برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کمینه کردن پاسخ پیچشی ساختمانهای نامتقارن تحت حرکات نزدیک گسل با استفاده از پالس معادل pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کمینه کردن پاسخ پیچشی ساختمانهای نامتقارن تحت حرکات نزدیک گسل با استفاده از پالس معادل pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کمینه کردن پاسخ پیچشی ساختمانهای نامتقارن تحت حرکات نزدیک گسل با استفاده از پالس معادل pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کمینه کردن پاسخ پیچشی ساختمانهای نامتقارن تحت حرکات نزدیک گسل با استفاده از پالس معادل pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در این مقاله به بررسی تأثیرات حرکات نزدیک گسل وپالس معادل برپاسخ لرزه ای مدلهای سازه ای پرداخته شده است . درمدلهای سازه ای عناصرمقاوم لرزه ای دیوارهای برشی هستند ، که باتوجه به مفاهیم جدیدرفتارغیرخطی وتخصیص مقاومت به عناصر مقاوم ،توزیع های مختلفی ازمقاومت و سختی درعناصرمقاوم منظورمیگردد.درنتیجه مراکزسختی ومقاومت متفاوتی ایجاد خواهد شد . تأثیر دومدل رفتاری ، متداول آیین نامه ای و واقعی ، بر پاسخ ها بررسی گردید . جهت معادلسازی مولفه عمود بر گسل از پالس سینوسی معادل استفاده گردید. برای مولفه عمود نیاز شکل پذیری جابجایی افزایش می یابد . در حالیکه برای پالس معادل ، نحوه ، Tp، برگسل ، باافزایش پریودپالس تغییرات نیازهای شکل پذیری مشابه حالت قبل نمی باشد . علیرغم تفاوت نحوه تغییرات نیازهای شکل پذیری
جابجایی در مولفه عمود بر گسل وپالس معادل ، لیکن تغییرات نیازچرخشی پالس معادل ور کورد نزدیک گسل مشابه یکدیگرمیباشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید