برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیلی بر طراحی و اجرای مالیات زیست محیطی واکاوی مؤلفههای: تعلق مالیات، مالیاتهای غیرمستقیم و مالیات پیگو pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیلی بر طراحی و اجرای مالیات زیست محیطی واکاوی مؤلفههای: تعلق مالیات، مالیاتهای غیرمستقیم و مالیات پیگو pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیلی بر طراحی و اجرای مالیات زیست محیطی واکاوی مؤلفههای: تعلق مالیات، مالیاتهای غیرمستقیم و مالیات پیگو pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیلی بر طراحی و اجرای مالیات زیست محیطی واکاوی مؤلفههای: تعلق مالیات، مالیاتهای غیرمستقیم و مالیات پیگو pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 11
چکیده:
اگر آسیب وارده به صورت تخریب یک کالای عمومی زیست محیطی مانند هوا باشد مالیات نشان دهنده زیان نهایی این تخریب است که جامعه میپردازد یا مجموع هزینههایی که کلیه کارگزاران موجوددر اقتصاد متحمل می شوند. در یک دنیای ایده آل چنین مالیاتی یک مالیات پیگویی است که به صور غیرمستقیم اعمال میشود و سازگار با شرایط بازار است و هر گونه اهداف درآمدی یا توزیعی میبایست از طریق مالیات های یکجا بر مصرف یا تولید برآورده شود. اما نکتهای که در اینجا وجود دارد آن است که چگونه میتوان زیان نهایی اجتماعی را محاسبه نمود. ممکن است که مالیات بخواهد رفتار زیست محیطی را تغییر دهد اما میتواند در عین حال درآمدهای قابل توجهی را نیز حاصل نماید. چنین درآمدهایی برای دولت مطلوب میباشد زیرا دولت می تواند به عنوان یک منبع مطمئن مالی به آن تکیه کند و از این طریق سایر مالیات های اختلالی را که باعث افت کارآیی میشوند کاهش دهد مانند مالیات بردرآمد و مالیات های غیر دستمزدی بر کارفرمایان در این مقاله بهصورت کتابخانهای به طراحی و اجرای مالیات زیست محیطی پرداخته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید