برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مقاومت ژنوتیپ های جدید گلرنگ تحت رژیم رطوبتی با استفاده ازشاخصهای فیزیولوژیک pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقاومت ژنوتیپ های جدید گلرنگ تحت رژیم رطوبتی با استفاده ازشاخصهای فیزیولوژیک pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مقاومت ژنوتیپ های جدید گلرنگ تحت رژیم رطوبتی با استفاده ازشاخصهای فیزیولوژیک pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مقاومت ژنوتیپ های جدید گلرنگ تحت رژیم رطوبتی با استفاده ازشاخصهای فیزیولوژیک pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
به منظوربررسی تحمل ژنوتیپ های گلرنگ نسبت به خشکی ازمایشی بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید سطوح خشکی بصورت پتانسیلهای رطوبتی خاک 0/5 اتمسفر بعنوان شاهد fc و 3/5 اتمسفر به عنوان تنش خشکی فاکتور اصلی و ژنوتیپ های گلرنگ صفه گلدشت Mec12 ،411 ، Mec50 ، Mec141 ، C44 و پدیده و kw2 به عنوان فاکتور فرعی بودکه پس ازگلدهی اعمال گردیدند شاخصهای مقاومت به خشکی SSI ، STI ، TOL ، MP ، GMP ، HARM محاسبه شد نتایج حاصل ازتجزیه های اماری نشان داد شاخصهای فوق همبستگی بسیاری با عملکرددرشرایط مطلوب و تنش خشکی دارد همچنین ژنوتیپ های C44 ، Padideh ، Kw2 باتوجه به ارزیابی شاخصهای tol,SSI میتوانند مقاوم به تنش خشکی باشند بنابراین تنها این شاخصها برای انتخاب ژنوتیپ های مقاوم کافی نیست و عوامل دیگری همچون نوع گیاه و شرایط محیطی میتواند موثرباشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید