برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت مربی گری پارادیم قرن 21 در کیفیت خدمات نظام سلامت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت مربی گری پارادیم قرن 21 در کیفیت خدمات نظام سلامت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدیریت مربی گری پارادیم قرن 21 در کیفیت خدمات نظام سلامت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت مربی گری پارادیم قرن 21 در کیفیت خدمات نظام سلامت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 8
چکیده:
مدیران امروزی، در عصری کار میکنند که سلامتی یکی از مهمترین دغدغه های بشر و ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در کلیه زمینه ها در زمره اولویت هایاساسی هر سازمان بشمار میرود. بخش بهداشت و درمان، به لحاظ اهمیت نوع خدمات و سر و کار داشتن با سلامت و جان انسانها، اعتلای مدیریت آن وکیفیت خدمات و تضمین آن برای نظام بهداشت و درمان و مردم بطور فزاینده و مداوم مورد توجه قرار گرفته است..در بخش خدمات بهداشتی ، موضوعکیفیت دارای جایگاه ویژه ای است . زیرا وظیفه و رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه برعهده این بخش است .در حال حاضر ، مبحث کیفیت در مراقبت های بهداشتی درمانی طلایه دار توجهات حرفه ای ، سیاسی و مدیریتی است ، زیرا نه تنها به عنوان ابزاری برایرسیدن به پشتیبانی بیشتر ، مزایای رقابتی و سودآوری طولانی مدت در نظر گرفته می شود ، بلکه به عنوان رویکردی جهت رسیدن به پیامدهای بهداشتیدرمانی برای ارباب رجوع مطرح می شود و در نتیجه کیفیت خدمات می تواند یک راهبرد مهم برای سازمان های بهداشتی درمانی تلقی گردد. ارائهدهندگان خدمات بهداشتی درمانی باید برای تغییرات آرمانی خود شایستگی های خود را نشان دهند و این کار را در پیاده سازی مدیریت مربیگری دیدندتا آموزش ببینند و به نحو موثرتری بتوانند کارمندان و بیماران را مدیریت کنند. مربیگری ، ابزاری اساسی در انتقال واقعیات است. سازمانهای بهداشتیپیش از گذشته باید بر مدیریت مربی گری در ارائه کیفیت خدمات به بیماران و مدیریت کارکنان با موفقیت به پیش روند و بر مشکلات گذشته فائق آیند:به نظر میرسد مدیران ، مدیریت مربی گری و کارهای تیمی در بیمارستانها را بخوبی اجرا ننموده و این ممکن است عللی مانند فرهنگ سازمانی حاکم بربیمارستان، تفاوت در بخشها ، بالا بودن بیش از حد انتظارات کارکنان و عوامل دیگر داشته باشد. با توجه به مطالب و یافته های این پژوهش بنظر میرسد سبک مدیریت در بیمارستان ، مدیریت استبدادی- خیرخواهانه با محوریت تیم گرایی بوده تا رضایت کارکنان و در نهایت رضایت مشتریان در دریافتبهتر کیفیت خدمات برآورده شود. این مقاله به بررسی مدیریت مربیگرایی با کیفیت خدمات نظام سلامت بصورت مروری پرداخته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید