برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین الگوی مصرف انرژی به منظور مدیریت انرژی درکشت نیشکر درجنوب ایران pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین الگوی مصرف انرژی به منظور مدیریت انرژی درکشت نیشکر درجنوب ایران pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعیین الگوی مصرف انرژی به منظور مدیریت انرژی درکشت نیشکر درجنوب ایران pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین الگوی مصرف انرژی به منظور مدیریت انرژی درکشت نیشکر درجنوب ایران pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

این مطالعه جهت تعیین الگوی مصرف انرژی درکشت و صنعتهای هفت گانه اطراف اهواز و بررسی سیرمصرف انرژی با استفاده از شاخصهایانرژی انجام شده است ابتدا با مشخص کردن چگونگی کارونحوه انجام عملیات کمیت های مصرف انرژی درکشت و صنعت های فوق مشخص گردید سپس با استفاده از شاخصهایا نرژی به ارزیابی بهره وری انرژی سیستم و مقبولیت محیط زیستی از نظر مصرف انرژی پرداخته شد نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بیشترین اختلاف درانرژی مصرفی بین مزارع پلنت و راتون دربخش تهیه زمین و کاشت میباشد به دلیل اینکه درمزارع راتون نیاز به عملیات تهیه زمین نبوده و فقط این مرحله شامل عملیات رانونینگ می باشد همچنین مزارع راتون نیاز به کاشت مجدد نداشته و از رویش مجدد گیاه دراین بخش استفاده میگردد اما دریکسان بودن عملیات داشت درراتونهای مختلف می تواند یکی از علل مهم کاهش درانرژی خروجی سیستم باشد زیرا درهر راتون نیاز بیشتر به مبارزه با آفت ها و تغذیه مناسبتر زمینهای تحت پوشش احساس میشود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید