برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل آماری کاربرد مقادیر متفاوت سرباره های کوره اکسیژنی (BOF) و قوس الکتریک(EAF) در مخلوط های آسفالتی و پیشنهاد درصد بهینه جایگزینی در مخلوط آسفالتی pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل آماری کاربرد مقادیر متفاوت سرباره های کوره اکسیژنی (BOF) و قوس الکتریک(EAF) در مخلوط های آسفالتی و پیشنهاد درصد بهینه جایگزینی در مخلوط آسفالتی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل آماری کاربرد مقادیر متفاوت سرباره های کوره اکسیژنی (BOF) و قوس الکتریک(EAF) در مخلوط های آسفالتی و پیشنهاد درصد بهینه جایگزینی در مخلوط آسفالتی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل آماری کاربرد مقادیر متفاوت سرباره های کوره اکسیژنی (BOF) و قوس الکتریک(EAF) در مخلوط های آسفالتی و پیشنهاد درصد بهینه جایگزینی در مخلوط آسفالتی pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
تداوم تامین حجم زیاد مصالح سنگی مورد نیاز احداث جاده ها یشکورازکوه ها یا بستررودخانه ها خطری جدی ازلحاظ زیست محیطی به شمار می رود ازاین رو استفاده ازمصالحی نظیرسرباره فولاددرکشور ازاهمیت ویژه ای برخوردار است ازآنجا که درتحقیقات گذشته درزمنیه استفاده ازسرباره مقایسه ای بین انواع سرباره صورت نگرفته دراین تحقیق به منظور یافتن نسبت بهینه ترکیب مصالح سرباره ای و سنگدانه هایآ]کی بخش درشت دانه مصالح آهکی به ترتیب با 25و50و75و100 درصد سرباره نوع BOF EAF جایگزین گردید و پس ازبررسی خصوصیات مصالح سنگدانه ای آهکی و سرباره فولادبااستفاده ازتجهیزات پراش اشعه ایکس XRF و میکروسکوپ الکترونیSEM پارامترهای آزمایش مارشال برای نمونه های آسفالتی موردآزمایش ارزیابی شد نتایج آزمایش نشان داد که استفاده ازسرباره فولاد درمخلوط آسفالتی برحسب میزان ردصد سرباره موجب افزایش معنی دارپارامتراستقامت مارشال وزن مخصوص و کاهش روانی نمونه ها میگردد جایگزینی کل بخش مصالح سرباره ای منجر به افزایش بیش ازحدقیرگردید ولی جایگزینی تا 80درصد ازمصالح درشت دانه آهکی با مصالح سرباره ای علیرغم افزایش 15درصدی درمیزان قیربهینه پارامترهای مارشال به میزان قابل توجهی بهبود می یابد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید