برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیرآب خندان کردن پسته بر میزان آلودگی به قارچ Aspergillus flavus pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیرآب خندان کردن پسته بر میزان آلودگی به قارچ Aspergillus flavus pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیرآب خندان کردن پسته بر میزان آلودگی به قارچ Aspergillus flavus pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیرآب خندان کردن پسته بر میزان آلودگی به قارچ Aspergillus flavus pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

بمنظور مطالعه میزان آلودگی پسته های دهان بست و آب خندان به قارچهای گروه A. Flavus تعداد 6 نمونه 3 کیلوگرمی پسته دهان بست از رقم احمد آقایی نمونه برداری شد. یک نمونه بعنوان شاهد وپنج نمونه دیگر در مدت زمان های 1و 2و 3و 4و 5 روز در آب یخ خیسانیده شد (در سه تکرار). سپس بطور مکانیکی خندان و در آفتاب خشک گردید. وبمنظور تعیین میزان آلودگی به قارچ A. flavus 100 گرم از هر نمونه مغز وسپس آسیاب وارزیابی انجام گرفت. نمونه ها پس از آسیاب به روش کشت رقتی در رقتهای 1- 10 و 2- 10در سطح پتری های حاوی محیط کشت اختصاصی AFPA) Aspergillus Flavus Parasiticus Agar )کشت گردید.دو تا سه روز بعد از کشت ، کلنی های قارچ A. flavus رشد کرده در سطح پتری ها ، شناسایی و شمارش گردید و با شمارش کلنی های قارچ A. flavus در سطح پتری های مختلف ، اختلاف میانگین تعداد کلنی قارچ توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در نمونه های مختلف با هم مقایسه شد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بر خلاف انتظار ،آب خندان کردن پسته تاثیری در میزان آلودگی به قارچ A flavus ندارد ، چرا که حتی پنج روزپس از خیسانیدن پسته های دهان بست در آب هیچگونه آلودگی به قارچ A.flavus مشاهده نگردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید