برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازی تقاطع چراغ داربااستفاده ازتئوری صف pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازی تقاطع چراغ داربااستفاده ازتئوری صف pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدلسازی تقاطع چراغ داربااستفاده ازتئوری صف pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازی تقاطع چراغ داربااستفاده ازتئوری صف pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 9
چکیده:
یکی از مهمترین ملاکهای کارایی شبکه های حمل و نقل، پویایی و صرفه جویی در وقت کاربران است. در ترافیک، صف ها محل هایی هستند که کاربران را ناخواسته مجبور به کاهش سرعت و توقف می کنند. از جمله مهمترین و بیشترین صفهای هر شهر، صفهای ناشی از کنترل تقاطعهای همسطح با چراغ راهنمایی میباشد. هدف این پژوهش استفاده از تئوری صف برای مدلسازی و تحلیل صفها در تقاطعهای چراغدار میباشد. با مطالعه پیرامون تئوری صفها روابط جدیدی ارائه میدهیم که توسط آنها میتوان از تئوری صف در تقاطع چراغ- دار استفاده نمود. پس از توصیف مدل، جهت بررسی امکانپذیری و ارزیابی مدل ارائه شده، داده های تقاطعی واقعی بهعنوان ورودی های مدل، استفاده شده و نتایج با نتایج حاصل از نرمافزار برای همان تقاطع و همچنین با مشاهدات مقایسه میشود و نتایج تحلیل میگردد. نتایج بدست آمده امکان پذیری استفاده از مدل برای تقاطع های چراغدار را تا حد قابل قبولی نشان دادند و اختلافات جزئی بین مدل و نرم افزار ناشی از تفاوت توزیعهای ورود نتیجه گیری شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید