برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تولید کود بیولوژیک از پساب پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون با استفاده از فرآیند تصفیه بیولوژیکی هوازی pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تولید کود بیولوژیک از پساب پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون با استفاده از فرآیند تصفیه بیولوژیکی هوازی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تولید کود بیولوژیک از پساب پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون با استفاده از فرآیند تصفیه بیولوژیکی هوازی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تولید کود بیولوژیک از پساب پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون با استفاده از فرآیند تصفیه بیولوژیکی هوازی pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
در این تحقیق به کمک میکروارگانیسم ها تصفیه پساب پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون انجام گردید.در این فرایند از تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک صافی چکنده استفاده گردید .تفاوت این فرایند با فرایند های متداول تصفیه هوازی پساب در این است که در آن از یک باکتری متانوتروف استفاده شده است بهینه سازی پارامتر های موثربرفرایند تصفیه پساب دراین تحقیق به روش یک متغیر در هر مرحله با بررسی ارر میزان غلظت منابع آمونیوم، فسفر و متانول انجام شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که شرایط بهینه برای تصفیه پساب شامل استفاده ار میزان تلقیح 730 گرم بر لیتر، غلظت سولفات آمونیوم 733 گرم بر لیتر و غلظت فسفات سدیم 733 گرم برلیتر می باشد که با اعمال این شرایط میزان آلودگی فاضلاب تا سطح استاندارد کاهش می یابد. و فا ضلاب حاصل را می توان به عنوان کود بیولوژیک جهت مصارف کشاورزی بکار برد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید