طرح (کارآفرینی) تأسیس آموزشگاه کامپیوتر pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح (کارآفرینی) تأسیس آموزشگاه کامپیوتر pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح (کارآفرینی) تأسیس آموزشگاه کامپیوتر pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طرح (کارآفرینی) تأسیس آموزشگاه کامپیوتر pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طرح (کارآفرینی) تأسیس آموزشگاه کامپیوتر pdf :

به منظور تاسیس یک آموزشگاه کامپیوتر می بایست ابتدا مجوزات مربوطه را از سازمان فنی و حرفه ای گرفت سپس می توان در مورد تهیه تجهیزات کار اقدام نمود مکان این مرکز می تواند اجاره شود زیرا آموزشگاه نیاز به مکانی با تجهیزات خاص ندارد و می تواند در هر مکانی احداث گردد سپس می توان به استخدام مربیان با تجربه پرداخت مربیان می بایست کارت مربی گری داشته باشند و در نهایت به ثبت نام کار آموزان و آموزش آنان می پردازیم پس از گذراندن دوره های آموزش کامپیوتر می توان به کارآموزان مدارکی از طرف سازمان فنی و حرفه ای داد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله Symbols Recognition in the Neighborhood Architecture pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Symbols Recognition in the Neighborhood Architecture pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Symbols Recognition in the Neighborhood Architecture pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Symbols Recognition in the Neighborhood Architecture pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Symbols Recognition in the Neighborhood Architecture pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

The most important mission by the neighborhood architecture is to upgrade the citizens’ tangible understanding concerning the environment and creation of social connection between people through this procedure. In the light of this mission, various factors exist, of which symbols are the most important. Through these symbols, a person may find a deep and radical connection between himself and the neighborhood. Individuals’ social presence in the residential environment has faded away due to the excess in contemporary architecture. In order to create new intimate spaces and renew this implication many architects and humanistic planners try to do research on the issue in psychological point of view in a symbolic or realistic way.The present article aims to recall the architecture stability factors in neighborhood and to examine the role of symbols in the past architecture continuity. In addition, our goal is to provide semiological senses in civil spaces design via considering implications as like symbols in a neighborhood scale, environmental understanding psychology, recognizing the sings in neighborhood, etc as well as to provide principles taken from field studies


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه های تمرکز نانوپزشکی کشور pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: 14

چکیده:

مدیریت فناوری، نیازمند فرآیندهایی است که با بکارگیری آنها اطمینان حاصل شود منابع و پتانسی لهای مرتبط با فناوری سازمان جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت به درستی تخصیص داده شده اند. به عبارت دیگر در دنیای کنونی همه سازمان ها با این پرسش مواجه هستند که با توجه به افزایش رقابت جهانی و نیز رشد و توسعه فناوری های جدید، چگونه م یتوانند ارزشی که از سرمای هگذاری در فناوری بدست م یآید را افزایش دهند؟ و چگونه در برابر کشش بازار و فشار فناوری، م یتوان بیشترین سود را از سرمای هگذاری فناوری بدست آورد؟ برای پاسخگویی به این سؤال ها سازمان ها، مستلزم بکارگیری ابزارهای مناسب هستند؛ در دهه های اخیر راهکارها و ابزارهای کمک کننده بسیاری به مدیران و تصمی مسازان معرفی شده است، یکی از این ابزارهای کمک کننده به مدیران سازمان ها، نگاشت مسیر فناوری می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی لزوم استفاده از نگاشت مسیر در صنعت نانو پزشکی و چگونگی استفاده از آن در جهت بهبود نقاط ضعف و بهره گیری از فرصتهای جدید خواهد بود. جامعه آماری تحقیق افراد متخصص در مدیریت فناوری نانوی کشور مرتبط با موضوع تحقیق می باشد. از آنجایی که تعداد آنها در سایت های رسمی 18 نفر مرتبط با موضوع تحقیق برآورد شده است. بنابراین روش نمونه گیری، سرشماری از خبرگان خواهد بود. همچنین تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله مروری بر فرهنگ ساده زیستی و سبک زندگی برخی از بزرگان دینی منطقه سنقر و کلیایی pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر فرهنگ ساده زیستی و سبک زندگی برخی از بزرگان دینی منطقه سنقر و کلیایی pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر فرهنگ ساده زیستی و سبک زندگی برخی از بزرگان دینی منطقه سنقر و کلیایی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مروری بر فرهنگ ساده زیستی و سبک زندگی برخی از بزرگان دینی منطقه سنقر و کلیایی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر فرهنگ ساده زیستی و سبک زندگی برخی از بزرگان دینی منطقه سنقر و کلیایی pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
دینی در جامعه نیاز و ضرورت امروز است و نباید از آن غافل شد علما و شخصیت های برجسته آنان دین محور و شکل گیری ارزش ها در جامعه هستند و معرفی آنان نیاز و ضرورت امروز جامعه است، عالمان دینی به مثابه چراغ های هدایت جامعه هستند که مسیر زندگی را روشن می کنند و بر جستگان این گروه باید بیش از شخصیت های دیگر که ادامه دهندگان راه انبیا و ائمه هستند، پیش تر به مردم معرفی شوند . شهرستان سنقر و اطراف آن به خصوص سنقر ازدیر باز به میمنت فضا و بزرگان مسکن عاشفان اهل بیت طاهرین رسول اکرم (ص) بوده و خواهد بود اصولا بلاد سنقر که شامل دو بخش کلیایی و فعله کری که سنقر د رآن بوده ، از روز اول جایگاه تشیع و عاشقان خاندان عصمت و طهارت بوده است . شهرستان سنقر و کلیایی، گهواره تمدن و در برگیرنده ی فرهنگ غنی و متعالی اسلامی و ایرانی از دیر باز به یمن وجودعلماء و اندیشمندانی بزرگ به سان خورشید بر فراز تاریخ درخشیده و آثارشان چراغ راه مونان و سالکان رهرو در طول اعصار و ادوار مختلف بودهد که با خدمات بزرگ خویش اسلام و تشیع را از گزند خوادث تحریف و تغییر نگاه داشته و برای معاصران و آیندگان، صراط مستقیم هدایت را ترسیم و هدف درست را نشان دادند. آنانی که با ترویج و تفسیر معارف و احادیث اهل بیت پیامبر(ص) مذهب ناجیه را معرفی و حجت را بر همه مردمان به خصوص مردم شریف منطقه تمام نمودند و بر سایر نحله های انحرافی خط بطلان کشیدند و با اریه آثار و خدمات ارزنده از خود در زمینه های مختلف ماندگار دریایی از نور پدید آورده که انوار درخشانشان آسمان تاریخ این مرز و بوم را تابان و تاریکی های جهل و نادانی را زدودهاست. اینان راه روشن و جراغ هدایت را برای نسل دوران خود و آیندگان در منطقه فروزان و پرفروغ نمودند و زمینه دین باوری و ولایتمداری در اتعقاد باطنی مردم به عرصه ظهور رسانده و شهر و دیارمان را به یمن با برکت خود به قم دوم مبدل ساخته اند . مردم و جوانان غیر تمند منطقه به تعصی ازوجودمبارک و رهنمودهای پیامتبر گونه این بزرگواران دین باوری و ولایت مداری خود را روز به روز پرنگ تر و با شور و علاقه و افر این اعتقاد قلبی خود را به رخ جهانیان می کشند . اگر تلاش و نعمت بی بدیع این علمان، فرزانگان، فرهیختگان و مفاخر در منطقه نمی بودند و مارا از علم و دانش ضریح زیبا و دلربا ی حقایق زایر نمی کردند و سینه های عطشناک را از زلال دریای معرفت سیراب و قلوب و دلهای تشنه و مشتاق معاف را خنکا نمی بخشیدند دل و وجودمان مقیم دل انگیز علم و دانش بی انتهای آنان نمی شد . بنابر این ثبت ، نگارش و بزرگداشت نام، اندیشه و سیره عالمان ، بزرگان و فرهنیحتگان منطقه به عنوان مرزبانان مکتب اسلام ناب محمدی (ص) بایسته و ضروری می باشد ، همان گونه که رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند : سوابق و افتخارات علمی و فرهنگی و سایر افتخارات تاریخی یک شهر نشان دهنده استعدادهایی است که درحال حاضر از آن استعدادها باید کمال استفاده بشود. من معتقدم در هر منطقه ای روی نام پر افتخار مفاخر و چهره های علمی و فرهنگی آن شهر تکیه کنیم ، و لذا با اعتقاد باطنی ، بزرگ داشت نام، اندیشه ، یاد و سیره علما ، بزرگان دینی و مفاخر منطقع که به عنوان مرزبانان اسلام ناب محمدی(ص) بر قلل بلند ایستاده و خرد از درک مقام و مرتبتشان عاجز است . با ارائه مقاله تحقیقی ، پژوهشی به تبیین و اشاعه ابعاد فکری و شخصیتی آنان در فکر و اعتقادات دینی مردم منطقه (سنقر) مبادرت شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله بازیهای محلی بوشهر pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازیهای محلی بوشهر pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازیهای محلی بوشهر pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازیهای محلی بوشهر pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازیهای محلی بوشهر pdf :

 

بازیهای محلی بوشهر،

آمیزه‌ای از ورزش و هنرهای نمایشی است و چنانچه در این زمینه تعمق گردد، می‌توان ریشه‌های عمیق فرهنگ مردمی را کشف کرد. اهمیت بازشناسی بازیهای محلی در اطلاع‌رسانی موث‍ّق از جنبه‌های مردم‌شناسی آن است. موقعیت فرهنگی یک قوم از دست رفته را می‌توان در هنر فولکلوریک آن جست‌وجو کرد. پژوهشگران و نویسندگان بیگانه، چندان رغبتی به نشان دادن ارزشهای فرهنگی مردمی، نداشته‌اند و فقط به جنبه‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی منطقه نظر داشته‌اند، چرا؟ چون در این جنبه خود را توانمندتر می‌دانستند.

اجتماعی بودن فرهنگ عامه در بوشهر، نشان از بافت غنی زندگی شهری و ا‌ِشراف بر فرهنگ و هنر آن زمان دارد. ما از این طریق به اوضاع و احوال مردم در دوران مختلف زندگی اجتماعی، توجه خواهیم کرد. حوادث تاریخی ـ اجتماعی ما در زمینه‌ای از فهم عامه رشد می‌کند و جهت اعتراض به ناسازه‌های اجتماعی، در آواها، رقصها و موسیقی بوشهر نمود می‌یابند.
ما می‌خواهیم این رشد فرهنگی را فقط از دیدگاه هنرهای دراماتیکی بررسی کنیم و دریابیم که این مردم فرهیخته، در صد سال یا شاید بیشتر، چگونه به حرکت، بیان و زبان خاص خود دست یافتند. شاخصهای تفکربرانگیز این هنر نمایشی، مردمی بودن آن است و این جنبه را باید از جنبه‌های بسیار قوی و قابل تعمق دانست.

بازیهای محلی بوشهر به دو بخش تقسیم می‌شود: 1ـ بازیهای شبانه 2ـ بازیهای روزانه.

بازیهای شبانه:

بازیهای شبانه همان‌گونه که از نام آنها پیداست به بازیهایی گفته می‌شود که رنگ و بویی شبانه داشتند و گویا نطفه آنها در گردهمایی شبانه جوانان و نوجوانان بسته شده است.
یکی از رویکردهای مهم مردم به بازیهای شبانه، بیشتر وضعیت اقلیمی و آب و هوایی بوده است. در شب، بازیها از تحرک بیشتری برخوردار بوده و مردم هم در این وضعیت بیکارتر و آماده‌تر بوده‌اند. به دلیل نبودن رادیو و تلویزیون، اذهان مردم در شکل بخشیدن به این بازیها بسیار مؤثر واقع می‌شده است. البته می‌بایست اشاره کرد که امروزه بازیهای محلی به دلیل رویکرد جامعه به ابزارهای مدرن، قواعد خود را از دست داده‌اند و تفکیک بازیهای شبانه و روزانه چندان آسان نیست.

 

بازیهای روزانه:
بازیهای روزانه تدبیر خاص خود را داشتند. این بازیها به نور کافی نیازمند بودند و تمام جزئیات آنها می‌بایست دیده می‌شد. بعضی از این بازیها پایبند اعتقاد سنتی بودند. برای مثال: بازی «ج‍ِزج‍ِزک Jez Jezak» یا «ج‍ِزبازی» به دلایل استفاده از درخت، در شب به ندرت بازی می‌شد، زیرا مردم اعتقاد داشتند که در شب درختان محل تجمع اجن‍ّه است.

چون در قدیم‌الایام در کوچه‌های بوشهر روشنایی نبود، بازیهای پرجمعیت به روز کشیده می‌شد. جایگاه اغلب بازیها در میدانها یا پس‌کوچه‌ها بود.
چیزی که در مرحله اول، بازی محلی را به نمایش نزدیک می‌کند، استفاده از مکانی باز، یا میدانگاهی است که از چهار طرف قابل دیدن بود. اندازه زمینی که انتخاب می‌شد بستگی به تعداد بازیگران داشت. یعنی از ابتدا (اوستای) بازی به فکر «میزانسن» بود. بیله‌ها یا گروهها یک اوستا داشتند. که این اوستا در حقیقت بازی‌گردان یا کارگردان گروه بود.

بازیها چه در شب و چه در روز یک پیش‌درآمد داشت که در تئاترهای کلاسیک، آن را «پرولوگ» می‌گویند. در این پیش‌درآمدها، ما از تعداد بازیگران با نامهایشان آشنا می‌شویم و آن زمانی است که اوستا وسط میدان یا صحنه می‌ایستد و فریاد می‌زند: «آمدی; آمدی» و بازیگرانی که از قبل تجمع کرده‌اند می‌گویند: «کی نیامده؟» اوستا در اینجا نام افراد غایب را تکرار می‌کند. افراد غایب یکی‌یکی از اطراف سر می‌رسند. در این پیش‌درآمد (پرولوگ) نوعی محاوره است. در اینجا دیالوگ وقتی که ظاهر می‌شود، افراد، خودبه‌خود تبدیل به بازیگر می‌شوند.

اینک، این بازیگران می‌خواهند ماجرایی را بازی کنند. این بازی دارای حرکت و بیان است. طرح یا پیرنگ بازی، همان موضوعی است که سینه به سینه آموخته‌اند، یعنی نوعی تئاتر سنتی یا محلی. بازیگران اغلب جنس مذک‍ّرند، اما این دلیل نمی‌شود که دختران بازیهای خاص خود را نداشته باشند.
در بازی محلی «سلام سلامون خاله‌تی» می‌توان به یک تجزیه تحلیل نمایشی رسید. این بازی از تمام قواعد تئاتر بهره می‌برد و تمام بازیگران آن دختران نوجوان هستند.

مضمون بازی «سلام سلامون خاله‌تی» صحنه‌هایی از یک خواستگاری است. طرح یا پیرنگ این بازی نمایشی، مربوط به گروهی است که به خواستگاری دختری می‌روند و می‌خواهند مادر دختر را راضی کنند. تکنیک بازی در این نمایش بسیار جالب است. ابتدا بازیگران به دو بیله (گروه) تقسیم می‌شوند: بیله اول با نام «مادر و پسرهایش» مشخص می‌شود

و بیله دوم با نام «دخترها و مادرشان». دخترهای بیله اول در نقش پسر ظاهر می‌شوند یعنی آنها به صورتی غریزی در قالب شخصیتی دیگر ظاهر می‌شوند. هر دو بیله در مقابل یکدیگر با سنگ‌ریزه خانه‌ای می‌سازند، در حقیقت صحنه خود را طراحی می‌کنند. اینک افراد هر دو بیله در جای خود قرار می‌گیرند و در حقیقت میزانسن خود را کشف می‌کنند. شروع بازی با حرکت مادر و پسرش به خانه دختر است تا از او خواستگاری کنند آنها وقتی که به خانه دختر می‌رسند با یکدیگر دیالوگ برقرار می‌کنند. دیالوگها به این ترتیب گفته می‌شود:

مادر داماد: سلام سلام‍ُن خاله‌تی»«مادر عروس: علیک سلام‍ُن خاله‌تی»و آنها در محاوره خود، اعلام می‌کنند که می‌خواهند یکی از دخترها را عروس کنند ولی مادر دختر مخالفت می‌کند و می‌گوید ما، زن نداریم، و سرانجام دخترها می‌گویند فعلاً پدرشان در خانه نیست و هر وقت آمد شما به خواستگاری بیایید. خانواده داماد لوازم عروس را آماده می‌کنند و سرانجام یکی از دخترها عروس می‌شود. مادر پسرها دوباره به خواستگاری می‌رود تا سرانجام همه دخترها عروس می‌شوند. یکی دیگر از بازیهای محلی دخترانه که جنبه نمایشی آن بسیار قوی است بازی «کلاچو» است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله تحلیل و بررسی قابلیت اعتماد پذیری دال های بتن آرمه تحت اثر نیروهای ناشی از انفجار pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل و بررسی قابلیت اعتماد پذیری دال های بتن آرمه تحت اثر نیروهای ناشی از انفجار pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل و بررسی قابلیت اعتماد پذیری دال های بتن آرمه تحت اثر نیروهای ناشی از انفجار pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل و بررسی قابلیت اعتماد پذیری دال های بتن آرمه تحت اثر نیروهای ناشی از انفجار pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل و بررسی قابلیت اعتماد پذیری دال های بتن آرمه تحت اثر نیروهای ناشی از انفجار pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

اساسا در هر مصالحی، وجود پارامترهای مقاومتی نامعین باعث نامعینی در نحوه توزیع آماری آن و متغیرهای توزیع آماری آن می گردد. در مورد سازه هایی که برای مقاومت در برابر بارهای انفجاری در نظر گرفته می شوند، خود بار نامشخص و نامعین می باشد، چنانچه پذیرفته شده است که پیش بینی نتایج حاصل از انفجار بسیار مشکل می باشد. با توجه به این اثرات اتفاقی که ناشی از نوع مصالح و هندسه بارگذاری سازه می باشند، ضروری است که برای انجام یک تحلیل به یک تخمین قابل اعتماد از پاسخ سازه ای بیانجامد، تمامی این موارد باید در نظر گرفته شوند، این مقاله، نتایجحاصل از یک تحقیق پارامتری را که برای بررسی در مورد دال های بتنی مسلح انجام شده، ارائه می دهد. برای قابل اعتماد بودن تخمین، توابع اجرایی بر پایه شکل پذیری مصالح، در صورت وجود جابجایی و حالات حدی کرنش بیشینه در نظر رگفته شده‌اند و برای اثبات کفایت SDOF در موردهای دال های پاره ای از شبیه سازی Monte Carlo استفاده شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخان


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخانه ای pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخانه ای pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخانه ای pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخانه ای pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 5
چکیده:
بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha یکی از گیاهان بومی مناطق غربی آفریقا با برگ های زیبا و طوقه ای است. تکثیر این گیاه به دلیل حساسیت برگ ها و پوسیدگی آنها در بسترهای کاشت نامناسب و آلوده، با مشکل مواجه است. در بهار 1931 طرحی در قالب کرت های کاملاً تصادفی با 19 تیمار و 5 تکرار به منظور بررسی تأثیر بسترهای کشت مختلف بر خصوصیات رویشی این گیاه زینتی انجام شد. بسترهای کاشتحاوی نسبت های مختلف ورمی کمپوست، پرلیت، خاک برگ و پیت خزه بود و صفت تعداد برگ از خصوصیات رویشی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه آماری نشان داد که بهترین بستر کاشت از نظر رشد رویشی مناسب و تولید گیاهچه های سالم و فاقد آلودگی، بستر پ رلیت + ورمی کمپوست بود. Harclerode 1393 هم در آزمایش خود بهترین ترکیب برای تولید گیاهچه های بنفشه آفریقایی را محیط بدون خاک آب مقطر استریل بدون هورمون های رشد تجاری دانست. Salvador و همکاران 2003 نیز پیت و بستر مخصوص بنفشه آفریقایی Vida Verde را بعنوان بستر مناسب معرفی کرده اند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: 6

چکیده:

تایید امضای برخط یکی از روشهای معروف برای تایید هویت است، برای تایید امضا باید شباهت بین دو امضا محاسبه شود. رگرسیون خطی یک روش مناسب برای محاسبه شباهت بین دو سیگنال است، ولی بر روی سیگنال های امضاهای برخط کهطول زمانی متفاوتی دارند قابل اعمال نیست. برای محاسبه شباهت بین دو امضا بوسیله رگرسیون خطی باید طول زمانی سیگنال- برای یکسانسازی طول زمانی سیگنالها سبب کاهش تمایز DTW های متناظر دو امضا یکسان شود. استفاده از الگوریتم معروفبین امضاهای اصلی و جعلی میشود، در این مقاله برای افزایش تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی، روشی بر مبنای کلونی مورچه هابرای یکسانسازی طول زمانی سیگنالها ارائه شده است. الگوریتم تایید امضای برخط بر مبنای کلونی مورچه ها بر روی مجموعه امضاهای 2004SVCآزمایش شده و نرخ خطای10/6%برای این الگوریتم بدست آمده است در حالی که با استفاده ازDTWنرخخطای14/2%بدست م یآید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله بررسی علل بروز ترک در سدهای خاکی مطالعه موردی علل بروز ترکهای طولی در تاج سد درودزن شیراز pd


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی علل بروز ترک در سدهای خاکی مطالعه موردی علل بروز ترکهای طولی در تاج سد درودزن شیراز pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل بروز ترک در سدهای خاکی مطالعه موردی علل بروز ترکهای طولی در تاج سد درودزن شیراز pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی علل بروز ترک در سدهای خاکی مطالعه موردی علل بروز ترکهای طولی در تاج سد درودزن شیراز pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی علل بروز ترک در سدهای خاکی مطالعه موردی علل بروز ترکهای طولی در تاج سد درودزن شیراز pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

سد درودزن در 85 کیلومتری شما ل غربی شیراز قرار دارد . این سد از نوع خاکی همگن با پوشش سنگریزه است .ارتفاع این سد 57 متر و روی رودخانه کر در حوزه آبریز دریاچه بختگان واقع شده است . طی سالهای اخیر ترکهای طولی در تاج سد و در ناحیه تکیه گاه سمت چپ پدیدار شده است . در این مقاله رفتارنگاری سد در طول سالهای استفاده موردتحقیق و بررسی دقیق قرارگرفته است . مطالعات نشان می دهد که زه کنترل نشده ای که در زیر تکیه گاه سمت چپ بوجود آمده است می تواند یکی از دلایل بروز ترکهای طولی در تاج سد باشد . آزمایشات و ممشاهدات عینی دلالت بر این دارد که زمان وقو ع ترکها بایستی بعد از تزریق تکمیلی انجام شده در تکیه گاه مربوطه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه عملیات تزریق در زمان و مکان نامناسب موجب انحراف جریان آب از تکیه گاه به سمت بدنه سد گردیده و تجمع آب درناحیه مزبور منجر به شروع ناپایداری و بروز ترکها در تاج سد گردیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

مقاله بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و رویشی پده در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و رویشی پده در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و رویشی پده در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و رویشی پده در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و رویشی پده در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

گونه پده (Populus euphratica یکی از مهم ترین درختان در مناطق گرم و خشک است که در ایران رویشگاه دارد و تحمل خوبی در برابر دامنه زیاد درجه حرارت و شوری خاک دارد. بمنظور تعیین صفات مرفولوژیکی و رویشی قلمه های گونه پده در خزانهایستگاه تحقیقات بیایان گرمسار، بدین منظور قلمه های تهیه شده از 16 رویشگاه طبیعی کشور با خصوصیات اکولوژیکی مختلف در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی کشت گردیدند. نتایج مربوط به تجزیه وتحلیل نشان داد که اختلاف معنی داری برای صفات حداکثر پهنا برگ، طول برگ، قطر یقه و ارتفاع وجود داشته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | پروژه های درسی | ایران پروژه | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل |