برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی همبستگی بین نتایج روشهای طیف نگاری مقاومت ظاهری، ASTM C1760 و چهارالکترودی در اندازهگیری مقاومت الکتریکی بتن pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی همبستگی بین نتایج روشهای طیف نگاری مقاومت ظاهری، ASTM C1760 و چهارالکترودی در اندازهگیری مقاومت الکتریکی بتن pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی همبستگی بین نتایج روشهای طیف نگاری مقاومت ظاهری، ASTM C1760 و چهارالکترودی در اندازهگیری مقاومت الکتریکی بتن pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی همبستگی بین نتایج روشهای طیف نگاری مقاومت ظاهری، ASTM C1760 و چهارالکترودی در اندازهگیری مقاومت الکتریکی بتن pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 12
چکیده:
در این تحقیق به بررسی نتایج روشهای طیف نگاری مقاومت ظاهری، ASTM C1760 و چهار الکترودی در اندازهگیری مقاومت الکتریکی بتنهای مختلف پرداخته شده است. روش اول، رایجترین در تحقیقات آزمایشگاهی، روش دوم تنها روشدارای دستور استاندارد و روش سوم، متداول در اندازهگیریهای کارگاهی است. به این منظور، 31 طرح مخلوط در نظر گرفته شده و اندازه گیری مقاومت الکتریکی با هر سه روش در سن 82 روزه انجام شده است. بررسیها نشان میدهد که اختلاف قابل اغماضی بین نتایج روشهای ASTM C1760 و طیف نگاری مقاومت ظاهری وجود دارد اما به طور معناداری، مقاومتهایالکتریکی اندازهگیری شده با روش استاندارد اندکی بزرگتر از روش طیف نگاری مقاومت ظاهری است. همچنین نتایج روش چهار الکترودی نیز به علت منابع خطای موجود، در حدود 341 درصد از روش استاندارد بزرگتر است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید