برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخانه ای pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخانه ای pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخانه ای pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی بسترهای کاشت مختلف بر رشد گیاهچه های بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha در شرایط گلخانه ای pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 5
چکیده:
بنفشه آفریقایی Saintpolia ionantha یکی از گیاهان بومی مناطق غربی آفریقا با برگ های زیبا و طوقه ای است. تکثیر این گیاه به دلیل حساسیت برگ ها و پوسیدگی آنها در بسترهای کاشت نامناسب و آلوده، با مشکل مواجه است. در بهار 1931 طرحی در قالب کرت های کاملاً تصادفی با 19 تیمار و 5 تکرار به منظور بررسی تأثیر بسترهای کشت مختلف بر خصوصیات رویشی این گیاه زینتی انجام شد. بسترهای کاشتحاوی نسبت های مختلف ورمی کمپوست، پرلیت، خاک برگ و پیت خزه بود و صفت تعداد برگ از خصوصیات رویشی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه آماری نشان داد که بهترین بستر کاشت از نظر رشد رویشی مناسب و تولید گیاهچه های سالم و فاقد آلودگی، بستر پ رلیت + ورمی کمپوست بود. Harclerode 1393 هم در آزمایش خود بهترین ترکیب برای تولید گیاهچه های بنفشه آفریقایی را محیط بدون خاک آب مقطر استریل بدون هورمون های رشد تجاری دانست. Salvador و همکاران 2003 نیز پیت و بستر مخصوص بنفشه آفریقایی Vida Verde را بعنوان بستر مناسب معرفی کرده اند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید