندسی اینترنت ‎(IETF) توضیح داده می‎شود. ‎John Postel پدر خانواده ‎ TCP/IP، رشته‎هایی از درخواست‎ها یکسری از اسناد و نظریه‎های تئوری که توضیح می‎دهد چگونه ‎ TCP/IP کار می‎کند را تهیه کرد. ‎193 تا ‎191 ‎RFC که ‎IP، ‎TCP و ‎ICMP را توصیف می‎کنند که در ‎www.ietf.org/rfc,html با هزاران ‎RFC دیگر که جنبه‎های دیگر اینترنت را توصیف می‎کنند قابل دسترسی‎اند

‎ TCP/IP در اصل برای تحقیقات و آکادمیها تهیه شده بود و هیچ‎گونه قابلیت حفاظتی را دارا نبود. پروتکل سنتی ‎ TCP/IP برای اطمینان از قا بلیت اعتماد، جامعیت داده‎ها و اعتبار داده ‌ارسال شده بر روی شبکه مناسب نبود. بدون کنترل‎های مخفیانه و صادقانه، وقتی که شما داده‎ای را به اینترنت می‎فرستادید،‌‎ TCP/IP به هر استفاده‎کننده دیگری اجازه دیدن و تغییر داده شما را می‎دهد. به علاوه، بدون اعتبارسنجی ‎(authentication) یک مهاجم می‎تواند داده‎ای را که به نظر می‏‎آید از منابع قابل اعتماد دیگر روی شبکه به دست می‎آید، برای شما بفرستد

درگذشته، تمام قابلیت‎های حفاظتی شبکه‎های ‎ TCP/IP در برنامه‎های کاربردی ارتباطی به کار گرفته می‎شدند و در پشته TCP/IP عملی انجام نمی‎گرفت. فقط اخیراً حفاظت و امنیت، به پروتکل ‎ TCP/IP در فرم توسعه پروتکل که ‎Ipsee نامیده می‎شود و ما در آینده با جزییات دقیق‎تری در این قسمت آن را  توصیف خواهیم کرد، قرار داده شده است. اگرچه ‎Ipsee آینده خوبی دارد اما هنوز به طور گسترده به کار گرفته نشده‎اند. بنابراین، بدون این قابلیت‎های حفاظتی پروتکل، برنامه‎هیا کاربردی هنوز برای انجام امور حفاظتی اغلب به خود واگذار می‎شوند

 پروتکل کنترل انتقال داده ‎TCP

‎‎ TCP بخشی است از اینترنت که امروزه توسط اکثریت برنامه‎های کاربردی استفاده می‎شود. از میان هزاران برنامه کاربردی که توسط ‎ TCP استفاده می‎شوند برخی از آنها قابل توجه‎ترند

                      ·   انتقال فایل با استفاده از پروتکل انتقالی فایل ‎(FTP)

                      ·   ‎telnet، یک رابط خط فرمان از راه دور

                      ·   ‎Email با استفاده از پروتکل‎های گوناگون که شامل پروتکل انتقالی پستی ساده (SMTP) و پروتکل (POP) Post Office  می‎باشد

                      ·   مرورگر وب با استفاده از پروتکل انتقالی ابرمتنها ‎(HTTP)

هر کدام از این پروتکل‎ها بسته‎ها را تهیه کرده و آنها را به پشته ‎TCP/IP ماشین محلی عبور می‎دهند. نرم‎افزار لایه ‎ TCP روی سیستم این داده را می‎گیرد و با قرار دادن هدر ‎ TCP در جلوی هر پیام، بسته‎های ‎ TCP را تولید می‎کند

 شماره پورت ‎ TCP

هدر هر بسته ‎ TCP شامل دو عدد درگاه می‎باشد. پورت مبدأ و پورت مقصد. این اعداد 16 بیتی همانند درهای کوچکی بر روی سیستم یعنی جایی که داده می‎تواند فرستاده و یا دریافت شود می‎باشند. درگاه‎ها درهای فیزیکی نیستند. آنها واحدهای منطقی هستند که توسط نرم‎افزار پشته ‎ TCP/IP توضیح داده شده است. 65535 پورت ‎ TCP مختلف روی هر ماشین وجود دارد. پورت صفر ‎ TCP رزرو شده و استفاده نمی‎شود. هر بسته ‎ TCP از میان یکی از این درها از ماشین مبدأ بیرون می‎آید (عدد پورت TCP مبدأ) و پورت دیگر روی ماشین مقصد مشخص شده است

وقتی که یک برنامه کاربردی سرویس دهنده مبتنی بر ‎ TCP روی سیستم کار می‎کند، به درگاه خاصی برای بسته‎های ‎ TCP که از یک سرویس‏‎گیرنده می‎آید، گوش می‎دهد. به یک پورت با سرویس شنوایی، پورت باز و به جایی که چیزی برای شنیدن وجود ندارد پورت بسته گفته می‎شود. سرویس دهنده‎های گوناگون برنامه کاربردی به پورت‎های مشهور گوش می‎دهند. پورت‎های ‎ TCP مورد استفاده اغلب به صورت زیر می‎باشد

                      ·   TCP Port 21- پروتکل ارسالی فایل  (FTP)

·   TCP Port 23-Telnet

·   TCP Port 25-پروتکل ارسالی پستی ساده  (SMTP)

·  TCP Port 80-Word Wide Web (HTTP)

·   TCP Port 666-Doom (…Id بازی از نرم‎افزار)

برای اتصال، سرویس‎دهندگان برنامه کاربردی، لایه ‎ TCP سرویس گیرنده بسته‎هایی با پورت مقصد ‎ TCP شبیه به پورتی که برنامه کاربردی سرویس دهنده در حال گوش دادن است را تولید می‎کنند

پورت مبدأ برای درخواست بسته (Packet) به صورت دینامیکی توسط سیستم عامل به برنامه متقاضی به شماره‎ای بیش از 1023 که پورت شماره بالا (“High-numbered”) نامیده می‎شود تنظیم شده است. پورت نهایی درخواست مطابق با برنامه کاربردی، جایی که سرویس‎دهنده در حال گوش کردن است همانند ‎ TCP Port 80 برای عبور و مرور ‎HTTP می‎باشد. برای بیشتر برنامه‎های ک اربردی، سرویس دهنده پیامهای پاسخ را به شماره پورت‎های ارسال شده خواهد فرستاد. پورت مبد بسته پاسخ، شماره‌پورتی است که سرویس‎دهنده در حال شنیدن بوده است و پورت مقصد جایی است که سرویس‎گیرنده پیام اصلی را فرستاد

هدایت‎گر سیستم می‎تواند هر سرویس‎دهنده برنامه کاربردی را برای استفاده از هر شماره پورت صادر شده مدیریت کند اما برنامه‎های سرویس گیرنده از برنامه‎های کاربردی انتظار دارند که روی درگاه‎های نهایی مشخصی شنیده شوند. بنابراین، برای اینکه سرویس‎گیرنده و کاربر درباره پورت نهایی مرسوم روی سرویس‎دهنده اطلاعاتی داشته باشند، شماره‎های پورتی که در ‎REC 1700 توصیف شده‎اند اغلب مورد استفاده قرار می‎گیرند

برای آنکه ببینید چه پورتهایی در ‎Window NT/2000 یا سیستم ‎UNIX مورد استفاده‎اند می‎توانید از دستور «‎netstat» استفاده کنید. با تایپ «‎Netstat-na» در خط فرمان، تمام پورت‎هایی که داده‎ها را می‎فرستند، نمایانگر خواهند شد. نشان «-na» در تمام دستورات به معنای نمایش همه پورت‎ها و لیست کردن آدرس‎های شبکه و شماره فرم‎ها در قالب عددی می‎باشد

 بیت‎های کنترلی ‎ TCP، دست دادن سه طرفه ‎(Three-way handshke) و شماره‎های سریال

بیت‎های کنترل ‎ TCP، که همچنین اغلب با عنوان «code bits» نامیده می‎شوند، قسمتهای بخصوص مفیدی از هدر ‎ TCP هستند

این 6 فیلد کوچک (هر کدام فقط با طول 1 بیت) مشخص می‎کند که کدام قسمت از نشست ‎(Session) بسته ‎ TCP در رابطه است با مثلاً آغاز نشست و ‎acknowledgment، پایان دادن به یک نشست. همچنین، بیت‎های کنترل می‎تواند معلوم کند که آیا بسته درخواست شده، توجه لازم که توسط لایه ‎ TCP هدایت شود را دارد؟

اکثری مردم به بیت‎های کنترل ‎ TCP تحت عنوان «Cod bites» مراجه می‎کنند. هر کد بیت می‎تواند به طور غیروابسته تنظیم شود بنابراین هر بسته TCP می‎تواند شامل یک و یا حتی بیشتر کد بیت‎های 6 تایی به ارزش 0 و 1 باشد. اغلب، تنها یکی و یا دو تا از کد بیت‎ها در پیام داده شده به ارزش 1 تنظیم شده‎اند. کد بیت‎ها به معانی زیر هستند

‎URG: اشاره‎گر ضروری در فیلد هدر ‎ TCP مهم و بامعنا است

‎ACK: فیلد ‎Acknowledgment مهم است. این پیام برای مشخص کردن بسته‎های دریاف شده استفاده می‎شود

‎PSH: این یک عملگر جلوبرنده است که برای حرکت دادن داده در لایه ‎ TCP استفاده می‎شود

‎PST: ارتباط به خاطر خطا و سایر وقفه‎ها باید دوباره برقرار شود

‎SYN: سیستم باید شماره سریال را همگام نماید این کد در طول برپایی نشست استفاده می‎شود

‎FIN: هیچ داده دیگری از فرستنده وجود ندارد. بنابراین، نشست باید از بین برود

وقتی که ما چگونگی آغاز نشست‎ها را در ‎ TCP تجزیه و تحلیل کنیم، اهمیت بیت‎های کنترل ‎ TCP واضح می‎شود تمامی ارتباطات ‎ TCP قانونی با استفاده از دست دادن سه طرفه ‎(Three-way handshake) و ابزار اولیه که توسط ‎ TCP برای انجام کارهایش استفاده می‎شود برپا شده است. دست دادن سه طرفه، ترسیم شده به سیستم اجازه می‎دهد تا یک نشست ارتباطی و برقراری مجموعه‎ای از شماره‎های سریال برای بسته‎هایی که در نشست استفاده می‎شوند را باز کند

تمامی بسته‎ها در این نشست به جای مناسب می‎رسند. اگر دو بسته در این انتقال برگشت داده شوند (به این حالت که مثلاً بسته آخر مسافت کمتری را نسبت به بسته اولیه طی کرده است) لایه ‎ TCP می‎تواند مشکل بسته‎ها را قبل از فرستادن آنها در برنامه کاربردی کشف کند. و آنها را دوباره مرتب نماید. به طور مشابه اگر یک بسته در طول انتقال و ارسال گم شود، ‎ TCP می‎تواند مشکل را با توجه به شماره‎های سریال و شماره‎های ‎ACK بسته مفقود شده، ‌کشف و نسبت به انتقال دوباره این بسته‎ها اقدام کند. بنابراین، ‎Three-way handshake و شماره‎های سریالی که از آن نتیجه می‎شوند،‌ به ‎ TCP اجازه می‎دهند که ارسالهای قابل اعتمادی داشته باشند

هنگامی که کد بیت‎های ‎SYN و ‎ACK برای برپایی نشست استفاده می‎شوند، کد بیت ‎FIN برای از میان بردن نشست استفاده می‎شود. هر طرف پیامی را که کد بیت ‏‎FIN تنظیم شده است تا نشستی را که باید خاتمه یابد مشخص کند، می‎فرستد

کد بیت ‎RST برای توقف ارتباطات و آزادسازی شماره‎های سریال در حال استفاده به کار می‎رود. اگر یک ماشین بسته‎ای که انتظارش را ندارد دریافت کند (مانند پیامهایی شامل بیت ‎ACK وقتی که هیچ نشستی برپا نشده است) با پیامی که بیت ‎RST آن تنظیم شده است، واکنش نشان خواهد داد. این روش بیان ماشین است. «اگر شما فکر می‎کنید که نشستی وجود دارد، آن را از بین ببرید زیرا من نمی‎دانم شما راجع به چه مسأله‎ای صحبت می‎کنید.‌»

کد بیت‎های ‎URG و ‎PSH اغلب کمتر از 4 بیت دیگر استفاده می‎شوند. کد بیت ‎URG به این معناست که داده شامل برخی داده‎های ضروری می‎باشد. اگر کد بیت ‎URG به یک تنظیم شده است فیلد اشاره‎گر مشخص می‎کند که در کدام قسمت داده رشته‎ای، داده ضروری واقعی وجود دارد. ‎ TCP مشخص نمی‎کند که چگونه داده ضروری باید توسط برنامه کاربردی به کار برده شود. این فقط به لایه کاربردی در یک طرف ارتباط اجازه می‎دهد تا داده واقعی را برای قسمت دیگر ارتباط نشان دهد. کد بیت ‎PSH به این معناست که لایه ‎ TCP باید بسته را از میان پشته با سرعت عبور دهد

 فیلدهای دیگر در هدر TCP


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه تحت wor


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه تحت word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه تحت word

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت مسئله
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
سیر تطور تاریخی مدیریت
مبانی تئوریک مدیریت
نظریه های مدیریت
آموزش مدیران و سرپرستان
دوره های آموزش مدیران و معاونان
کارائی و بهره وری
نوآوری و ابتکار
فصل سوم
روش و روش شناسی پژوهشی
مقدمه
روشهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار
روش و جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه تحت word

-     اقتداری، علی محمد، سازمان مدیریت سیستم و رفتار سازمانی تهران، انتشارات مولوی (1366)

-     شفیع آبادی، عبدالله، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای

-     عباس زادگان، سید محمد، مکاتب و مبانی مدیریت، تهران (1372)

-     علاقه بند، علی، مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، تهران، انتشارات امیرکبیر (1375)

-     میرسپاسی، ناصر، در جستجوی راه، مدیریت دولتی بی تا شماره (1329،1330)

-     میرسپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی و روابط کار تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی (1373)

-     مری پارک فالت، نقل از مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

-     لئونارد نالر، مدیریت و پیشرفت منابع انسانی ترجمه گروه برنامه ریزی انسانی شرکت نفت ایران، تهران (1376)

-     سعیدی، قربانعلی، آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش دوره چهارم (1375)

-     جیمز، م. لی فام، مدیریت مدارس، مبانی و تئوری ها، ترجمه نائلی، محمدعلی

-     پرهیزگار، کمال، تئوری های مدیریت، تهران، انتشارات اشراقی (1368)

-     جزوه درس نگارش اقتضایی دانشگاه پیام نور( نموداری از توالی مباحث علم مدیریت)

-     الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، انتشارات نشر نی

-     امین فر، مرتضی، مقاله افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 7 و 8 (1365)

-     بازرگان، زهرا، آموزش مدیران ازطریقمدیران، فصلنامه مدیریتدرآموزش و پرورش شماره3، (1373)

-     جرام، محمد حسین، مدیریت آموزشی، تهران، شرکت چاپ و نشر ایران (1364)

-     تصدیقی، محمدعلی، پایان نامه فوق لیسانس، تهران (1365)

-     بانوئی، جاسم، پایان نامه فوق لیسانس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تهران (1372)

سیر تطور تاریخی مدیریت

در کشور ما نیز دانش مدیریت به لحاظ تاریخی دارای یک سابقه طولانی است. تعالیم اسلام در زمینه رهبری تجارب ارزشمندی که از به کارگیری این اصول در قرون گذشته فراهم آمده است قابلیت استنباط و اجتهاد وسیعی را در خود دارد که می تواند در تبیین اصول مدیریت نقش بسزایی داشته باشد. از آنجا که ورود دانش نوین مدیریت به کشورها نزدیک به یکصد سال سابقه دارد این حوزه از معرفت بشری در کشور ما جدید نیست بنابراین بازنگری تجاری که پس از انقلاب مشروطه در ایجاد سازمان ها و تشکیلات اداری بویژه در بخش دولتی بدست آمده است می تواند منجر به تدوین الگوهای مناسب مدیریت گردد

مبانی تئوریک مدیریت:

نهائی ترین مرحله ای که هم جنبه علمی و هم جنبه عملی را داراست مرحله تئوری است. گروهی از دانشمندان وجود دارند که بر پایه بکار بستن تئوریهای مدیریت استوار است آنها معتقدند که تنها بکار بردن شیوه ها، تکنیک ها و داشتن خلاقیت ذاتی مدیریت برای اداره امور یک گروه انسانی کافی نبوده بلکه بایستی عقاید و نظرات دانشمندان گذشته که بر اساس و پایه سیستم های علمی و تجربی استوار هستند در سازمان مربوطه مورد استفاده قرار گیرند تا به طور کامل موفقیت نصیب دستگاه مدیریت گردد

در حقیقت تئوری جنبه های فعل و انفعالات سازمان را بر پایه تجربیات و آزمایش رد یا قبول     می کنند. در صورتی که تئوری های مدیریت نابجا و ناروا و در سازمان های اداری بکار برده         می شوند، صحت اصول و مفاهیم آن تئوری ها صادق نمی باشد. ولی در صورتی که مدیریت بر اساس جنبه های علمی بنا نهاده شود چنین نیست بنابراین کاربرد تئوری های مدیریت اساس و عمده کلیه فعالیت های سازمانی خواهد بود. عده زیادی از محققان معتقدند که جنبه های تجربی یا تکنیکی مدیریت بیشتر می توانند مشکلات حقیقی سازمانی را حل نموده و کاملاً روابط بین علت ومعلول را روشن می سازد. در اصول و قواعد عرضه تئوری های مدیریت می توان تا حدود زیادی فرضیات ضد و نقیض را دریافت نمود و استفاده و یا عدم استفاده از آنها را در اختیار مدیران واگذار نمود. در حقیقت تئوری های مدیریت مانند نقشه یا الگوهایی هستند که بنا به ضرورت شکل و فرم ظاهری سازمانی راه حل هایی را برای ما روشن می سازد ولی نمی توان گفت که با اجرای اصول و مفاهیم تئوری های مدیریت موفقیت صددرصد تضمین می باشد. بلکه درجه موفقیت زیادتر از عدم کاربرد آنهاست. به طور کلی در اداره امور یک سازمان استفاده از نقشه یا تئوری های مدیریت اجتناب ناپذیر است. بدین معنی که کلیه فعالیت های اجرائی مدیران سازمانی بایستی بر اساس برهان های خاص باشند و از مدل و الگوهای تعیین شده پیروی نمایند در غیر این صورت فعالیت های مدیران به صورت سیستماتیک نبوده و آنطور که باید و شاید نمی توان درستی یا عدم صحت آنها را تشخیص داد

کاربرد تئوری های مدیریت در سازمان های امروزی کاری بس مشکل و پیچیده و به طور کامل نمی توانیم آنطور که باید و شاید زمان، مکان، موقعیت سازمانی را بر طبق خواص تئوری های مربوطه بوجود آوریم در نتیجه بکار بستن تئوری های مدیریت کاری است بی فایده، بی ثمر و نتایجی که بدست می آید متضاد و مخالف تئوری عرضه شده می باشد
بکار بستن تئوری های مدیریت در قلمرو سازمان و عملیات اجرائی مدیران باعث انحصار آزادی و قضاوت فردی مدیران می گردد
از آنجا که تئوری های مختلفی در رشته مدیریت وجود دارد و هر کدام دارای تواتر محدودی می باشند و برای مدت معین و مشخص بوجود آمده اند بنابراین بکار بستن آنها در سازمان های امروزی مشکلاتی را ببار خواهد آورد و نه اینکه مشکلات ما را حل نمی نماید بلکه مشکلات جدیدی به مشکلات سازمانی اضافه خواهد کرد
به کار بستن اصول و مفاهیم مختلف تئوری های مختلف ممکن است مدیران را از ابداع فرضیات جدید دور ساخته و پدیده های مدیریت را در حال سکون نگهدارد. و هیچ گونه فرضیه یا تئوری دیگری بوجود نیاورد
بکار بستن اصول و مبانی یک تئوری به تنهایی کاری است ناپسند و غیر منطقی

نظرات کلا درسی و گتسلز درباره کاربرد تئوری های مدیریت در سازمان های اجتماعی امروز از جنبه های منفی اشاره می گردد

نظریه های مدیریت:

الف) تئوری کلاسیک: اگر چه تاریخ تئوری مدیریت مدرن از ابتدای قرن بیستم با کار تیلور شروع شده ولیکن مطالعات جدی و تئوریک در زمینه مدیریت از چند دهه قبل آغاز شده است. در حقیقت توسعه علم مدیریت به روزهای که افراد با هم به صورت گروهی اولین تلاششان را برای رسیدن به اهداف به کار می بردند باز می گردد. تیلور به عنوان پدر مدیریت علمی شناخته شده است و احتمالاً تنها فردی است که نقش زیادی در توسعه مدیریت داشته است. توجه عمده وی در طول زندگی اش افزایش کارایی تولید بود که این کار را تنها از طریق پایین آوردن هزینه بلکه با پرداخت پاداش افزایش تولید را برای کارگران ممکن ساخت. چهارچوب مسائل عمده مدیریت علمی تیلور به صورت زیر خلاصه می شود

جایگزین کردن قوانین نفوذی با علم؛
دستیابی به هماهنگی در عملکرد گروهی؛
تحقق همکاری بیشتر؛
کار کردن برای حداکثر بازدهی؛
سوق دادن تمام کارگران تا حد امکان برای سعادت خود و سازمان

شاید پدر واقعی تئوری مدیریت مدرن صنعتگر فرانسوی باشد. وی نیاز به آموزش و مسائل عمده مدیریت را تشخیص داده و در نتیجه چهارده موضوع مهم از چنین مسائلی را معرفی کرد. تعدادی از این مسائل به شرح ذیل است

قدرت و مسئولیت: فایول اعتقاد دارد که قدرت و مسئولیت با هم در ارتباط اند و از پذیرش مسئولیت، قدرت حاصل می گردد. ولی قدرت را به عنوان یک ترکیب اداری می داند که از وضع و موقعیت مدیران و نیز عوامل مشخصی استنتاج می گردد
وجدت بین فرمان ها: بدین معنی است که کارکنان باید دستورات را فقط از یک نفر مافوق دریافت کنند
سلسله سنجش: فایول به این مسئله به عنوان یک سلسله مافوق از بالاترین به پایین ترین درجه فکر می کنند
هوش و ذکاوت گروه: بدین معنی است که در اتحاد قدرت وجود دارد ضمناً یک تعمیم مسئله فوق وحدت فرمان هاست و بالاخره فایول عناصر مدیریت را کارهای ویژه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل به حساب می آورد

فایول در کتاب مشهور خود تحت عنوان اداره امور سازمان های صنعتی و عمومی عمیقاً اعتقاد دارد که هر یک از کارمندان و اعضای سازمان های اداری و مؤسسات صنعتی، صرف نظر از موضوع شغل و حرفه یا رتبه اداری و سازمانی محتاج به فراگرفتن اطلاعاتی و معلوماتی در زمینه مباحث اداری و مدیریتی می باشد. فایول کوچکترین شک و تردیدی به خود راه نمی دهد اما میزان آن و تواناییهای لازم مدیریت برای هر طبقه از کارمندان را یکسان نمی انگارد و معتقد است که مقدار معلومات لازم بسته به اینکه فرد در چه مرحله ای از نردبان سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد تفاوت پیدا می کند. به گفته فایول هر یک از اعضاء اعم از کارگر و مدیر و رئیس اداره و حتی وزیر همه سهمی کوچک یا بزرگ در اداره و مدیریت سازمان خویش را بر عهده دارند. آنان ناگزیر باید واجد معلومات و توانایی های اداری باشند تا بتوانند در عمل از آن معلومات استفاده کنند. منظور فایول از معلومات اداری دو دسته توانایی است که یکی را تحت عنوان توانایی های مطلق اداری آورده است و دیگری را سایر توانایی های مدیریت می نامد. معلومات دسته اول را شامل برنامه ریزی و سازماندهی، فرماندهی، و صدور دستور، ایجاد هماهنگی، و کنترل می داند. حال آنکه معلومات دسته دوم یا سایر توانایی های مدیریت را به معلومات زمینه های مالی، بازرگانی، حفظ و حراست جان افراد و مایملک سازمان و بالاخره حسابدای تعمیم می دهد. فایول از یک طرف معلومات و توانایی های مدیریت را برای کلیه کارمندان و حتی برای کارمندان و اعضاء سازمان در پایین ترین طبقه از طبقات سلسله مراتب اداری ضروری می داند و از طرف دیگر اطلاعات و معلومات مربوطه به حرفه و تخصص های فنی خاص سازمان را برای کلیه افراد در سطوح مختلف سازمان و حتی برای مدیران و رهبران آن لازم می پندارد. به طور خلاصه می توان گفت تحقیقات تیلور و فایول بر اساس تولیدات بیشتر از کارایی نیروی انسانی و انرژی حاصله از عوامل فیزیکی و مکانیکی سازمانی استوار بوده است. تیلور نظریات خود را درباره مدیریت در مورد تقسیم هر سرپرستی کارکنان به صورت گروهی در سطوح پایین سازمانی ابراز داشته و فایول این تئوری را دنبال نموده و وی بر روی اثرات و بکار بردن اصول و قواعد علمی مدیریت خویش در اداره امور آن گروه پایین سازمانی تأکید نموده است. از این رو پژوهشگران فوق، سازمان را از دو جنبه مورد بررسی قرار داده اند

هر دو معتقدند که پایه و اساس هر سازمانی داشتن بنیه قوی مادی و اقتصادی می باشد
پایه و اساس هر سازمان متکی به همکاری گروهی با داشتن سیستم کنترل در کار اعضاء سازمان می باشد. به هر حال هر دو معتقدند کهرمز موفقیت و کامیابی مدیران یک گروه انسانی داشتن رهبری صحیح می باشد

ب) تئوری نئوکلاسیک: اصول و مکتب تئوری کلاسیک که مبتنی بر حداکثر بهره وری از ماشین و انسان بود بتدریج عده ای از علما و دانشمندان مدیریت را بر آن داشت که انتقاداتی به نحوه اداره امور سازمان های صنعتی وارد سازند و مکتبی جدید را در دانش مدیریت ابداع نمایند. پیش قدم مکتب جدید را یک نفر استرالیایی بنام التون مایوکه پدر مدیریت نئوکلاسیک می باشد بوجود آورد. جان دیوئی فیلسوف معروف تعلیم و تربیت و همچنین کرت لوین به این تئوری عقاید و ایده های جدیدی را اضافه نمودند. تئوری روابط انسانی از تضادهایی که فلسفه تئوری کلاسیک با روح و روان انسان داشته سرچشمه گرفته و بیشتر بر روی وجود انسانی با مطالعه فرد شروع می شود. از خلاصه نتایجی که از تحقیقات التون مایو به عنوان بنیان گذار تئوری نئوکلاسیک حاصل گردیده است      می توان چنین نتیجه گرفت که در علم مدیریت برای مدیران لایق و کاردان امروز، لازمه موفقیت کار آنها داشتن انعطاف و دریافت احساس های روانی و عاطفی افراد سازمانی بوده و منحصراً با اصول خشک تئوری های کلاسیک نمی توان کلیه عوامل مادی و معنوی اعضای سازمانی را برطرف ساخت بلکه در نظر گرفتن احساسات درون و همچنین شرایط زیست محیط اجتماعی می توان سطح تولید و رضایت خاطر کارکنان را چندین برابر کرد. فالت اولین فردی بود که در رشته مدیریت ارزش و اهمیت مسائل روان شناسی و روان کاوی را جلوه داد. و معتقد بود که مدیران می توانند بر اساس تجربیات علمی روان شناسی مشکلات سازمانی را به خوبی درک نمایند. مشکلاتی را که فالت مورد بررسی قرار داده است آن دسته از انعکاسات درونی بود که افراد به تنهایی با محیط اجتماعی خویش داشته و برای افراد سازمانی در نزد یکدیگر و یا حتی برای خود افراد روشن و واضح نبود. فالت معتقد است که لازمه حیات و ادامه یک سازمان رعایت اصولی است که از همبستگی آنها کارایی سازمان حاصل می گردد. و وی معتقد است که در اجتماعات دموکراسی وظیفه مدیریت عبارت است از بوجود آمدن انگیزه همکاری و هماهنگی در بین افراد اجتماع با طیب خاطر و رضایت کامل آنها

در مجموع نئوکلاسیک ها معتقدند که داشتن اصول خشک و بی روح شرط اصلی بازدهی سازمان نبوده، بلکه در کارگران کنش ها و واکنش هایی را ایجاد می نماید که از نظر دستگاه مدیریت سبب بروز مشکلات و نارسایی های سازمانی می گردد. تئوریسین های نئوکلاسیک معتقدند سازمانی که رضایت خاطر کارگران را فراهم نماید سازمانی خواهد بود که حداکثر کارایی سازمانی را از افراد خود درخواست نموده و افراد با طیب خاطر و میل خویشتن بر آنند که درجه رضایت خاطر، خوشبختی و رفاه کارگران یک کارخانه را از راه برقراری روابط رسمی سازمانی حاصل نگردیده و تنها رضایت مادی را برطرف کننده نیازهای معنوی نخواهد بود، بلکه می توان از راه برقراری دوستی و صمیمیت رضایت بیشتری بوجود آورد

ج) تئوری سیستم ها: از ابتدای آفرینش، انسان ها برای نگرش به جهان هستی، سعی در نظم بخشیدن به نظام فکری خود نموده و طی قرون و اعصار عمدتاً در دو مسیر عمومی گام برداشته اند. مسیر اول تفکر کل گرایی و مسیر دوم خرد گرایی خوانده می شود. اصل مسلم رویکرد خردگرایانه به جهان این بوده است که موجود راکه هر قدر پیچیده باشد می توان به اجزایی تقسیم نمود و از این راه تحقیق و در وجود و رفتار آن اجزاء به شناخت موجودیت آن نائل آمد. خردگرایی که در علوم مادی نتایج رضایت بخشی را برای دانشمندان ببار آورده است. در شعب دیگر معرفت نیز پیروانی یافت پیروان این مکتب هر پدیده ای را متشکل از اجزایی می دانند و اعتقادشان بر این است که این پدیده از لحاظ تشکیلاتی و از لحاظ رفتاری مجموع آن اجزاء می باشد. هیچ خاصیتی را در مجموعه نمی توان یافت که به گونه ای در عناصر متشکل آن وجود نداشته باشد. شیوه دیگر تفکر در باره جهان بر بینش کل گرایانه از جهان استوار است بنابراین جهان مجموعه ای در هم و تصادفی از اتم ها و حوادث به شمار نمی آید بلکه بر عکس، و جهان و هر آنچه در آن است از نظر کل گرایان از وحدت و ارتباطات ذاتی برخوردار می باشد. کلیه موجودات و پدیده ها در جهان به هم مرتبط اند و میان آنها پیوند هایی برقرار است. پیدایش و زوال موجودات و وقوع حوادث در این جهان موضعی و تصادفی نیست. بلکه از روندی کلی و عمومی پیروی می کند. نظریه سیستم ها پیچیده و دارای مواد استعمال بسیاری است و در علوم و فنون مختلف بکار گرفته می شود. دانشمندان مدیریت از نظریه سیستم ها در سطح سازمان استفاده های وسیعی نموده اند و شیوه هایی مانند ارزشیابی و بررسی برنامه و بودجه برنامه ریزی را بوجود آورده اند. مغزهای الکترونیکی کلیه سیستم های خودکار بدون استفاده از نظریه سیستم ها قابل طراحی و ساخت نبوده اند. نظریه سیستم ها طریقی از تفکر است و مدیریت باید با استفاده از روش تفکر با سیستم منظم و پویا همه فعالیت های سازمان را از طریق ساده کردن و جهت یابی مداوم انواع روش ها هدایت نماید. مدیریت باید با مشخص کردن همه برنامه ها و ارزیابی مجدد آنها در مقاطع مختلف و تدوین خط مشی کلی سازمان را به طرف اهداف از پیش تعیین شده هدایت نمایند. با توجه به نظریه سیستم ها سازمان مجموعه ای از عناصر وابسته به هم تشکیل می گردد. این اجزاء عبارتند از: افراد سازمان رسمی، سازمان غیررسمی و محیط کار که شامل وسایل و ساختمان و غیره می باشد

ارتباطات عبارتند از: مبادله اطلاعات و انتقال مفاهیم، این انتقال اطلاعات و مفاهیم ممکن است شفاهی، کتبی، محرمانه، آشکار، از نزدیک یا از راه دور باشد. از این رو به سه عامل ویژگی های مدیریت، تکنیک ها،  و تئوری مدیریت بستگی دارد

ویژگی های مدیریت: بعضی از دانشمندان معتقدند که آرتیست ها و هنرمندان بالفطره دارای استعداد ذاتی، نبوغ، جذابیت فطری می باشد و همگی قادر به ابداع و عرضه آثار هنری خویش می باشد. فن مدیریت هم به سهم خویش دارای ویژگی ها و نشانه ذاتی و فطری می باشد با در نظر گرفتن عقاید این دسته از دانشمندان، مدیر شخصی است بایستی ذاتی، هوش و فراست فطری قارد به درک فهم، تجزیه و تحلیل و سلوک و رفتارهای گروه انسانی می باشد

ویژگی های مدیریت را می توان چنین تعریف نمود: امتناع از جمع آوری قوانین و مقررات بر اساس اصول و استدلال های علمی یا به زبان ساده تر ویژگی های مدیریت عبارتند از هنر اداره کرده یک گروه انسانی بدون بکار بستن اصول و قواعد مدیریت. بر اساس تعریف فوق مدیران موفق کسانی هستند که دارای خصوصیات مثبت ذاتی در زمینه عملیات اجرائی که همان بالفطره بودن خصوصیات شخصی مدیران است

تکنیک های مدیریت: عامل دیگری که در موفقیت مدیران و رهبران سازمانی تأثیر بسزایی دارد عبارت است از نحوه صحیح برداشت از تکنیک های مدیریت در عملیات اجرائی سازمان

تکنیک های مدیریت عبارتند از: بکار بردن راه حل های منطقی و حساب شده متناسب با زمان و مکان و موقعیت سازمانی به طریق دقیق و مستدل جهت کسب موفقیت در تمام شئون امور اجرائی سازمانی. راه حل مشکلات و معضلاتی که در اداره امور یک سازمان گروه سازمانی وجود دارد متضمن آن است که مدیران بدانند از چه شیوه ها یا تکنیک صحیحی بایستی استفاده نمایند تا در کار مدیریت موفقیت حاصل کنند. اگر مدیر تکنیک ها یا تاکتیک ها و شیوه فنی مدیریت را کاملاً بشناسد و بداند که در مراحل مختلف نباید به مقتضیات سازمانی، مکانی، موقعیت سوق الجیشی از کدام یک استفاده کند و آنها را بکار نبرد می تواند مدیر موفقی باشد

تئوری های مدیریت

نظریه مازلو: مازلو که نیازهای بشری را بر طبق سلسله مراتب ذکر نموده معتقد است که یک فرد عادی در کودکی بیشتر تحت تأثیر نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی قرار می گیرد. در سنین اولیه زندگی نیاز به عشق و محبت ظاهر می شود ولی در سال های بعد و طی دوران رشد شخصیت بتدریج نیازهای قدر و منزلت و خودیابی بر رفتار او حاکم می شود. به نظر مازلو در سازمان های امروزی به نیازهای خودیابی کارکنان کمتر توجه می شود و همین امر مانع رشد شخصیت و خویشتن شناسی و احساس تعهد خدمت می گردد. و نتیجتاً تعارض و ناسازگاری بین نیازهای روانی فرد به خودیابی از یکسو و نیاز سازمان به ازدیاد کارایی از سوی دیگر ظاهر می شود

طبقه بندی نیازهای مازلو به ترتیب عبارتند از

1- نیازهای فیزیولوژی عمومی، 2- نیازهای تأمین و ایمنی، 3- نیازهای اجتماعی،

4- نیازهای منزلت و احترام، 5- نیازهای خودیابی و کمال

لیکرت: بهنظرلیکرتچهارنوع سیستم مدیریت معمولاً در سازمان ها بکار میرودکه عبارتند از: 1- استثمار گرایانه، 2- استبداد خیرخواهانه، 3- مشاوره جویانه، 4- مشارکت گورهی

در دوره سوم تاریخ مدیریت که به دوره مدرن معروف است علوم رفتاری مهمترین نقش را در شکل گیری نگرش سازمان ها و مدیریت ایفا می کنند. این دوره با انتشار نظریات چستر بارنارد در کتاب معروف وظایف مدیر آغاز می گردد. وی سازمان ها را سیستم های اجتماعی دانسته و بر اهمیت محیط در مطالعه سازمان تأکید می نماید. در این دوره سایمون برنده جایزه نوبل سال 1978 در رشته اقتصاد به تحلیل تازه ای از فرآیند تصمیم گیری ارائه داده است که رفتار اداری کاملاً عقلانی نیست در نظریه های نوین یا تحلیل سیستمی یا تئوری سیستم علاوه بر توجه به متغیرهای ساختار سازمانی و روابط انسانی که در نظریه های قبلی مطرح بود به متغیرهای مهم دیگری – محیط سازمانی – توجه می گردد. طرفداران این شیوه معتقدند که نگرش سیستمی بهترین طریق وحدت بخشیدن مفاهیم و نظریه های مدیریت به منظور دستیابی به یک نظریه جامع است. سیستم مجموعه ای از عناصر و اجزای مرتبط و در حال کنش و واکنش متقابل است. بنابراین تعریف، سازمان یک سیستم است. نگرش سیستمی سازمان را به صورت یک کل و یک سیستم می نگرد و برای درک و شناخت این کل شناخت اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن و نیز روابط واکنش های میان اجزاء و عناصر ضروری است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل تحت word دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل تحت word

فصل اول

کلیات

موضوع تحقیق

1-1مقدمه

1-2ضرورت و اهمیت موضوع

1-3بیان مسئله

فصل دوم

روش تحقیق

2-1 روش تحقیق

2-2روش انتخاب نمونه

2-3روش گردآوری داده ها

2-4مشکلات و تنگناها

فصل سوم

پیشینه ی تحقیق

3-1تحقیقات انجام شده داخلی

فصل چهارم

یافتههای تحقیق

1-4 داده های ناظر به واقع

1-4-1 طبقه ی اجتماعی و دینداری

1-4-2 رابطهی تحصیلات و شغل با دین داری

4-2 تجربه ها و روابط شکل دهنده زندگی

4-2-1روابط شکل دهنده

4-2-2نقش مذهب در شکل دهی پیوندهای اجتماعی

4-2-3تجربه های شکست و تنهایی

4-2-4محدودیت ها و ممنوعیت ها

4-2-5ایجاد حس معنا- تزلزل حس معنا

ارزشها و التزامات کنونی

4-3-1 ارزشها و اعتقادات

4-3-2 هدف زندگی

4-3-3 نقش اراده ی انسان

4-3-4نا امیدی

4-3-5 نگرانیها ازآینده

4-3-6 معنای مرگ;

4-3-7 چرا برخی بیشتر رنج میبرند؟

4-3-8 آیا زندگی مطابق باتلاش هرکس به او پاداش میدهد؟

4-3-9 زندگی انسان روی کرهی زمین

4- 4دین

4-4-1 وقتی خدا رو می پرستید چه احساسی دارید؟

4-4-2 رابطه دین و اخلاق

4-4-3 تصویر ایمان بالغ

فصل پنجم

نتیجه گیری

نتیجه ی تحقیق

منابع

ضمائم

1-متن مصاحبه نامه

قسمت اول .1 داده های ناظر به واقع

قسمت دوم: تجربه ها و روابط شکل دهنده ی زندگی

قسمت سوم:ارزش و التزامات کنونی

قسمت چهارم: دین

1-4 داده های ناظر به واقع

1-4-1 طبقه ی اجتماعی و دینداری

با توجه به اطلاعات بدست آمده، نوع دینداری و نوع شناخت پروردگار در افراد مختلف متفاوت است و عوامل متفاوتی در میزان و چگونگی آن دخالت دارند. اما یکی از مسائل مهم در این باره طبقه ی اجتماعی افراد و میزان رفاه و آسایش و یا فقر و تنگدستی افراد است که اگر ما بخواهیم براساس طبقه بندی اجتماعی آن را به سه دستهی بالا، متوسط و پایین تقسیم کنیم می توانیم تفاوت نوع دینداری و خداپرستی درآنها را مقایسه کنیم. به چند نمونه در این باره توجه می کنیم

     به عنوان مثال، در طبقه ی اجتماعی بالا زنی که شغل او آرایشگری است و در هر ماه بالای 300 هزار تومان درآمد دارد و شغل همسر وی آزاد بوده و در بازار گل فعال است و علاوه بر آن مغازه ی گل فروشی درنزدیکی محل سکونت خود در یوسف آباد دارند (که بر اساس همه ی  اینها می توان گفت در طبقه ی  اجتماعی بالای بالا قرار دارند). عقیده و نظرش درباره­ی دین داری چنین است: ” اعتقادات مذهبی، در کنارش هم مادیات هم معنویات، همش با هم مهمه چون فقط مادیات باشه و معنویات و اخلاق نباشه باز هم زندگی از هم میپاشه و مادیات هم نباشه بدبختی به وجود می یاره، اعتقاد هم خوبه چون اگر نباشه نمی شه. حالا به هر دینی و هر مذهبی باشه فرقی نمی کنه. مهم اینه که به یک سری قوانین و اصول پایبند باشند. من خودم بیشتر وقتایی که احساس میکنم دیگه به هیچی دسترسی ندارم متوسل می شم به اعتقاداتم. مثلاً زمانهایی که واسم مشکل پیش میاد مثل فوت مادرم که خیلی واسم سخت بود. اولین شکست زندگیم شکست عشقی و عاطفی بود و من به عشقم نرسیدم و همیشه کمبود اون رو تو زندگیم حس کردم و بعد از اون فوت مادرم بود. مرگ برای من معنای خاصی نداره وقتی می میریم تموم می شه. هنوز برام جا نیفتاده که اون دنیا هست یا نه. تجربه ی دینی نداشتم ولی شده یه وقتا از ته دل یکی از ائمه رو صدا زدم و جواب گرفتم. ولی خودم رو دین دار نمی دونم چون هیچ اعمالی از دینم رو انجام نمی دم و خیلی از من بهترها هستند که لیاقت دینداری رو دارن. احساس میکنم هنوز به اونجا نرسیدم که بتونم اعمال دینی رو انجام بدم  احساس می کنم آدم باید به یه حدی برسه و اونقدر خلوص داشته باشه که وقتی کاری انجام می ده فقط به خاطر خدا باشه

     گناه چیزیه که آدم برخلاف دستورات خدا انجام بده، باعث آزار دیگران بشه ولی من احساس گناه نمی کنم چون کاری نکردم که بخوام احساس گناه کنم در مورد خودم بعضی وقتا احساس خوبی دارم بعضی وقتا احساس بد. قبلاً خیلی احساس پوچی میکردم، احساس میکردم هیچی نیستم و ارزشی ندارم ولی الان احساس خوبی دارم.  فردی که ایمانش کامله فردیه که اعتقاد به خدا و پیغمبر داشته باشه. اعمال دینی رو خالصانه انجام بده و از نظر اخلاقی هم درست رفتار کنه

دختر23 ساله ی این خانواده که دانشجو است عقیده ی دینی خود را چنین بیان می کند: “ارزشها  و اعتقادات مهم در زندگی: درست زندگی کردن اینکه درست بری جلو حالا هر مسیری که انتخاب می کنی سعی کنی از راه درستش ادامه­اش بدی، صداقت داشته باشی تو زندگی و مردم آزاری نکنی. ولی اجباری نیست که حتماً همه ی مردم باید به یک سری مسائل اعتقاد داشته باشند. چون هرکس صلاح کار خودش رو می دونه و براساس اعتقادات خودش زندگی می کنه و باورهاش تا زمانی که خودش بخواد عوض نمی شه. اعتقادات آدم تو زندگیش خیلی مهمه و اگر نباشه آدم به اون مسیری که می خواد نمی رسه. مثلاَ من از خدا خواستم به خاطر گناهایی که انجام دادم منو ببخشه و کمک کنه از این به بعد درست زندگی کنم

     من تجربه ی دینی مهمی نداشتم ولی یکبار امامزاده صالح رفته بودم، خیلی روم تاثیر گذاشته بود و فکر می کردم خیلی به خدا نزدیک شدم و احساس آرامش زیادی داشتم. وقتی خدا رو عبادت می کنم یا به قول شما
می پرستم احساس آرامش و سبکبالی می کنم و به مراسمی که خیلی علاقه من خودم رو آدم دینداری نمی دونم چون خیلی کارها هست که نباید انجام بدم و خیلی کارها هستند که باید انجام بدم ولی نمی دم. درکل اون چیزهایی که دین خواسته من انجام نمی دم و نگاه دینیم درست نیست چون خیلی دین چیز پیچیده ای هست و نیاز به اعتقادات و باورهای خاصی داره که من اونها رو ندارم

گناه از نظر من یعنی آزار و اذیت دیگران. من خیلی احساس گناه می کنم چون خیلی کارها انجام دادم که می دونم درست نبوده و مرگ واسه من معنای ترس داره. اینطوری میگن که می ریم اون دنیا ولی حالا من نمی دونم واقعاً اون دنیایی وجود داره یا نه

     درکل درمورد خودم احساس میکنم که باید خیلی بهتر از چیزی باشم که الاْن هستم و ایمان کامل از نظر من ایمانیه که واقعی باشه فقط در ظاهر نباشه بلکه رفتار و اعمال انسان هم درست باشه”

   نمونه ی دیگر مربوط به طبقه ی متوسط میباشد خانم40 ساله با تحصیلات دیپلم که شغل او خانه دار میباشد و زندگی آنها از طریق حقوق بازنشستگی همسرش سپری می شود ودارای 2فرزند دختر ویک پسر می باشد درمورد ارزشها و اعتقادات مهم خود درزندگی چنین نظری دارند؛ “اعتقاد من فقط به خداست و چیزایی که اون از من خواسته برام ارزش داره و سعی میکنم تا اونجا که بتونم مطیع امر پروردگار باشم، هدف زندگیم اینه که خدا ازم راضی باشه و پاک و بی گناه باشم به نظر من همه ی مردم باید به خدا اعتقاد داشته باشند باید معاد و قیامت رو قبول داشته باشند و بدونند که یک روز واسه زندگیشون، کارهاشون بازخواست می شن.اگر واقعاً همه این عقاید رو باور داشتند دیگه اینقدر جرم وجنایت نبود، حرص و طمع نبود و این همه اتفاقات بد تو جامعه نمی افتاد اینا همه واسه بی دین و ایمانیه .همین طور قرآن برای من نمادی از آرامشه چون وقتی قرآن می خونم حس خوبی دارم چون فکر می کنم خدا با من ارتباط برقرار می کنه از طریق قرآن. در بعضی مواقع سر دو راهی قرار میگیرم وقتی به یه مهمونی یا عروسی دعوت میشم دوست ندارم شرکت کنم چون فقط باعث گناه میشه ولی از یک طرف هم قوم و خویش و فامیل هستند و اگر شرکت نکنم باعث ناراحتی میشه معمولا سعی میکنم آخر وقت تو اینجور مراسم شرکت کنم”

  همانطورکه ملاحظه می شود درخانوادهای که وضع مالی بهتر و آسایش و رفاه بیشتری وجود دارد اعتقاد به خدا کم رنگتر شده است ولی درخانوادهای که وضع مالی متوسط می باشد اعتقادات محکم ترمی باشد و بیشتر اوقات فرد به عبادت با خدا سپری میشود. در واقع می توان گفت فرو رفتن در تجملات باعث میشود که ذهن و فکر انسان در مادیات غرق شود و تنها در زمان بحرانها و مشکلات ناگهانی فرد به سمت خدا روی آورد

1-4-2 رابطهی تحصیلات و شغل با دین داری

میزان تحصیلات افراد می تواند برمیزان دینداری آنها تاثیرگذار باشد. از میان 15 والدینی که به سوالات پاسخ می دادند افرادی که تحصیلات بیشتری داشتند اطلاعات دینی کاملتر و دقیقتری نسبت به افرادی که تحصیلات پایین تری داشتند ارائه می دادند. هرچند که در انجام اعمال و واجبات دین کوتاهی از آنها مشاهده نمی شد. ولی درمیان نسل جدید با وجود اینکه اغلب تحصیلکرده و یا شاغل اند و اطلاعات دینی بسیار دقیقی دارند در بسیاری مواقع برخی از مسائل دینی را قبول نداشته و یا در انجام آنها کوتاهی می کنند

4-2 تجربه ها و روابط شکل دهنده زندگی

4-2-1روابط شکل دهنده

معمولاًَ جوانان با وجود ارزش و اهمیت زیادی که برای خانواده ی خود قائل هستند ولی رابطه با دوستان را ترجیح می دهند . اکثراً دخترها با مادر و دوستان خود صمیمی هستند، دوستان به دلیل درک بیشتر و هم صحبتی بیشتر و خانواده به دلیل وجود روابط عاطفی و احساسی، ولی در میان والدین مهمترین روابط در درجه ی اول رابطه با خانواده ذکر شده است و تنها در چند مورد علاوه بر خانواده بر روی دوستان هم تأکید شده است که البته در درجه دوم بعد از خانواده مورد اهمیت است به عنوان مثال : خانم 46 سال در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام روابط در زندگی شما از اهمیت بیشتری برخوردار است چنین می گوید “با خانواده، با دوست زیاد رابطه ندارم الان همه چیزم شده خانواده و بچه هام”. در حالی که پسر24 ساله ی  او در پاسخ به این سوال میگوید : “رابطه با دوست دخترم الان خیلی مهمه چون باهاش از همه راحت ترم، مشکلاتم رو و همه چیزم رو بهش میگم  بعضی چیزا هست که حتی با پدر و مادرم هم نمی تونم بگم ولی به اون میگم.”

     مورد بعدی مادری می­گوید: “در حال حاضر رابطه با اعضای خانواده چون همدیگرو دوست داریم و بیشتر از دیگران همدیگرو درک می کنیم”. اما دختر این مادر در رابطه با همین موضوع چنین گفته است:” رابطه با دوست پسرم، چون خیلی با هم صمیمی هستیم و هیچ وقت به هم دروغ نمی گیم”

نمونه دیگر مادری است که می گوید: “رابطه با خواهر و برادر و فامیل، چون نه دختر دارم نه شوهر 5 تا پسر دارم و اهل دوست و رفیق هم نیستم یا دنبال بدبختیهای بچه هام یا خونه ی  اقوام”. اما پسراو چنین گفته است: “رابطه با دوست دخترم و همکارام، دوست دخترم چون به مقدار زیادی دوستشون دارم و بعد همکاران که هفته ای یکبار با هم می ریم بیرون و یه تفریحی
می کنیم و هر چند شبی هم یکبار می رم خونه به مادرم سر می زنم چون با برادرام زیاد رابطه ی خوبی ندارم زیاد خونه نمی رم”

نمونه ی  بعدی یک مادر است. وی می گوید: “رابطه با خانواده در درجه ی اول اهمیت قرار دارد ولی خانواده ای که منو درک نمی کنه وعقایدم رو قبول نداره باعث می شه که بیشتر با دوستایی باشم که با هم هم عقیده هستیم”. دختر : ” رابطه با مادرم و دوست پسرم چون با مادرم هم عقیده نیستم و همش با من قهره و با امین به خاطر محبت و علاقه”

در برخی موارد والدین هم دوستانی دارند ولی روابطه با دوستان در
درجه ی دوم و بعد از خانواده برایشان اهمیت دارد. به عنوان مثال مادری
می گوید: “رابطه با خانواده در درجه ی  اول و بعد از اون دوستام، چون واقعاً مثل یه خواهر می مونن برام و خیلی جاها کمکم کردن”.  دختر این خانم نیز چنین گفته است: “رابطه با دوستام چون با اونها راحت ترم و بیشتر با هم حرف می زنیم”. مادر دیگری هم می گوید: “در درجه ی اول رابطه با خانواده، همسر و بچه ها و بعد رابطه با دوست چون هم تو زندگی و هم تو روحیه ی انسان تأثیر خوبی داره”. دخترش نیز کم و بیش با وی موافق است: “رابطه ی عاطفی با خانواده و دوستان رو ترجیح میدم به رابطه ی کاری چون رابطه ی کاری رو همه جا و تو هر شرایطی پیدا میکنی ولی رابطه ی خانوادگی یا یه دوست خوب رو سخت می تونی پیدا کنی”

همان­طور که ملاحظه می شود متولدین دهه ی شصت رابطه با دوستان و
علی الخصوص دوستانی که از جنس مخالف خود هستند را به روابط دیگر ترجیح میدهند در حالی که والدین آنها در درجه ی اول رابطه با افراد خانواده را ترجیح میدهند و تنها در چند مورد علاوه بر خانواده، از رابطه با دوستان نیز سخن گفتنه اند

4-2-2نقش مذهب در شکلدهی پیوندهای اجتماعی

درباره نقش مذهب باید گفته شود که اغلب جوانان دراین زمینه متناسب با خانواده خود رفتار نمی کنند چرا که جوانان را نمی توان مجبور به آدابی کرد که والدین به آن خو گرفته اند زیرا آنان پیش از آنکه شبیه والدین باشند متناسب با زمان خود هستند و آنچنان عمل می کنند و در بسیاری از مواقع
نمی خواهند تشریفات و آداب معمول را دنبال کنند. به عنوان مثال، برای گذراندن اوقات فراغت و یا درمواقع شکست و تنهایی یک جوان به جای پناه بردن به خدا به موسیقی ویا هم صحبتی با دوستانش به آرامش دست پیدا میکند. از بین مصاحبه شوندگان یکی از والدین بر این عقیده است که”هنگام تنهایی و ناراحتی به طرف سجادهام  میروم و با صحبت کردن با خدا احساس آرامش و سبکی زیادی میکنم”. این درحالی است که دختر24 سالهی  او بر این عقیده است که”در این مواقع به موسیقی گوش میدهم آن هم از نوع غیر مجاز مثل داریوش و آهنگهای غمگین دیگر یا اینکه منتظرم تا یکی بیاد دلداریم بده”. همین مسائل است که باعث می شود که بین والدین و فرزندان آنها فاصله ایجاد شود و جوان به محیطهای بیرون ازخانه علاقمند شود

       دختر24 ساله دراین زمینه می گوید: “مادر من یک زن مذهبی، متعصب و بسیار خشک است که تنها عقیده خودش برایش مهم است و همه چیز را در حجاب می بیند و سر این مسائل گاهی مدتهای بسیار طولانی با من صحبت
نمی کند و قهر است اما من دوست دارم خودم باشم ولی مادرم اجازه نمی دهد و دائماً با من در ستیز است که کجا باید بروم و کجا نباید بروم، چه طور لباس بپوشم، چه طور بخندم و ; ولی من نمیتونم تحمل کنم و اونجوری که خودم دوست دارم رفتار می کنم”

     یا درنمونه ای دیگر چنین بیان شده است: “مادرم خیلی مهربونه و دوستش دارم ولی گاهی وقتا با هم نمی سازیم ایشون اهل نماز و قرآن خوندن وهمین طور بسیار متعصب هستند و من بعضی وقتها تحت فشار خانواده به خصوص مادرم مجبور شدم کارهایی رو انجام بدم که دوست نداشتم و
عقیده ی خودم نبوده مثلاً چادر سرکنم، نماز بخونم و الکی ادای مومن ها رو دربیارم. البته شاید اگر زور و اجبار بالای سرم نبود علاقمند می شدم و خیلی بیشتر از مادرم به این کارها می پرداختم ولی همیشه زور و اجبار بوده”

جوان دیگری از فرزندان دهه ی  شصت می گوید: ” مادرم خیلی خوب و خیلی مهربونه ولی بشدت مذهبی. همیشه درحال نماز خوندن و دعاکردن و حجاب گرفتنه. فقط مشکلش اینه که خیلی گیر میده. همش میگه آرایش نکن، لاک نزن، با مرد غریبه صحبت نکن، دوست پسر نداشته باش ولی من همیشه کار خودم رو می کنم”

     مورد دیگر رابطه ی خود را با والدیناش چنین شرح می دهد: “مادرم زیاد اهل نماز و حجاب گرفتن نیست ولی پدرم عقاید محکمی داره. یه آدم مستبد، خودخواه، و بداخلاقه و همیشه با کارهای من مخالف بوده با ارتباطم با جنس مخالف، با لباس پوشیدنم، رفتارم و غیره ; ولی من هیچوقت اونجوری که اون خواست زندگی نکردم و به خاطر همین همیشه بچه بد و سرکشی بودم از نظر پدرم”. به همین ترتیب، اختلاف عقیده و سلیقه بین متولدین دهه ی 60 و والدینشان به شدت به چشم می خورد و این درحالی است که والدین درگذشته و در زمانی که خودشان نوجوان بودند کاملاً مطیع خانواده و گوش به فرمان آنها بودند و هیچ کس جرأت مخالفت یا ستیز با پدر و مادر خود را نداشت. به عنوان مثال، یکی از والدین مصاحبه شونده می گوید: “در گذشته پدر و مادر من هر دو متدین و مذهبی بودند و حتی از چیدمان خونه ی ما این موضوع به چشم میخورد. مادرم بیشتر وقتش رو قرآن می خوند و همیشه قرآن مادرم با اون چهارپایه چوبیش روی تاقچه بود و پدرم هم همیشه با تسبیحش مشغول ذکر گفتن بود و ما هم با توجه به محیط و فرهنگ خانوادمون رشد کردیم و هیچ وقت به مخالفت و ناسازگاری با والدینمون نمی پرداختیم و همیشه هم احترام می ذاشتیم و هم اطاعت می کردیم”. یکی دیگر از والدین رابطه ی خود را با پدر و مادرش چنین توصیف کرده است: “پدرم بسیار متدین بود و مادرم هم همین طور به طوری که هر روز من و خواهر برادرامو صبح برای نماز بیدار میکردند و از ما میخواستن همیشه حجابمون رو رعایت کنیم. تأثیر حرفها و صحبتهای اونها تا همین الاْن تو زندگی ما ها خودشو نشون میده ولی جوونای الاْن اصلاً گوش شنوا ندارند و اصلاً نمی خوان که گوش شنوا داشته باشند. قدیما احترام به پدر و مادر حرف اول و آخر رو میزد ولی الاْن دیگه نه ;”

“پدر و مادرم متدین بودند و نماز اول وقتشون ترک نمی شد. حروم و حلال سرشون می شد و ما به دلیل احترام زیاد گوش به فرمان اونها بودیم و همه چیز رو رعایت می کردیم “

     بنابراین، به این نتیجه می رسیم که یکی از تفاوتهای اصلی و اساسی بین متولدین دهه60 و والدینشان اختلاف عقیده و سلیقه ای است که در بین آنها به چشم می خورد. مخالفتها و نافرمانیهای فرزندان اکنون فراوان دیده میشود درحالی که در گذشته چنین اختلافی بین والدین و فرزندان به طور مشهود به چشم نمی خورده است و معمولاً فرزندان متناسب با فرهنگ و منش خانواده و والدین خود رفتار می کردند و به اندازه ی نسل جدید خواهان استقلال و آزادی نبودند

4-2-3تجربه های شکست و تنهایی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | پروژه های درسی | ایران پروژه | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل |