برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازی عددی پخش مواد آلاینده همراه جریان آب در یک محیط متخلخل pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازی عددی پخش مواد آلاینده همراه جریان آب در یک محیط متخلخل pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدلسازی عددی پخش مواد آلاینده همراه جریان آب در یک محیط متخلخل pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازی عددی پخش مواد آلاینده همراه جریان آب در یک محیط متخلخل pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
تعداد صفحات: 4
چکیده:
دراین مقاله پخش مواد آلاینده همراه جریان آب دریک محیط متخلخل با استفاده ازمدلسازی عددی مورد بررسی قرارگرفته است به منظور توسعه مدل عددی معادلات پیوستگی و مومنتوم و انتقال جرم درمحیط متخلخل اشباع استخراج شده است گسسته سازی معادلات به روش حجم محدود انجام گرفته و برای حل معادلات مومنتوم از الگوریتم حل توام سرعت فشار موسوم به سیمپل استفاده گردیده است صحت نتایج مدل عددی توسعه داده شده با استفاده ازداده های آزمایشگاهی و عددی پیشین ارزیابی شد که تطابق خوبی میان آنها مشاهدگ ردید درانتها پارامترهای مهم موثر برپخش و انتقال مواد آلاینده مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب بود که با افزایش ضریب پخش دامنه آلودگی افزایش یافته و پدیده پخ ش برانتقال آلودگی غلبه نموده است کاهش ضریب تخلخل موجب کاهش انتقال آلودگی گردیده و افزایش سرعت موجب افزایش پدیده انتقال آلاینده گشته اما دامنه ابرآلودگی را کاهش داده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید