برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر عوامل کاری و غیرکاری بر کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق شمال استان کرمان pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر عوامل کاری و غیرکاری بر کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق شمال استان کرمان pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر عوامل کاری و غیرکاری بر کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق شمال استان کرمان pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر عوامل کاری و غیرکاری بر کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق شمال استان کرمان pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: 11

چکیده:

موفقیت هر سازمان کاملاً وابسته به این است که آن سازمان چگونه نیروی انسانی خود را جذب کند ، آنها را تحریک کرده و نیروی کار خود را حفظ نماید. در دنیای پویا و پرتلاطم امروزی سازمان های باید انعطاف پذیرتر و آگاهتر باشند به گونهای که کاملاًآمادگی برای پیشرفت و بهبود بهره وری کارکنان خود داشته باشند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل متغیر کاری و غیر کاری با کیفیت زندگی کاری میباشد. پیش بینی می شود که نتیجه حاصل از این تحقیق ارائه اطلاعات مفید به سطح مدیریتارشد در سازمان ها برای برنامه ریزی سیاست های مناسب باشد که از طریق آن رضایت کارکنان از زندگی کاریشان را افزایش دهد.مخاطبان این پژوهش همگی مدیران و کارمندانی هستند که در شرکت توزیع برق شمال استان کرمان کار می کنند. برای جمع آوری دادههای این پژوهش بهطور منسجم از پرسشنامه و نیز برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش ضریب همبستگی پیرسوناستفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد که هر دو عامل متغیرهای کار متغیرهای غیر کاری در تعیین کیفیت زندگی کاری مهم است.و رابطه معناداری بین عوامل آن وجود دارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید