برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارتباط پلی مورفیسم M55V ژن SUMO4 در بیماران دیابتی تیپ 2 و افراد سالم pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط پلی مورفیسم M55V ژن SUMO4 در بیماران دیابتی تیپ 2 و افراد سالم pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارتباط پلی مورفیسم M55V ژن SUMO4 در بیماران دیابتی تیپ 2 و افراد سالم pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط پلی مورفیسم M55V ژن SUMO4 در بیماران دیابتی تیپ 2 و افراد سالم pdf :

مقاله ارتباط پلی مورفیسم M55V ژن SUMO4 در بیماران دیابتی تیپ 2 و افراد سالم pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد 1389 در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه 42 تا 48 منتشر شده است.
نام: ارتباط پلی مورفیسم M55V ژن SUMO4 در بیماران دیابتی تیپ 2 و افراد سالم
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله پلی مورفیسم
مقاله جهش ژن
مقاله آنزیم محدودگر
مقاله ژن sumo4

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اخیرا مشخص شده که ژن sumo4 در کلیه بیان می شود. واریانت M55V ژن sumo4که با جایگزینی اسیدامینه والین به جای متیونین در موقعیت 55 همراه می باشد، سبب تحریک و القای فاکتور هسته ای کاپای بتا (NFKB) می گردد. این فاکتور در پاتوژن بسیاری از بیماریها از جمله دیابت نقش بسیار مهمی دارد.
روش کار: ژنوتیپ های
Sumo4 در 50 نفر بیمار دیابتی تیپ 2 و 50 نفر کنترل بروش PCR و هضم آنزیمی توسط آنزیم محدودگر TspR1 مورد مطالعه مقطعی قرار گرفت. غلظت سرمی قند افراد بیمار و کنترل بروش آنزیمی تعیین گردید. در این مطالعه از آزمونT-Student و آزمون آماریChi-square استفاده شد.
یافته ها: در افراد گروه های کنترل و بیمار فراوانی ژنوتیپ ها به ترتیب
%26AA و %20، %50AG و %44 و GG نیز %24 و %36 به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این مطالعه پیشنهاد می کند که بین واریانت M55V ژن Sumo4 و بیماری دیابت تیپ II رابطه معنی داری وجود ندارد و واریانت M55V ژن Sumo4 یک فاکتور خطرزا برای بیماری دیابت تیپ II محسوب نمی گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید