برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: 6

چکیده:

تایید امضای برخط یکی از روشهای معروف برای تایید هویت است، برای تایید امضا باید شباهت بین دو امضا محاسبه شود. رگرسیون خطی یک روش مناسب برای محاسبه شباهت بین دو سیگنال است، ولی بر روی سیگنال های امضاهای برخط کهطول زمانی متفاوتی دارند قابل اعمال نیست. برای محاسبه شباهت بین دو امضا بوسیله رگرسیون خطی باید طول زمانی سیگنال- برای یکسانسازی طول زمانی سیگنالها سبب کاهش تمایز DTW های متناظر دو امضا یکسان شود. استفاده از الگوریتم معروفبین امضاهای اصلی و جعلی میشود، در این مقاله برای افزایش تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی، روشی بر مبنای کلونی مورچه هابرای یکسانسازی طول زمانی سیگنالها ارائه شده است. الگوریتم تایید امضای برخط بر مبنای کلونی مورچه ها بر روی مجموعه امضاهای 2004SVCآزمایش شده و نرخ خطای10/6%برای این الگوریتم بدست آمده است در حالی که با استفاده ازDTWنرخخطای14/2%بدست م یآید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید