برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان شهر خلخال pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان شهر خلخال pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان شهر خلخال pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان شهر خلخال pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد صفحات: 9

چکیده:

سالمندی مرحله ای از تکامل انسان می باشد که دراین مرحله باید به توقعات و انتظار سالمندان برای افزایش سطح سلامت و ارتقا کیفیت زندگی آنان اهمیت داده شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان انجام گرفته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی ازنوع مقطعی بود که برروی 200 نفر از سالمندان شهر خلخال که از نظر ذهنی هوشیار بودند انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای بود و از ابزار پژوهش شامل گونه فارسی پرسشنامه the short Health Survey (SF-36) Form استفاده شد همچنین اطلاعات مربوط به بیماریهای مزمن از طریق مصاحبه گردآوری شد برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی آزمون تی – تست و ANOVA استفاده شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید