برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کانیشناسی و مطالعات زمینشناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کانیشناسی و مطالعات زمینشناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کانیشناسی و مطالعات زمینشناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کانیشناسی و مطالعات زمینشناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

سنگهای دگرگونی درجه ضعیف و متوسط شامل اسلیت، فیلیت و بعضا شیستها قسمت اعظم رخنمونهای سنگی منطقه بزوشک را تشکیل میدهند. در قسمتهایی از رخنمونهای سنگی اکسیدهای آهن که بیشتر شامل هماتیت و لیمونیت میشود نمایان است که نمونهبرداری از آنها صورت گرفته است. اساس این مطالعه بر پایه اکتشافات ژئوشیمیایی در محیط سنگی و رسوبات رودخانهای استوار میباشد. در مجموع تعداد 87 نمونه از رسوبات رودخانهای و 73 نمونه سنگی برداشت شد. از میان این نمونهها حداکثر آنومالی عنصر طلا، نقره و مس در سوبات رودخانهای، مربوط به نقطه 44/1 در محدوده بازه معدن در جنوب غرب روستای بزوشک میباشد. مقادیر طلا، نقره و مس در نمونه به ترتیب برابر با ppb218 ، ppb96 ، و ppm452 میباشد. اما در نمونههای سنگی مقدار چهار عنصر با ارزش طلا، نقره، مس آهن بالا میباشد نمونه های MI-BZ- 2,4,10,12,16,18,20 دارای آنومالی طلا و نقره، نمونه های 3,4,11,12,13,18,31,32,36 – MI-BZ همگی دارای از یک درصد مس هستند. در مورد این نمونهها، حداکثر مقدار طلا مربوط به نمونه شماره 10 – MI-BZ برابر با ppb 1167 است. حداکثر مقدار نقره مربوط به نمونه شماره 10 – MI-BZ و 36 – MI-BZ به ترتیب برابر با ppb5454 و ppb 4279 میباشد. در سه نمونه محدوده بزوشک در نمونههای مینرالیزه، میزان آهن بالای 30 درصد مشاهده شده است. با توجه به مطالعات XRD آهن در این محدوده از نوع هماتیت و مگنتیت است .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید